Rady manažerům v opačném směru

Někdy se stává, že některým manažerům nepomohou ani nejlepší a praxí nejvíce prověřené rady a doporučení, kte...


Někdy se stává, že některým manažerům nepomohou ani nejlepší a praxí nejvíce
prověřené rady a doporučení, které během své bohaté kariéry v terénu nasbírali
osvědčení matadoři světa byznysu. Pak už nezbývá, než se pokoušet o metodu,
kterou bychom mohli nazvat například poradenství v opačném směru.
Jinak řečeno, nepoučitelným lidem poskytnout rafinovaně radu, která má opačnou
hodnotu, než jakou vyžaduje řešení daného problému, ale vzápětí dotyčnému
vsunout před závorku znaménko minus.

Poraďte válku
Vezměme si třeba takovou situaci, kdy se váš nadřízený dopustí nějakého
prohřešku proti etice chování k jednomu z vašich kolegů. Dotyčný se na vás
obrátí s žádostí o radu. A vy mu jednoduše poradíte, aby se nedal a vyhlásil
šéfovi válku. Ale ještě předtím musíte sám informovat šéfa svého šéfa. Takový
postup vám otevře cestu na šéfovo místo, neboť nemůže přece zůstat vedoucím
ten, kdo uráží podřízené, zatímco spolupracovník je ze hry vyřazen jako člověk,
který se neovládá a jde hned do konfliktu.
Dobré je také systematicky lhát a zároveň působit dojmem obhájce pravdy. Jistě,
doporučte příteli manažerovi, že obecně platí tato zásada: Kdo se chce
vyšvihnout nahoru, nesmí lhát, ale říkat pravdu také jen tak nemůže. Jak to
tedy udělat, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? Je nutno se naučit ovládat
umění "sdílet pravdu". O co jde? V první řadě poraďte dotyčnému, že přece
existuje řada způsobů, jak neříkat pravdu a přitom nebýt označen za lháře.
Jeden z nich naznačuje, že stačí, když ve svém výroku, který je pravdivý,
prostě opomene zdůraznit tu či onu kvalitu. Metoda pro doporučení "sdílení
pravdy" může tedy mít podobu, kdy manažer má sice tvrdit, že je týmovým hráčem,
ale má na mysli, že je to v jiném týmu. Anebo slibuje lidem, že jim zavolá nebo
je navštíví hned, jak to bude možné, ale myslí tím takové hned, jakmile se
dozví, že nejsou u sebe.

Informace znamenají moc
Zkušený personalista John R. Brandt, ředitel společnosti Chief Executive Group
a vydavatel magazínu Chief Executive v americkém Clevelandu (stát Ohio),
dokonce vypracoval jakousi příručku, kterou nazval Worst Practice Management, s
podtitulkem How to be world-class bad leader. Mezi radami této metodiky, jak
špatně řídit tým a být světovým manažerem nejhorší kvality, stojí například
doporučení, které Brandt formuluje takto:
"S nikým nesdílejte informace. Informace jsou moc. Informace jsou nebezpečné.
Ujistěte se, že vaši podřízení mají k informacím ten nejméně možný přístup, aby
na vás co nejvíce záviseli. Nic z toho, co znáte nebo jste se právě dověděl,
neříkejte ani přátelům, jinak toho jednou zneužijí a vytvoří vlastní produkt,
který může ohrozit vaše postavení, vezmou vám váš rozpočet a zlanaří i vaše
zaměstnance. Mějte na paměti, že spolupráce je pouze takové šumivé slovo, které
si vymysleli konzultanti. Nezavádějte ji na svém pracovišti."

Obědvejte správně
Když jste nucen manažerovi poradit, jaké lidi by si měl vybírat ke svým
pracovním kontaktům, tak mu nezapomeňte připomenout, že se musí zásadně
rozhodovat podle klíče, který stanovuje, že existují lidé, s nimiž by měl nebo
neměl být viděn. Okolí vždy posuzuje, s kým se člověk stýká, zejména s kým
obědvá. Hlavní doporučení proto zní: Nikdy nechoďte na oběd s člověkem, jenž má
nižší plat. Ovšem i v tomto případě platí některé výjimky. Podle nich můžete
jít na oběd i s osobami zařazenými v nižší platové stupnici, pokud se jedná o
vlastní sekretářku, ovšem pouze v Den matek nebo žen, případně o sekretářku
nadřízeného. Je povoleno nechat se vidět se smrtelně nemocným pracovníkem, čímž
si lze vysloužit punc soucitného člověka. V této souvislosti může užitečná rada
manažerům znít i takto:
"Za úplně ideální situaci považujte takovou, když jste viděn při obědě s
osobou, která má vyšší plat. Musíte ovšem počítat s tím, že takoví lidé udělají
všechno možné i nemožné, aby se obědu s vámi vyhnuli. Proto je nyní na vás,
abyste byl čiperný a nevypočitatelný."

Chybu nepřiznávejte
S tím vším, co až dosud bylo řečeno, souvisí i problematická otázka, zda před
podřízenými uznat vlastní chybu. Vhodná věta, jakou by v takovém případě měl
šéf svým spolupracovníkům předložit, může mít například následující tvar: "Je
mi líto, že mezi námi je člověk, který svojí chybou zavinil, že celý tým
nesplnil úkol. Dotyčný by se měl zamyslet sám nad sebou. Ještě má šanci se
přiznat a chlapsky uznat omyl. Dveře ke mně má stále otevřené."
Vedoucí manažer nikdy nesmí připustit přiznání vlastní chyby. Otřáslo by to
duchem i strukturou celého kolektivu, který řídí. A pokud by snad věci došly
tak daleko, že by nebylo k dispozici žádné jiné východisko, než se alespoň
částečně přiznat, pak musí manažer každopádně dodat jednu nebo dvě věty, něco
na ten způsob, jako že si nicméně ponechává pro celou záležitost "rezervu" nebo
dokonce "pochybnosti".

Nikomu nic neříkejte
Nenechte je klást otázky. Lidé jsou placeni přece za to, že pracují, a nikoliv
za kladení otázek. Dnes dovolíte podřízeným klást otázky a zítra se budou chtít
s vámi dělit o rozhodovací pravomoci a pozítří i o vaše prémie.
Nepřipusťte, abyste si nechali něco radit od zaměstnanců. Je to totiž nejlepší
cesta k tomu, že vám brzy mohou dát na vědomí, že jsou schopnější než vy. Vůbec
nejlepší prevence v takovém případě je osobně dohlédnout na to, aby i ve vašem
týmu platila osvědčená zásada, že nebudou přijímáni bystřejší lidé než šéf.
Ale vraťme se ještě k názorům Johna R. Brandta. Tento zkušený muž také
doporučuje přísně dodržovat zásadu, že není radno zvát zákazníky a dodavatele
na nějaké společné porady anebo se jim dokonce svěřovat se záležitostmi
vlastního byznysu. Brandt má jistě pádný důvod k tomu, když říká: "Jestliže si
nesmíte dopřát přepych sdílení informací a rozhodovacího procesu se
zaměstnanci, tak proč byste to, sakra, měli dělat s lidmi zvenčí? Mimochodem,
když zákazníkovi podáte prst, vzápětí bude chtít celou ruku. A úplně poslední
věcí, kterou byste měli dělat, je povídat si o svých obchodních problémech s
ufňukanými obchodníčky. Hezky od plic jim řekněte, aby raději drželi hubu a
byli vám vděční, že s nimi ještě vůbec obchodujete." Co říci na závěr těchto
rad opačným směrem? Po přečtení zničit?

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.