Redukce nákladů na IT

Když šéfové IT usilují o to, aby svůj provoz transformovali do skutečných firemních aktiv, která mohou napomoci růs...


Když šéfové IT usilují o to, aby svůj provoz transformovali do skutečných
firemních aktiv, která mohou napomoci růstu byznysu v jejich společnostech,
mnozí z nich zjišťují, že nejprve musejí zavést mnohem přísnější kontrolní
mechanismy nad svým často obrovským a těžkopádným portfoliem technologických
projektů.
Četní návštěvníci na akci Computerworldu Premier 100 IT Leaders Conference
prohlašovali, že rychle směřují k tomu, aby pro správu IT portfolia nasadili
nové politiky a nástroje. Cílem je zajistit, aby jejich IT personál dělal
práci, která splňuje obchodní priority a může generovat co možná největší
návratnost investic.

Zjednodušení projektů
Například Randall Mott, který v loňském roce převzal funkci CIO ve společnosti
Hewlett-Packard, při své prezentaci uvedl, že objevil nejméně 10 velkých IT
rozpočtů, jež byly odděleny jeden od druhého, a navíc i širokou škálu
takzvaných stínových IT aktivit, které probíhaly mimo uvedené rozpočty.
Dohromady mělo HP započatých kolem 1 200 IT projektů, poznamenal.
Nyní plánuje omezit počet projektů, které jsou ve firmě v běhu, přibližně na
500, a to prostřednictvím preciznějšího plánování a řízení portfolia. V rámci
nového přístupu se s Mottem bude každých 60 dní setkávat rada výkonného vedení
HP a další IT manažeři tak, aby určili priority pro hlavní projekty,
zkontrolovali stav probíhajících prací a zvážili předkládané iniciativy.
Změny byly navrženy zčásti proto, aby byly "eliminovány nákladné exkurze
směřující do neproveditelných projektů", vysvětlil Mott. "Nebudeme se pokoušet
dělat zároveň tolik věcí jako dříve. Pokusíme se dělat věci rychleji a lépe."
Dodal, že jim trvalo šest měsíců, než bylo možné přijít s počáteční klasifikací
projektů podle priorit.
Mott udělal mezi jinými kroky také to, že veškeré IT a telekomunikační aktivity
shrnul pod jediný rozpočet a vyžádal si od personálu, aby vyvinul konzistentní
IT metriky.

Stanovené cíle
Podobně i Al-Noor Ramji, CIO ve společnosti BT Group, se pokouší zjistit, jak
jeho telekomunikační firma řídí svůj IT provoz, a to ve snaze učinit tým, jenž
má 15 tisíc členů, agilnějším a lépe reagujícím na potřeby zákazníků.
Ramji, který do BT přišel před 18 měsíci, řekl, že počet vnitropodnikových IT
iniciativ snížil ze 4 300 individuálních projektů na 29 vývojových programů,
jež jsou čtvrtletně hodnoceny vedením společnosti.
"Každých 90 dnů musíte předložit nějakou obchodní hodnotu ze svého oddělení,"
řekl a poznamenal, že neúspěšné projekty přestanou být financovány.
Nový přístup, který nabyl účinnosti na počátku minulého roku, zahrnuje také
proces, při němž šest až devět technických týmů vyvine prototypy, mezi nimiž si
pak zákazník vybere vítězný design. Členové vítězných týmů získávají bonusy,
které odpovídají 10 procentům jejich čtvrtletních platů, stejně jako členové
projektových týmů, kteří splní své "90denní cíle".
Úprava vytváří na IT pracovníky "velký tlak profesních skupin", poznamenal
Ramji. "IT to však pomohlo k tomu, aby se posunulo od toho, co nazývám
čištěním toalet? tedy od pouhého udržování systémů v provozu do oblasti, kde
jsme jádrem byznysu," řekl.
Mitchell Hansen, viceprezident podnikových systémů a služeb ve společnosti
Quest Diagnostics, zase uvedl, že přesun směrem k řízení portfolia napomohl
této firmě, zabývající se diagnostickým testováním, během několika posledních
let "významně" zredukovat IT výdaje na 4 až 4,5 procenta příjmu společnosti.
"Čeká nás méně překvapení ohledně projektů," řekl. "To je skutečným přínosem
zavedení určité disciplíny."
Avery Cloud, CIO organizace New Hanover Health Network, uvedl, že když přišel
přede dvěma lety k tomuto poskytovateli zdravotní péče, pracoval právě na
několika projektech náročných na zdroje, které sice slibovaly velkou návratnost
investic, avšak absolutně "vyždímaly IT organizace".
Cloud řekl, že chtěl lépe nastavit priority projektů a vyhnout se tomu, aby v
jednom okamžiku probíhalo příliš mnoho vysoce rizikových iniciativ. Před 15
měsíci nainstaloval software Changepoint společnosti Compuware pro řízení
portfolia aplikací, který organizaci New Hanover pomohl ořezat počet jejích
projektů ze 150 v loňském roce na nynějších zhruba 100.
V tomto roce Cloud rovněž plánuje začít nástroj používat i pro měření nákladů a
obchodní hodnoty specifických aplikačních portfolií, jako jsou ošetřovatelské
aplikace. "To by mělo našim zaměstnancům pomoci dělat inteligentní rozhodnutí
namísto toho, aby, když stanovují priority projektů, spoléhali na odhady."
Bill Lewkowski, CIO organizace Metropolitan Health, spustil před šesti měsíci
pilotní iniciativu zaměřenou na řízení portfolia, navrženou tak, aby umožnila
lépe vidět do nákladů a návratnosti projektů. Lewkowski rovněž doufá, že jim
pomůže potlačit stínovou práci IT. "Potřebujeme mít jediné místo informující
pravdivě o našich projektech a službách," řekl.


