První zpráva o stavu IPv6

Fakt, že se pro internet připravuje nějaký nový způsob adresování, je dnes znám již všeobecně. Internetový protok...


Fakt, že se pro internet připravuje nějaký nový způsob adresování, je dnes znám
již všeobecně. Internetový protokol verze 6 měl již před lety vyřešit problém s
rychle ubývající zásobou volných adres. Proč je IPv6 stále ještě v
experimentálním stadiu? Nejen o tom vypráví Pavel Satrapa ve své prozatím
poslední knize.
Autor v předmluvě knihy nový protokol představuje a hledá vysvětlení, proč se
stále ještě masově nerozšířil. Pokouší se také odhadnout, jaký bude jeho další
osud. Úvodní část slouží pro první seznámení s IPv6. Text, který následuje v
dalších 11 kapitolách, je již určen pro zkušenější uživatele a pro techniky
starající se o provoz sítí. Totéž platí pro následujících 7 kapitol
seznamujících čtenáře s aktuálním stavem protokolu a jeho používáním v
nejvýznamnějších operačních systémech a směrovačích. Publikaci uzavírají
přílohy, ve kterých kromě povinného rejstříku najdete i tematicky rozčleněný
seznam specifikací vztahujících se ke všem částem nového internetového
protokolu.
Použitý styl je možno označit za odborný, výklad je stručný a věcný. Čas od
času vysloví autor i vlastní názor na věc a přidá subjektivní hodnocení nebo
doporučení.
Kniha je v podstatě první široce dostupnou tištěnou publikací tohoto typu v
češtině, a proto má před sebou nelehkou úlohu. Postup zavádění IPv6 nejen u nás
je natolik pozvolný a nenápadný, že se přinejmenším letos najde málo zájemců,
kteří by publikaci museli prostudovat. Protože nový protokol se stále ještě
vyvíjí, opírá se autor o aktuální stav specifikací v době redakční uzávěrky.
Takže se v budoucnu může dost dobře stát, že některé zprvu nadějné větve
odumřou a místo nich se objeví zcela nové. Na příslušných místech v textu
najdete odkazy na průběžně aktualizované archivy textů v angličtině. Autor se
také musel vypořádat s novým názvoslovím. Většinou se snaží o české překlady,
které doplňuje originálním anglickým výrazem.
(Pavel Satrapa: IPv6, Neocortex, Praha, 2002, 238 stran, 220 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.