Recenze na (hudební) recenzi

Stává se opravdu velmi zřídka, že dostanete k recenzi nikoli knihu, ale již její recenzi. Tato recenze přitom nepochá...


Stává se opravdu velmi zřídka, že dostanete k recenzi nikoli knihu, ale již
její recenzi. Tato recenze přitom nepochází od kolegy recenzenta, ale od
nakladatelství, které knihu vydalo. Pokud samozřejmě očekáváte, že je tato
recenze kladná, nenechte se mýlit. S dovolením vám z ní budu citovat.
"V originále (této knihy) je řada faktografických i terminologických chyb...
Snad největší chybou autora je, že si stále plete pojmy hudba a zvuk. Na mnoha
místech publikace hovoří např. o MIDI souborech jako o digitalizovaném zvuku...
Menším problémem byl autorův žoviální přístup ke čtenáři, mnohdy nešetřící
sebechválou a zdůrazňující revolučnost celého pojetí publikace, nedostižnou
genialitu autora a důvod k nekonečnému obdivu ze strany čtenáře..."
Tolik některé citace z Předmluvy překladatele, pana Daniela Forró. Aby však
čtenář nebyl odrazen, dozví se také hned v této předmluvě následující:
"Přeložit tuto knihu nebylo pro mne až tak velkým problémem... solidní českou
terminologii musitroniky na vědecké bázi jsem vytvořil již před deseti lety a
důsledně ji využívám ve vlastních publikacích a článcích..." Zdá se, že za
nedostižně geniálního se nepovažoval pouze autor...
Pojďme ale raději k vlastní knize. V úvodu se dočtete, co to je digitalizovaná
hudba, jak se dá vzorkovat a díky přiloženému CD-ROMu si můžete i sami
poslechnout rozdíl mezi hudbou vzorkovanou různými vzorkovacími kmitočty.
Dozvíte se také, co je to MIDI a jak se dá použít k tvorbě hudby
prostřednictvím počítače.
Kniha se dále věnuje základnímu softwaru pro práci s hudbou a zvukem
(sekvenceru, editoru vzorků, notátoru), přičemž volně šiřitelné verze vybraných
zástupců každé kategorie těchto programů jsou obsaženy na již zmíněném
doprovodném CD-ROMu. V úplném závěru se dočtete i o studiových zařízeních,
nahrávacích médiích nebo časové synchronizaci.
Celá kniha je prostoupena poznámkami překladatele, které se snaží uvádět na
správnou míru některá tvrzení autora. Někdy je to užitečné (např. na str. 24,
kde autor nesprávně uvádí počet linek v MIDI-kabelu), jindy jde o zbytečnou
polemiku (na téže straně výše, kde překladatel brojí proti tomu, aby se
technika stala berličkou pro někoho, kdo nemá hudební znalosti).
Celkově lze říci, že je podstatně častější první případ, takže je čtenář
skutečně ušetřen řady omylů autora. Přesto nepovažuji toto pojetí za šťastné:
kniha totiž opravdu působí jako recenze sebe sama. Zkusím to doložit na jednom
z mnoha příkladů: "Velkou výhodou použití MIDI souborů v počítači je, že i když
zabírají mnohem méně místa než vzorky stejného trvání, nabízejí vynikající
kvalitu. (PP: To není přesné kvalita zvuku záleží na připojeném tónovém
generátoru a na hudební a technické kvalitě zpracování skladby.)" Pokud byste
na takto opravovaný text narazili jednou, dvakrát za kapitolu, možná by vás to
i pobavilo. Jsou-li ale 4 na stránce, začnete být brzy otrávení.
V knize navíc některé nepřesnosti zůstaly. Nelze např. nijak pochválit tvrzení,
že typická FM-karta stojí do 2 000 Kč. Ta dnes totiž stojí zpravidla podstatně
méně. Když už překladatel doplnil takovou spoustu informací, mohl se v kapitole
o publikování hudby na Internetu také alespoň zmínit o horké technologii dneška
standardu MP3. V knize citelně chybí i rejstřík.
Nezbývá než spekulovat o tom, co vedlo překladatele k tomu, že nenapsal celou
knihu sám (když u stejného nakladatelství již několik svých knih vydal) a
snížil se k překladu textu, který nepovažoval za dobrý.
Co se vám tedy dostane do rukou, zakoupíte-li si zde recenzovanou knihu? Text
pro úplné začátečníky, kteří se chtějí dozvědět, jak se dá prostřednictvím
počítače tvořit hudba. A také řada tipů pro práci s několika programy. Kromě
hudebních informací se také dozvíte, co všechno autor knihy nevěděl a
překladatel ano...
(Richard Grace: Hudba a zvuk na počítači. Grada, 1999, 292 stran, 350 Kč)
8 3108 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.