První v řadě bude silniční daň

Přiznání silniční daně má být první aplikací, ve které bude využita nedávno legislativně ukotvená možnost elek...


Přiznání silniční daně má být první aplikací, ve které bude využita nedávno
legislativně ukotvená možnost elektronického podpisu. Alespoň to na tiskové
konferenci prohlásil ministr a vedoucí úřadu vlády ČR Karel Březina.
Celá aplikace byla sice již dříve uskutečnitelná přes Internet, v určité fázi
však vyžadovala i "fyzický" podpis. To by se nyní mělo změnit.
Současně se objevila i tzv. Výzva Karla Březiny, z níž vyplývá, že rozvoj
informační společnosti nemůže být jen záležitostí vlády či veřejné správy, ale
že se na něm musejí aktivně podílet také podnikatelé. V souvislosti s výše
zmíněnou výzvou se konala již i první diskuze u kulatého stolu, kterou
uspořádala společnost Muscanto. Diskuze o rozvoji informační společnosti mají
být zaměřeny nejen speciálně na IT, ale i na další obory. Příští bude na řadě
např. finanční sektor.
(pah)
0 2172 / pahn
"Nejde nám o to, aby se mně nebo orgánům veřejné správy předváděly jednotlivé
firmy jak české, tak mezinárodní se svými high-tech řešeními a sdělením, že
jsou ty nejlepší, ale jde nám o to, aby nám podnikatelé pomohli na cestě k
informační společnosti konkrétními náměty, pilotními projekty, ochotou k
společnému financování projektů, konzultací, zprostředkováním zkušeností ze
zahraničí apod.," říká ministr Karel Březina.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.