Referenční příručka k JavaScriptu

Ačkoliv je JavaScript technologií již dosti letitou (alespoň v poměrech světa výpočetní techniky), patří na webový...


Ačkoliv je JavaScript technologií již dosti letitou (alespoň v poměrech světa
výpočetní techniky), patří na webových stránkách současně stále mezi používané.
Řada příruček o tomto jazyku se nyní rozrostla o další kus.
Recenzovaná publikace není žádnou učebnicí programování či skriptování. Jedná
se naopak o referenční příručku sensu stricto, tedy v nejpřesnějším smyslu
slova. U čtenáře je předpokládána alespoň základní znalost tvorby HTML stránek
a psaní skriptů, nebo alespoň velká schopnost na základě uvedených příkladů si
odvodit, jak věci fungují. Autoři své čtenáře rozhodně nevodí za ruku.
Jádrem knihy je komplexní popis objektového modelu, jejž můžete při práci se
stránkami, formuláři a prohlížeči použít. Jednotlivé objekty jsou řazeny
abecedně a odstavce zahrnují rovněž popis dostupných vlastností a metod. Rozsah
výkladu u jednotlivých položek je volen poměrně citlivě v závislosti na jejich
důležitosti, takže často narazíte na praktický příklad a také na velmi důležité
tabulky, shrnující kompatibilitu v různých prohlížečích a také dostupnost té
které funkcionality v JavaScriptu samotném (neboť i on prošel vývojem přes
několik verzí).
V druhé polovině knihy najdete několik zajímavých kapitol, jež se rovněž hodí
při každodenní práci. Jde především o přehled HTML značek, kódy barev, převod
speciálních znaků či obsáhlou referenci o tvorbě formulářů. Zajímavá je i
kapitola s konkrétními ukázkami rozsáhlejších skriptů, jež řeší některé zvlášť
typické problémy.
Kniha je díky tomu vhodná jako podpůrná pomůcka děravé paměti pro pokročilejší
tvůrce.
(Elmar Dellwig, Ingo Dellwig: JavaScript příručka programátora, Grada, Praha,
2003, 278 stran, 290 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.