Pryč s animacemi!

Má vůbec cenu na webových stránkách používat animace? Jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje. Přesto lze s...


Má vůbec cenu na webových stránkách používat animace? Jednoznačná odpověď na
tuto otázku neexistuje. Přesto lze s jistotou tvrdit, že valné většině stránek
animace neprospějí, ba dokonce jim spíše uškodí.
Z čistě technického hlediska jsou animace zbytečným plýtváním přenosovými
kapacitami Internetu, zvlášť, když je uživatel k síti připojen pomocí nepříliš
rychlého modemového spojení.
Animace se nejčastěji na stránky zařazují v podobě animovaných GIFů, případně
jako javový applet nebo komponenta ActiveX. I poměrně jednoduché animace,
uložené v těchto formátech, zabírají několik desítek a někdy i stovek
drahocenných kilobajtů. Přitom přínos animací v žádném případě nemůže vyvážit
ztráty způsobené neúměrně dlouhou dobou načítání stránek. Je tu však další a
podle mne mnohem závažnější problém. Cílem webových stránek je oslovit jejich
čtenáře a předat mu jistou informaci. Animované obrázky upozorňují však pouze
na sebe a nijak čtenáři neusnadňují a ani neurychlují vstřebání informací
uložených na stránce. Příliš divoké animace naopak odpoutávají pozornost
čtenáře od samotného textu stránky.
Jak prezentovat informace
Jistě nyní namítnete, že animace zaujme mnohem více než statický obrázek. Máte
pravdu. Otázkou však je, proč by měla některá část vaší stránky na sebe
upozorňovat takhle agresivním způsobem. Pokud inzerujete například pomocí
billboardu na ulici, je jistě důležité, aby byl váš plakát více barevný a živý
než ty ostatní a přitáhl pozornost kolemjdoucích. V okamžiku, kdy už někdo vaši
stránku čte, není potřeba na sebe upozorňovat uživatel již dal přednost vaší
stránce před konkurenční.
V tomto okamžiku vás čeká mnohem zodpovědnější úkol: v přehledné a příjemné
formě prezentovat všechny informace, které chcete čtenářům sdělit. Pokud má být
čtení stránky příjemné a snadné, musí mít stránka jasnou a jednoduchou
strukturu. Čitelnosti musíme přizpůsobit i grafický vzhled stránky použít
vhodné kombinace barev a zvolit správný typ a velikost písma.
Pokud chcete nějaké informace na stránkách zdůraznit či označit za důležitější,
máte v rukou mnohem silnější nástroje než animace. Důležité informace stačí
umístit na začátek stránky. Další možností je použití většího písma společně s
nějakou výraznou barvou. Tyto způsoby zviditelnění jsou stejně účinné jako
animace, ale neruší při samotném čtení textu.
To, že není dobré používat animace, však neznamená, že by stránka neměla
obsahovat interaktivní prvky. Pro snadnou orientaci uživatelů je naopak velmi
žádoucí, aby se všechny aktivní části stránky (zejména tedy odkazy) chovaly
interaktivně. Pokud nad ně najedeme myší, měly by změnit tvar a barvu a dát tak
jasně najevo, že se za nimi skrývá něco dalšího a zajímavého. Proč?
Myšlenka uložená v předchozích odstavcích je jednoduchá a tak jasná, že napadne
asi každého. Můžeme se proto ptát, proč dnes na Webu potkáme tolik stránek,
které jsou zcela zbytečně přeplácány animacemi.
Odpověď je celkem prostá. Autory těchto WWW stránek (a dnes asi většiny
stránek) jsou lidé, kteří mají potřebu ukázat světu, že mají v malíčku takové
technologie, jako jsou animované obrázky nebo javové applety zobrazující
nějakou animaci. Pravé umění je někde zcela jinde. Používají snad světové
velmoci denně jaderné zbraně? Jistě, že ne. Pouze jednou za čas provedou nějaký
jaderný pokus, aby ostatním ukázaly, jakou mají v rukou ničivou a nebezpečnou
technologii.
Pokud tedy chcete dát ostatním najevo, že máte v malíčku všechny webové
technologie, umístěte na své stránky pouze nějakou drobnou nenápadnou animaci.
Při čtení to nebude rušit a všichni budou vědět, že kdykoliv můžete svoje
přeplácat animacemi tak, že se jejich stažení již nikdo nikdy nedočká.
8 3113 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.