Quo vadis AltaVista

Kdo neví, co je AltaVista, buď vůbec nezná Internet, nebo je úplným začátečníkem. Všichni uživatelé Internetu si ...


Kdo neví, co je AltaVista, buď vůbec nezná Internet, nebo je úplným
začátečníkem. Všichni uživatelé Internetu si totiž automaticky vybaví (ti
rychlejší hned vyťukají na klávesnici) adresu www.altavista.digital.com.
Altavista je jedním z největších a tedy i nejznámějších prohledávačů Webu.
Kdysi jsme v Computerworldu zveřejnili rozhovor s Louisem Monierem, jedním z
tvůrců tohoto projektu. Letos přijel na konferenci Internet World do Prahy Paul
Flaherty, další muž zapojený do projektu AltaVista. Dnes již přímo v AltaVistě
nepracuje, ale to nám nemohlo zabránit v zajímavém rozhovoru, z něhož vzešel
následující příspěvek.
Projekt AltaVista vznikl na jaře 1995, kdy právě Louis Monier u oběda
diskutoval s Joellou Paquettovou o možnosti fulltexového vyhledávání na Webu.
Pak se k nim přidal Paul Flaherty, který věděl, jak náročné je vyhledávání
informace na Webu. Přišel však s myšlenkou demonstrovat schopnosti tehdy
nejnovějšího výkonného serveru firmy Digital Alpha 8400 Turbolaser. Otevřela se
tím možnost mnohonásobně snížit dobu vyhledávání určitého dokumentu. Uplatnění
samozřejmě není jen v Internetu, ale i v situaci, kdy např. obchodník
telefonuje se zákazníkem a potřebuje mu poskytnout nějakou informaci. Pokud má
možnost dostat tuto informaci během několika sekund, může mu ji dát hned, pokud
se "k ní nedostane", musí zákazníka požádat, aby zavolal zítra a možná o něj
přijde. Tak vznikla myšlenka vytvořit databázi informací na Webu.
Když byl projekt AltaVista spuštěn, nikdo vlastně netušil, jaký dopad bude
výsledný hledač mít. První den po spuštění však přinesl 600 tisíc přístupů a
300 tisíc zodpovězených dotazů. Tehdy si tým okolo AltaVisty uvědomil, že má v
rukou cosi, co pravděpodobně nemá ve světě Webu obdoby. To bylo před koncem
roku 1995. Rychlost vyhledávání byla dána 64bitovou architekturou procesoru
Alpha a rozvinutým instrukčním souborem, co se týče instrukcí pro manipulaci s
jednotlivými bity.
Dnes již běží AltaVista na 5 serverech po celém světě. Posledními doplňkovými
projekty, které mají "zpestřit" nabídku vyhledávací služby, jsou rozpoznávání
jazyka, překlad webových stránek do několika jazyků ve spolupráci s
francouzskou firmou Systran a konečně kontextový rejstřík.
Jak na sebe obrátit pozornost AltaVisty
Majitel malé soukromé stránky stejně jako správce rozsáhlého firemního Webu
hledají cestu, jak se dostat do databáze AltaVisty a tím i mezi miliony
stránek, které AltaVista nabízí svým návštěvníkům. Zadáme-li hlavní stránku
Webu, AltaVista se na ni prakticky ihned podívá a uloží ji do svého indexu. To
však neplatí o celém Webu, ale jen o prvním souboru, na který ukazuje odkaz
zadaný vyhledávači. Tato první strana se však zároveň ocitne v seznamu úkolů
pro indexovacího robota a ten po několika dnech až týdnech navštíví a
zaindexuje celý váš Web. Pak bude AltaVista váš Web navštěvovat častěji a bude
se snažit odhadnout, zda vaše stránky patří k těm statickým, nebo zda se mění
poměrně často. Podle toho pak upraví hustotu návštěv robota na vaší stránce.
Jak odstranit adresu
Naopak, odstranění stránky z indexu je složitější, není možné na základě
vložení informace "stránka www.mojefirma.cz už neexistuje" tuto stránku
vymazat. Velmi snadno by se totiž mohlo stát, že si konkurenti budou navzájem
odstraňovat z AltaVisty své webové adresy. Proto robot nejprve ověří, zda
stránka skutečně neexistuje a teprve pak ji odstraní.
Kdo svádí vyhledávače
ze správné cesty
Nejnovějším problémem vyhledávacích strojů je tzv. "search engine spam", česky
řekněme podvádění vyhledávačů. Podobně jako u spamu zasílaného elektronickou
poštou, se i zde jedná o druh manipulace s informacemi. Např. po smrti
princezny Diany se objevily stránky, které měly v textu mnohokrát její jméno (a
slova blízká její osobně a její tragické smrti), ovšem umístěné a barevně
nastavené tak, že je běžný návštěvník na stránce neviděl. Vyhledávací stroj
však "získal dojem", že tato stránka se velmi intenzivně zabývá tématem lady
Diany a mnoha zájemcům o toto téma pak "podstrčil" i stránku zaměřenou na jiné,
většinou komerční téma.
Podle slov Paula Flahertyho je velmi nelehké s touto webovou manipulací
bojovat. Situaci však prý zjednodušuje fakt, že se na podvádění vyhledávačů
specializují malé skupinky lidí, o nichž je to většinou již známo a odhalit je
není obtížné.
8 1180 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.