Referenční příručka o Javě

Popularita programovacího jazyka Java je v současné době nesporná, a tomu odpovídá i slušná nabídka dostupných publ...


Popularita programovacího jazyka Java je v současné době nesporná, a tomu
odpovídá i slušná nabídka dostupných publikací. Nakladatelství Grada i přesto
uvedlo na trh další knihu. Kdo je cílovou skupinou?
"Java 2 příručka programátora" není učebnicí programování či jazyka Java jako
takového. Obsah je určen spíše pro zkušenějšího programátora, jenž např. zná
starší verze Javy nebo na novou verzi přechází z jiného, pokud možno objektově
orientovaného jazyka. Kapitola o základech objektově orientovaného programování
tedy neučí vlastní logice, ale obsahuje spíše důležitá specifika, jež jsou
implementaci OOP v Javě vlastní.
Po úvodních kapitolách s přehledem některých vývojových nástrojů a základními
informacemi o Javě dojde ve čtvrté kapitole na vlastní syntaktická pravidla
Javy 2. Jedná se o stručný přehled, s nutným minimem příkladů a řadou
upozornění na nejběžnější problémy.
Poté autor přistupuje k podrobnějšímu popisu jednotlivých tříd, jež jsou
vývojáři v jazyce Java verze 2 k dispozici (v závislosti na konkrétní edici).
Po stručném přehledu je pozornost zaměřena na vstupně/výstupní operace, síťovou
komunikaci, práci s databázemi či tvorbu servletů. Poměrně obsáhlá část je
zasvěcena tvorbě uživatelského rozhraní, a to jak pomocí starší kolekce AWT,
tak novějšího SWINGu. Následuje popis appletů a relativně stručné zpracování
dalších témat, jako je např. ošetření výjimek. Nechybí též kapitola o
optimalizaci.
Za opravdu zdařilé lze prohlásit grafické zpracování a sazbu knihy. Autor velmi
hojně používá jak zavedených diagramů UML, tak dalších názorných ilustrací, a
činí tak ve spojení s četnými tabulkami, přehledy a příklady výklad velmi
přístupným. Publikace se tak velmi dobře uplatní jako referenční programátorská
příručka.

(Florian Hawlitzek: Java 2 příručka programátora, Grada Publishing, Praha,
2002,
315 stran, 330 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.