Referenční příručka pro Webmastery

Když mi z redakce Computerworldu přišel mail, zda nechci napsat recenzi na knihu o dynamickém HTML, byl jsem zvědavý. Pa...


Když mi z redakce Computerworldu přišel mail, zda nechci napsat recenzi na
knihu o dynamickém HTML, byl jsem zvědavý. Pak jsem si v redakci knihu vyzvedl
a předběžně ji ohledal, což ve mně vyvolalo pocit zklamání. Zklamání bylo
způsobeno nenápadným nápisem referenční příručka na obálce. Kniha se tedy nijak
podrobně nezabývá dynamickým HTML. Jde o referenční příručku, která pokrývá asi
vše, co člověk potřebuje znát pro tvorbu WWW stránek, včetně těch dynamických.
Podívejme se tedy na obsah publikace. Většina informací v knize je uspořádána
do přehledných tabulek. Aby se do tabulek vše vešlo, je u knihy použit poněkud
atypický, nicméně praktický formát A5 na šířku. První kapitola se zabývá
samotným jazykem HTML. Nalezneme zde přehled všech elementů. U každého jsou
uvedeny všechny atributy, které lze použít, popis a příklad použití.
Prezentované elementy zhruba odpovídají HTML ve verzi 4.0.
Následuje kapitola věnovaná kaskádovým stylům. Po krátkém úvodu do problematiky
v ní nalezneme především popis všech vlastností stylů. Kromě základních
vlastností (CSS1) kniha popisuje i vlastnosti pro řízení pozice elementů, které
jsou jedním ze stavebních kamenů dynamického HTML.
Ve třetí kapitole autor znovu probírá jednotlivé HTML elementy a způsoby jejich
použití. Následující kapitola Dynamické HTML dala jméno celé knize. Autor zde
rozebírá možnosti přístupu k dokumentu jako k objektu pomocí objektového modelu
dokumentu. Nalezneme zde tedy popis všech objektů, které jsou v prohlížečích
dostupné skriptovacím jazykům, jako je Java
Script a VBScript. Autor nevynechává ani popis událostí, na které mohou
jednotlivé objekty na stránce reagovat.
Další kapitola obsahuje popis skriptovacích jazyků JavaScript a VBScript. Na
několika stranách zde nalezneme přehledně shrnuté vše potřebné pro použití
jazyka syntaxi příkazů, popis operátorů, funkcí a standardních objektů.
Vkládání objektů do WWW stránek popisuje další část knihy. Kromě způsobů, jak
se do stránek zařazují javové applety a ActiveX komponenty, jsou rozebrány i
možnosti pro vložení ostatních multimediálních dat obrázků, animací a zvuků.
Následující 2 kapitoly obsahují praktické návody na usnadnění práce s
hypertextovými dokumenty a několik tipů, jak obejít některá omezení jazyka HTML.
Z obsahu knihy poněkud vybočuje kapitola nazvaná HTTP, CGI, TCP/IP, URL, která
se nezabývá technologiemi použitelnými k výrobě stránek na straně klienta.
Poslední kapitola knihy obsahuje několik referenčních tabulek. Mimo jiné zde
nalezneme MIME typy, kódy barev použitelné v HTML, znakové entity a klávesové
zkratky použitelné v prohlížečích Netscape a Internet Explorer.
Potěšitelné je, že na vnitřních stranách obálky je vytištěna barevná (!)
tabulka barev společně s jejich názvy a RGB hodnotami.
Na první pohled tedy v rukou máme velmi užitečnou publikaci, která na 168
stranách shrnuje velké množství užitečných informací. Bohužel, celkovou hodnotu
knihy snižuje několik faktorů.
Čtení knížky není moc příjemné, protože věty působí "kostrbatě". Místy to zajde
tak daleko, že u skladby některých vět zapochybujete o jejich gramatické
správnosti. Horší však je, že význam některých vět vám zůstane skryt i po
opakovaném přečtení. Na druhou stranu se jedná o referenční příručku, kterou
člověk není nucen číst celou, takže jisté nedostatky ve stylu je ochoten
autorovi prominout.
Mnohem větší výhrady však mám k obsahu. V úvodu se píše, že referenční příručka
obsahuje informace o HTML ve verzi 4.0. Referenční příručka však obsahuje i
elementy, které byly součástí návrhu HTML 3.0 nebo které do prohlížečů přidali
výrobci jednotlivých prohlížečů. V referenční příručce však nikde nenalezneme
původ elementu. To považuji za závažný nedostatek, protože pak čtenář nemá
žádné vodítko pro vytváření přenositelných dokumentů vyhovujících standardu
HTML.
Zvlášť zarážející je uvedení elementů HTML 3.0, protože tato verze HTML nebyla
nikdy oficiálně přijata jako standard. V referenční příručce tak zcela bez
výstrahy nalezneme elementy jako LH, AU, ABBREV. Navíc jsou v příručce uvedeny
HTML 3.0 elementy sloužící pro zápis matematických vzorců. Přitom v době psaní
knihy již bylo jasné, že pro zápis matematických vzorců na webových stránkách
se bude používat jazyk MathML.
Výše uvedené postřehy platí i pro atributy. V knize nalezneme u několika
elementů i atributy, které podporuje jen některý z dnes používaných prohlížečů.
Opět zde marně pátráme po poznámce, která by vymezila použitelnost atributu.
Ze židle mne však doslova nadzvedla kapitola Tipy a triky. V této kapitole
autor přináší dle svého mínění užitečné tipy a triky. Valná většina triků však
spočívá v tom, že do zdrojového kódu stránky zapisujeme neexistující tagy nebo
u tagů používáme neexistující atributy. Můžeme si tak různě označovat části
dokumentu či vypínat účinek některých tagů. Z praktického hlediska je to pravda
prohlížeče neznámé tagy a atributy ignorují. Na druhou stranu pak z našich
rukou vyjdou dokumenty, které nevyhovují standardu HTML a nemusí s nimi správně
pracovat všechny programy. Pokud chceme, aby byl Internet opravdovou platformou
pro sdílení informací a komunikaci, musíme dodržovat určité standardy, které
nám zaručí interoperabilitu. Nestandardní rady autora v této kapitole mě
opravdu zarážejí, protože velkou většinu zde uvedených triků lze dosáhnout
pomocí standardních vlastností HTML: části dokumentu můžeme označovat pomocí
<DIVCLASS=mojeznacka>...</DIV>, libovolný tag můžeme pojmenovat pomocí atributu
ID a k lepšímu pojmenování buněk tabulek můžeme navíc použít atributy AXIS a
AXES.
Jak tedy shrnout celkový dojem z knížky do jednoho odstavce? Knížka obsahuje
velké množství užitečných a přehledně uspořádaných informací. Není však vhodná
pro nováčky, protože je může v mnoha věcech zmást. Zkušenému autorovi stránek,
který si však právě nedokáže vzpomenout na syntaxi některého příkazu či
elementu, může poskytnout neocenitelnou službu. Škoda jen, že kniha nemá
rejstřík, který by urychlil hledání požadované informace.
(Pavel Mikle: Dynamické HTML referenční příručka. UNIS Publishing, 1997, 168
stran.
8 0566 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.