Recept na vyšší konkurenceschopnost

Průměrný hrubý měsíční plat 35 000 Kč v technologických centrech a 18 000 Kč ve zpracovatelském průmyslu - to je ...


Průměrný hrubý měsíční plat 35 000 Kč v technologických centrech a 18 000 Kč ve
zpracovatelském průmyslu - to je jen jeden z argumentů sdružení SPIS, kterým se
ve svém Manifestu informační společnosti 2005 snaží přesvědčit, že je třeba
podporovat nejen investice do průmyslu, ale i do strategických služeb.
Právě tyto investice pak označuje za jeden z kroků k vyšší konkurenceschopnosti
tuzemské ekonomiky.
Při prezentaci uvedeného dokumentu Ondřej Felix, prezident SPISu, mimo jiné
zdůraznil, že by veřejná správa v ČR měla projít podobným procesem jako banky:
každý úředník by měl být on-line, agendy logicky centralizované a nepřetržitě
dostupné, data by se měla dát plošně získávat i předávat a decentralizovaný
front-office být dostupný všemi běžnými komunikačními kanály - od pošty přes
e-mail až po SMS.
Za další nezbytné kroky směřující ke zvýšení konkurenceschopnosti manifest
označuje mimo jiné prosazování inovací a vytvoření kvalitativních kritérií
výkonu veřejné správy a jejich implementace. Podrobné informace o manifestu i o
aktivitách sdružení jsou k dispozici na adrese www.spis.cz.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.