R¨st broadbandu

SvýtovÚ centrum LogicaCMG hodlß v Brný vytvořit nejvřznamnýjÜÝ svýtovÚ centrum technologiÝ pro přenos zprßv v m...


SvýtovÚ centrum
LogicaCMG hodlß v Brný vytvořit nejvřznamnýjÜÝ svýtovÚ centrum technologiÝ pro
přenos zprßv v mobilnÝch sÝtÝch. U přÝle×itosti otevřenÝ novÚho vřzkumnÚho a
vřvojovÚho centra Őpilberk oznßmila, ×e zde zamýstnß kolem třÝ stovek novřch
zamýstnanc¨. NynÝ brnýnskß poboŔka zamýstnßvß přes 100 lidÝ, kteřÝ se podÝlejÝ
na dodßvkßch pro desÝtky telekomunikaŔnÝch operßtor¨ po celÚm svýtý, pro ný×
vyvÝjejÝ softwarovÚ produkty, jako napřÝklad SMS centra.
Novß laboratoř
Na spoluprßci při budovßnÝ a provozu novÚ testovacÝ laboratoře se dohodly
spoleŔnosti Compuware a HP. Laboratoř HP Test Factory bude v prvnÝ fßzi
zajiÜŁovat nezßvislÚ ovýřovßnÝ a hodnocenÝ ÜirokÚ Ükßly aplikacÝ vyvÝjenřch
firmou HP. V budoucnu pak firma plßnuje zpřÝstupnit slu×by testovacÝ laboratoře
pro třetÝ strany a jejich projekty. (lev) 6 1012

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.