Regionální rozdíly v rozvoji trhu IT se v roce 1998 prohloubily

Změny ve vnímání tradičních trhů v oblasti informačních technologií to byl jeden z výsledků neklidného roku 1998....


Změny ve vnímání tradičních trhů v oblasti informačních technologií to byl
jeden z výsledků neklidného roku 1998. Proto je údaj společnosti IDC o růstu
výdajů v oblasti informačních technologií v celosvětovém měřítku údajem vskutku
průměrným, za kterým se skrývají velké regionální rozdíly.
Nicméně přece jen začneme globálními údaji. Zatímco výdaje na IT v celosvětovém
měřítku mezi rokem 1996 a 1997 vzrostly o 6,3 %, o rok později byl již
zaznamenán 9,6% růst. Právě o tolik by měly každoročně růst výdaje na IT až do
roku 2002 tvrdí ve své zprávě IDC. Především díky masivnímu růstu v oblasti
softwaru, služeb a datové komunikace by měla hodnota celosvětového trhu IT v
roce 2002 dosáhnout 1 100 miliard dolarů!
Rozdělíme-li si svět na trhy stabilní a ty ostatní, dostane se nám do 1.
skupiny tradičně Severní Amerika a oblast Středního východu a Afriky. Např.
oblast MEA (Middle East/Africa) zaznamenává trvalý růst ve všech segmentech
trhu. Větší význam získává trh západní Evropy, jehož růst mezi roky 1997 a 1998
je odhadován na 10,3 %, i když ho sužovaly problémy s devalvací zde používaných
národních měn. Ekonomické otřesy v Rusku zase vážně ovlivnily trh IT ve
východní Evropě, který mezi roky 1997 a 1998 poklesl o 6,3 %. Oslabení
japonského trhu stále trvá, souvisí především s poklesem hodnoty japonského
jenu. Novým fenoménem v Asii je rozdělení trhu na trhy rostoucí a problémové
(Korea a ASEAN), což znamená, že zde prodejci bojují o pozice na nově se
formujícím trhu. Potíže má i oblast Latinské Ameriky, kterou ohrožuje jak
ekonomická krize šířící se z Asie, tak dramatické snižování cen v oblasti
hardwaru.
9 0158 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.