Reengineering je důležitým nástrojem pro zefektivnění podnikových procesů

Reengineering podnikových procesů je řediteli oddělení IT všeobecně chápán jako důležitý nástroj pro zefektivněn...


Reengineering podnikových procesů je řediteli oddělení IT všeobecně chápán jako
důležitý nástroj pro zefektivnění těchto procesů. Vyplývá to z výsledků
průzkumu o trendech informačních technologií, provedeného mezinárodní
poradenskou skupinou Deloitte & Touche, v jehož rámci bylo osloveno 370 z 500
nejvýznamnějších českých podniků, z nichž odpovědělo více než 20 %.
Celkem 70 % ředitelů IT očekává, že se počet projektů reengineeringu v průběhu
následujících let zvýší. Nejčastěji očekávané přínosy reengineeringu
podnikových procesů jsou přitom v oblasti zvýšení kvality nabízených výrobků a
služeb a ve zlepšení peněžních toků. Mezi nejdůležitější faktory kritické pro
úspěch projektů reengineeringu patří pevné vedení projektu (81 % respondentů),
viditelná podpora ze strany vrcholového vedení (80 %) a silná motivace pro
změny (64 %). Oproti předchozím letům získaly na významu takové faktory, jako
dobrý program řízení změn (68 %), dále vysoké úsilí (68 %), včasná integrace IT
(61 %), nebo dobrá metodologie a správné nástroje pro reengineering (60 %).
Průměrný počet procesů, které prošly reengineeringem v průběhu minulých dvou
let, se nemění zůstává přibližně roven 2 až 3 procesům za rok. V celé střední
Evropě se tento údaj předloni pohyboval kolem 5 procesů za rok. Celkově lze
říci, že průzkum potvrdil několikaletý trend, kdy je za klíčové považováno
zavádění progresivních technologií spolu s reengineeringem.
Ukazuje se tedy, že špičkoví manažeři jsou si dobře vědomi významu
reengineeringu podnikových procesů a lze očekávat, že přes všechny potíže naší
ekonomiky bude i letos na tyto aktivity a s nimi spojené zavádění nových IT ve
firemních rozpočtech pamatováno.
7 3395 / Maf









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.