Nové kroky pro zvýšení efektivity
Randall Mott, CIO Hewlett-Packard, tvrdí, že jedním z cílů jeho širokého
přehodnocení IT provozu společnosti je umožnit firmě soustředit 80 % IT
pracovníků na vývojové aktivity a pouze 20 % na správu.
Kromě zjednodušení portfolia projektů HP a konsolidace jeho datových center
Mott plánuje redukovat celkový počet IT prostředků ze zhruba 100 na 25 a ve
snaze pěstovat a podporovat týmovou spolupráci také snížit počet zaměstnanců
pracujících v rámci IT z domova. "Máme IT organizaci, která ve smyslu svého
rozložení vypadá spíše jako obchodní organizace," uvedl.
Mott rovněž IT zaměstnancům řekl, aby obchodním jednotkám přestali pomáhat s
technologickými pracemi, jež nejsou prováděny v rámci kompetencí IT oddělení.
Podobně jako Mott i další návštěvníci konference Premier 100 říkali, že
rozšiřují své znovunalezené přístupy k řízení portfolia o související triky,
navržené tak, aby jim pomohly více zefektivnit provoz IT.
Jim Foote, ředitel technických služeb Dealer Services, složky společnosti
Automatic Data Processing, uvedl, že jejich organizace spustila program
zaměřený na "výsadek" obchodních analytiků do různých IT provozů ti by
pozorovali prováděnou práci a mohli poskytovat doporučení pro zvýšení
efektivity. "Nedávno obchodní analytik, který byl přiřazen k centru podpory
koncových uživatelů v ADP Dealer Services, navrhnul změny, jež pomohly
redukovat čas potřebný pro zpracování dotazů na podporu o 60 až 90 sekund,"
uvedl Foote.
Mitchell Hansen, viceprezident podnikových systémů a služeb ve společnosti
Quest Diagnostics, zase prohlásil, že iniciativa zaměřená na konsolidaci
datových center a přechod k přístupu zaměřeném na "získání dobrých manažerů"
přispěly k redukci nákladů na IT jako procenta z příjmů.
Al-Noor Ramji, CIO ve společnosti BT Group, se pokouší zredukovat téměř 3 700
systémů do pouhých 14 hlavních technologických platforem. Ramji řekl, že nadále
trvá na tom, aby byly všechny IT projekty vyhodnoceny podle dvou stejných
metrik: podle času vývojového cyklu a podle toho, zda byla práce napoprvé
provedena správně.


Zhasnutá světla v datových centrech

Patrick Thibodeau
Víra Randalla Motta, CIO společnosti Hewlett-Packard, v to, že je možné v
datových centrech zavést řízení na dálku, byla ostatními manažery na konferenci
Premier 100 obecně akceptována, dokonce i když se neshodli na tom, zda jsou
nezbytné nástroje ve všech směrech už dostatečně daleko na to, aby umožnily
provádět kompletní obsluhu na dálku, nebo ji zvládají jen částečně.

Méně než desetina
Jako součást plánu zredukovat počet datových center firmy z přibližně 85 po
celém světě na pouhých šest Mott hodlá dokázat, že HP je schopno vyvinout
datové centrum, jež může být provozováno zcela vzdáleně. Plán, který Mott na
konferenci detailněji popsal, zahrnuje také konsolidaci více než 700 datových
tržišť do jednotného podnikového datového skladu.
Mott řekl, že konsolidační změny jsou zaměřeny na to, aby HP pomohly redukovat
úroveň jeho výdajů na IT ze 4% podílu na ročních příjmech na 1,5 % na konci
fiskálních let 2008 a 2009.

Bezobslužné centrum
Datové centrum bez personálu je "rozhodně realizovatelné", a to díky
dostupnosti nástrojů pro vzdálenou správu, tvrdí to alespoň Bob Jellison,
viceprezident informačních služeb maloobchodního prodejce Papyrus Francoise.
Podle něj však dlouhodobým problémem nebude ani tak na dálku řízený provoz, ale
otázka, zda chtějí IT manažeři udržovat v provozu svá vlastní datová centra,
nebo je postoupí outsourcingovým poskytovatelům. "Potřebujete skutečně
provozovat všechny ty servery?" ptal se.

Druhá strana
Mezi ty, kdo čekají, až budou přesvědčeni, že je skutečné na dálku řízení
datové centrum realizovatelné, patří David Hackbarth, šéf IT v národním
výpočetním centru U.S. Census Bureau. Hackbarth je zapojen do projektu
zaměřeného na konsolidaci a standardizaci IT prostředí na linuxových a Windows
systémech, primárně blade serverech. Prostřednictvím virtualizace už výpočetní
centrum snížilo počet fyzických serverů, jež provozuje, a to z více než 160 na
60. Avšak Hackbarth si myslí, že i při vyšší míře standardizace bude v datovém
centru Census Bureau nezbytné stálé personální obsazení, aby jej chránilo proti
technickým problémům.
Tento pohled sdílí i Oliver Schmidt, IT manažer ve společnosti Alfred Karcer.
"Nevěřím v dálkově řízená datová centra. Věřím ale v částečné obsazení
personálem," řekl Schmidt. IT prostředky budou stále vyžadovat provozní
pracovníky s všestrannými schopnostmi "lidé, kteří vědí od každého trochu",
dodal.
Další účastníci konference řekli, že životaschopnost na dálku obsluhovaných
datových center je závislá na zlepšování správního softwaru, jako jsou
prediktivní nástroje, které mohou uživatelům poskytnout pokročilá varování o
bezprostředně hrozících selháních systémů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.