Quantum upevňuje pozice

Americká firma Quantum zveřejnila komplexní strategii, která má urychlit její růst v oblasti systémů pro ukládání ...


Americká firma Quantum zveřejnila komplexní strategii, která má urychlit její
růst v oblasti systémů pro ukládání dat a dále upevnit pozici na trhu pevných
disků, kde je firma už 5 let největším světovým dodavatelem pro stolní počítače.
Prvním krokem k uskutečnění této strategie je plánované nahrazení současných
standardních kmenových akcií dvěma třídami oborových kmenových akcií. Pokud
tuto změnu schválí akcionáři, oborové akcie zohlední odlišnou výkonnost ve dvou
hlavních oborech podnikání společnosti v oblasti pevných disků a v oblasti
jednotek DLT včetně systémů pro ukládání dat. Quantum by se tak měla stát první
technologickou firmou ze Silicon Valley, která zavede oborové akcie.
Nová strategie má urychlit proces diverzifikace společnosti s využitím několika
nových iniciativ. V rámci první z nich plánuje Quantum rozšířit nabídku
automatizovaných páskových knihoven i do oblasti podnikových aplikací, ukládání
dat v sítích (SAN) a nabídnout tak spojení diskových a páskových jednotek v
jediném systému. Za druhé: Quantum plánuje vstup do vznikajícího trhu zařízení
pro ukládání dat pro účely pracovních skupin. A za třetí: Quantum vyvíjí
systémový software, který poskytne inteligenci budoucím zařízením a systémům
pro ukládání dat. Podle výkonného ředitele společnosti Michaela Browna
nastolená strategie umožní vytvořit nejširší nabídku zařízení pro ukládání dat
a nabízet je jako komplexní řešení. Finančním nástrojem, který by měl pomoci
uskutečnit tuto strategii, je vydání oborových akcií.
"Quantum zůstane jednolitou společností, oborové akcie však investorům umožní
ohodnotit mnohem přesněji potenciální příjmy v jednotlivých oborech podnikání,"
uvedl Brown. "Jsme přesvědčeni, že oborové akcie jsou nejlepším možným řešením,
jak provázat cenu akcií s výkonností obchodní jednotky. Získáme finanční výhody
odděleného ohodnocování, aniž bychom se vzdali společné obchodní strategie,
značky a infrastruktury společnosti," dodal Brown.
Pokud bude tento plán potvrzen, akcionáři za každou drženou kmenovou akcii
dostanou půl akcie pro obor pevných disků a jednu akcii pro obor DLT a systémů
ukládání dat. Tyto dvě třídy oborových akcií vytvářejí standardní kmenové akcie
společnosti. Quantum bude pokračovat jako jedna společnost s jedním vedením.
Oborové akcie
Oborové akcie jsou finančním nástrojem, který úspěšně využívá několik
společností z řebříčku Fortune 500 včetně General Motors, Sprint nebo U.S.
Steel. Do letošního roku využilo tuto strategii celkem 15 společností, jejichž
hodnota představuje 395 miliard dolarů. Oborové akcie mají ve svém vlastnictví
všichni přední investoři.
Oborové akcie (tracking stock), jsou považovány za nejvhodnější řešení, pokud
má společnost zřetelně odlišené obory podnikání, které jsou různě ohodnocovány,
pokud každý z oborů má sám o sobě vysokou tržní kapitalizaci a jestliže držet
obchodní aktivity v rámci jedné společnosti je strategicky výhodné. Quantum
připravuje společně s americkou Komisí pro
burzy a cenné papíry podání
tzv. předvolebního prohlášení. O souhlas akcionářů s emisí oborových akcií
požádá v průběhu letošního roku. Brown očekává, že k ukončení celého procesu
bude zapotřebí 4 až 6 měsíců.
Pro podporu nové strategie a pro zdárné zavedení oborových akcií se společnost
Quantum rozhodla modifikovat jména svých obchodních jednotek. Označení "Hard
Disk Drive Group" nahradí předchozí název "Enterprise and Personal Storage
Group" a dřívější skupina "Specialty Storage Products Group" ponese název "DLT
& Storage Systems Group".
Skupina Hard Disk Drive Group bude zahrnovat pevné disky pro stolní PC,
pracovní stanice a servery a dále novou kategorii disků QuickView určených pro
spotřební elektroniku. Se zhruba 21násobným obratem zásob během posledního
fiskálního čtvrtletí dosahuje Quantum v oblasti pevných disků pro stolní
počítače nejvyšší obrat aktiv ze všech společností v oboru.
Skupina DLT & Storage Systems Group bude zahrnovat produkty DLTtape a páskové
jednotky včetně systémů pro ukládání dat a automatizovaných páskových knihoven.
Milion instalovaných jednotek DLTtape, používajících více než 25 milionů
páskových kazet, představuje nejpoužívanější škálovatelné řešení v oblasti
zálohování dat. Technologie DLTtape se rovněž etablovala jako platforma pro
zabezpečení dat středních serverů všech výrobců.
Během posledních 5 let se společnost Quantum stala vysoce diverzifikovanou
společností se zvláště dobrými výsledky v oblasti technologie DLTtape. To platí
i pro nedávno zakoupenou firmu ATL Products, která vyvíjí a vyrábí
automatizované páskové knihovny. Tržby v oblasti páskových zařízení v
posledních 9 měsících roku 1998 představovaly rekordních 30 % celkových tržeb,
přičemž jejich podíl na ziskovosti Quantumu byl ještě mnohem vyšší.
9 1000 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.