Rakúske portály pracovných ponúk a príležitostí

Ponuka pracovných príležitostí a vyhíadávanie zamestnania cez Internet sa už stala veími atraktívnou internetovou slu...


Ponuka pracovných príležitostí a vyhíadávanie zamestnania cez Internet sa už
stala veími atraktívnou internetovou službou. Kým na Slovensku je prakticky
vytvorených len zopár prakticky bezplatných webových databáz, u našich
rakúskych susedov je situácia podstatne iná.

O záujem zákazníkov (organizácií ponúkajúcich prácu a záujemcov híadajúcich
prácu) tu bojuje podstatne väčšie množstvo portálov ponúk práce, a okrem toho
aj prostredníctvom svojich webových stránok aj väčšie množstvo konzultačných
organizácií. Pretože rakúsky pracovný trh je zaujímavý pre viacerých našich
občanov a organizácií, vykonali sme prieskum rakúskych portálov práce.
Nasledovné údaje sa zakladajú na aktuálnych informáciách z rakúskej odbornej
tlače (napr. Der Osterreichische Industrie Magazin Dez./Jan. 2000//2001),
informácii z výstavy Exponet 2001 a hlavne priameho prieskumu na uvedených
webových stránkach.
Medzi najdÖležitejšie rakúske portály práce patria:
www.jobpilot.at
Ide o celosvetovú sieť sprostredkovania práce cez Internet. V Europe sú portály
umiestnené v nasledovných mestách: Amsterdam, Barcelona, Brusel, Budapest,
Frankfurt, GÖteborg, Kodaň, Londýn, Miláno, Oslo, Paríž, Praha, Varšava,
Viedeň. Mimo Európy sú portály v Kuala Lumpuru (Malajzia), Bangkoku (Thajsko),
Singapuru a vo Washingtone (USA).
Rakúsky portál ponúka vyše 300 pozícií. Poskytuje on-line aktualizácie, služby
kontaktovania prostredníctvom e-mailu, prehíady pomocou tzv. služby Jobticker,
WAP služby. Jeho súčasťou je tiež fórum výmeny skúseností. Portál plánuje
čoskoro zaviesť aj ponuku príležitostných prác pre diplomantov.
www.stepstone.at
Ponúka vyše 880 pracovných ponúk. Pri híadaní sa na základe vyhíadávacieho
profilu odošle e-mail záujemcovi. Obsahuje viacero ponúk pre prvé zamestnanie.
Pre inzerentov je k dispozícii on-line formulár, záujemca o prácu mÖže na
portál vložiť svoj životopis.
www.jobfinder.at
Vyše 2 000 rakúskych ponúk. Odoslanie ponuky záujemcu o práce prostredníctvom
e-mailu. Ponuka kníh z oblasti kariéry na pracovnom trhu a k ním aj "triky" pre
inzerujúcich. Samostatná sekcia pre semináre. Dodatočná možnosť pre dopyty na
tému coaching.
www.job-consult.com
Asi 700 rakúskych ponúk s e-mailovou abonentskou službou. Bezplatný prístup k
textom ponúk od firiem. Kalendár búrz práce a prihlasovací formulár pre
semináre s problematikou pracovnej kariéry. Pripravuje sa on-line objednávanie
literatúry.
www.jobmonitor.com
Vyše 800 rakúskych ponúk. Zoznam kandidátov híadajúcich prácu, ktorí mÖžu
vhodne využiť ako vzor aj nový záujemcovia o prácu. VIP služba pre priame
kontakty medzi záujemcom o prácu a personálnymi riaditeími. Možnosť samostatnej
aktualizácie inzerujúcich firiem. Tipy pre inzerujúcich.
www.jobscout24.at
Vcelku nová služba, zatiaí bez údajov o celkovom počte inzerujúcich.
Vyhíadávací algoritmus s názvom Power Search umožnuje vyhíadávanie v databanke
inzerujúcic a kontakt prostredníctvom e-mailu. Pri nájdení vhodného záujemcu o
prácu posiela potenciálnemu zamestnávateíovi anonymný profil. Komunikácia s
použivateími systému sa realizuje prostredníctvom telefónu. Semináre. Tipy na
vhodnú literatúru v oblasti zamestnanosti a ďalších. Pre rakúsky trh práce sa
uvádzajú aj ďaíšie webové stránky s ponukou pracovných miest, napr.:
www.jobnews.at, www.job-direct.at, www.jobbox.at, www.oscar.at,
www.wordldwidejobs.de, www.jobline.de. Vzhíadom na to, že v čase vykonania
prieskumu neboli dostupné, do nášho prieskumu sme ich nezahrnuli.
Pre záujemcov o zamestnanie sú tieto služby zväčšia zadarmo. Pokiaí chce
organizácia alebo aj záujemca o túto službu umiestniť na portál svoj oznam
(text, vo formáte HTML, odkaz na svoju webovú stránku), služba sa spoplatňuje.
Každá z uvedených webových stránok má pochopiteíne vlastnú cenovú politiku. Pre
získanie prehíadu sme ako základ vzali inzerát v dížke 4 týždňov. Vo všetkých
prípadoch je možnosť samostatného cenového rokovania a získania zliav pri
opakovaní inzerátov apod.

Prehíad analyzovaných portálov a približné cenové relácie inzercie
NázovPribližný Cena/Poznámka službyUmiestneniepoč. prac.mesiac k cene
ponúk(v ATS)
Job-consultwww.job-consult.com7001 238Od zákazníka sa požaduje inzerát v HTML
formáte (vrátane grafických a iných dát).
Jobscout 24www.jobscout24.atNeuvedený1 720Doba vystavenia: 6 mesiacov. Uvedená
cena platí pre počet híadaných spolupracovníkov v rozmedzí 1-19.
Jobfinderwww.jobfinder.at2 0003 000Uvedená cena je vrátane dane. Do ceny je
zahrnuté umiestnenie loga firmy link
k vlastnej webovej stránke predstavenie firmy. Abonentská cena za neohraničené
množstvo inzerátov a všetkých služieb: na 6 mesiacov 50 000 ATS, na 1 rok 90
000 ATS.
Jobpilot netwww.jobpilot.at3 00010 843K základnej cene 8 435 ATS je potrebné
pripočítať zriaďovacie náklady 1 100 ATS
a prevádzkové náklady 1 307 ATS, to je spolu 10 843 ATS (bez DPH). Cena potom
zahrnuje umiestnenie inzerátu vrátane e-mailu a linku na webovú stránku.
Job monitorwww.jobmonitor.com8 0008 9601 mesiac 8 960 ATS, 3 mesiace 11 200
ATS, 6 mesiacov 13 820 ATS, 12 mesiacov 19 240 ATS.
Stepstonewww.stepstone.at88010 000Minimálna doba umiestnenia inzerátu 30 dní za
uvedenú cenu. Pre neštandardné
inzeráty (nezapadajúce do vzoru) sa účtuje ešte poplatok 3 500 ATS.
1 0535 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.