RadioMobil zaútočil na monopol SPT TELECOMu

Pokud je ve vašich myslích levné internetové telefonování do zahraničí dosud spojeno s čímsi zakázaným, k čemu je...


Pokud je ve vašich myslích levné internetové telefonování do zahraničí dosud
spojeno s čímsi zakázaným, k čemu je navíc nezbytně nutný počítač napojený na
Internet, možná je na čase si trochu poopravit názor. Společnost RadioMobil
totiž přichází s novou službou
nazvanou Paegas Internet Call a k jejímu využití vám stačí libovolný mobilní
telefon aktivovaný u této společnosti. Pokud
ji využijete, zaplatíte 12,90 Kč za minutu hovoru po Evropě, 19,90 do zbytku
světa.
Společnost RadioMobil je vůbec prvním operátorem mobilní sítě na světě, který
něco podobného nabízí. A jedním ze tří telefonních operátorů vůbec kromě ní
nabízejí podobnou službu, ale v oblasti pevných linek, pouze společnosti
Deutsche Telekom a švédská Telia. S první
jmenovanou společností RadioMobil na zajištění své nové služby také
spolupracuje. Špatnou zprávou pro část majitelů telefonů Paegas je skutečnost,
že novou službu nelze využít spolu s předplacenými kartami Twist.
V současné době se lze prostřednictvím služby Paegas Internet Call dovolat do
24 zemí světa, z toho do 12 evropských. Nejvýraznější úspory za telefonní
poplatky dosáhnou její uživatelé při hovoru do vzdálenějších zemí. Srovnejme
ceny za 1 minutu spojení po Evropě s tarify SPT TELECOMu (v závorce jsou ceny
SPT TELECOMu ve špičce a mimo špičku, cena služby Paegas Internet Call je vždy
12,90 Kč bez ohledu na denní dobu): Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Nizozemí,
Švýcarsko (23/18,40), Německo, Polsko, Rakousko (15,80/12,70), Irsko (30,70/24,
60), Španělsko (30,30), Velká Británie (21,50/17,20).
Podobně porovnejme ceny za hovory do zbytku světa: Austrálie, Izrael, Hawai,
Hongkong, Japonsko (46,80/37,40), Jižní Korea (60), Kanada (39/31,20), Mexiko
(87,90), Singapur (59,10/47,40), Turecko (30,30), Ukrajina (24, 60), USA
(35,20/28,10). Připomeňme, že tarif RadioMobilu je jednotných 19,90 Kč.
Nová služba znamená nejen cenový průlom, ale také nový pohled na dosavadní
monopol TELECOMu v oblasti hlasové komunikace. Oficiální vyjádření této
společnosti k nové aktivitě RadioMobilu je však stručné: SPT TELECOM je
samozřejmě obeznámen s možnostmi přenosu mezinárodních telefonních hovorů
prostřednictvím sítě Internet... O tom, zda je uvedený způsob přenosu
mezinárodních hovorů v souladu s právní úpravou České republiky, musí
rozhodnout nezávislá autorita tedy Český telekomunikační úřad. Podle prvního
vyjádření z této instituce se internetová telefonie nedá považovat za přenos
mluvené řeči v reálném čase. Konečné stanovisko však ještě není k dispozici.
Důležitým faktorem je, že se nyní do této služby nepustila nějaká malá firma,
ale jedna z nejvýznamnějších českých společností.
Sami zástupci společnosti RadioMobil upozorňují, že má telefonování přes
Internet o poznání horší kvalitu. To se projevuje především určitým zpožděním
přenosu hlasu. Druhou odlišností oproti klasickým hovorům je úplné ticho, které
je z telefonu slyšet v případě, kdy druhá strana nehovoří. Podle našich prvních
zkušeností je však kvalita vyhovující. ředitel společnosti RadioMobil, Klaus
Tebbe, počítá s velkým zájmem zákazníků: "Věřím, že nová služba přiláká k
mobilním telefonům řadu lidí, kteří o nich zatím neuvažovali. Nabízíme totiž
skutečně snadný přístup k této službě, stačí mít mobilní telefon Paegas,
vytočit číslo 42 pro Evropu nebo 44 pro ostatní svět, přidat 00 směrové číslo
země, kam se chcete spojit, a pak již běžné číslo účastníka."
Technicky je spojení zajištěno prostřednictvím společnosti Global One, u které
má RadioMobil pronajatu určitou kapacitu. Do světa jsou pak hlasová data
distribuována internetovými kanály Deutsche Telekomu. Podle zástupců Global One
i RadioMobilu není problém v případě potřeby kapacitu linek operativně zvětšit.
Současně s ohlášením této nové služby se na tiskové konferenci
zástupci RadioMobilu pochlubili zvýšením počtu základnových
stanic během letošního června o 14 %, takže v současnosti pokrývá jejich síť
92,3 % populace ČR.
8 1550 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.