Rada ČTÚ: Stanovisko

Český telekomunikační úřad nemůže reagovat na otázky týkající se zákona o elektronických komunikacích ani na tv...


Český telekomunikační úřad nemůže reagovat na otázky týkající se zákona o
elektronických komunikacích ani na tvrzení spadající do kompetence ÚOHS.
Tvorba cenových rozhodnutí, vydaných koncem dubna 2005, představovala
dlouhodobý proces, jehož účelem bylo provázat cenová rozhodnutí, jež spolu úzce
souvisejí. Cenová rozhodnutí byla vydána v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích. Tento zákon neumožnil, a nebylo tedy ani v pravomoci Úřadu,
stanovit ceny tak, aby vycházely z cen srovnatelných trhů evropských států.
Úřad v současné době řeší problematiku placení cen za terminaci do sítě
internet, a to především s ohledem na ustanovení uvedená v uzavřených smlouvách
mezi společností Český Telecom (ČTc) a konkrétním alternativním operátorem.
Podklady obdržené v této věci od alternativních operátorů nebyly použitelné pro
stanovení cen.
Úřad v rámci vydaného cenového rozhodnutí č. 01/2005 zavedl jednotnou maximální
cenu měsíčního paušálu (výjimku tvoří cenový plán typu Mini). Došlo k
odstranění volných minut a hovorových kreditů z této ceny, čímž bylo vyhověno
požadavkům alternativních operátorů a ÚOHS, jež Úřad shledal jako oprávněné.
Maximální výše měsíčního paušálu je stanovena s ohledem na postupnou rebalanci.
ČTc maximální výši ceny dodržuje. Tvrzení, že ČTc sliboval snížení měsíčního
paušálu, nemá Úřad podloženo.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.