Registr Windows pod lupou

Voperačním systému windows tvoří registr jeho nezbytnou součást jedná se vlastně o rozsáhlou, komplexní databázi, ...


Voperačním systému windows tvoří registr jeho nezbytnou součást jedná se
vlastně o rozsáhlou, komplexní databázi, v níž jsou uložena veškerá
konfigurační nastavení softwaru i hardwaru vašeho počítače v hierarchické formě
podobné adresářové struktuře složek souborů. S registrem zpravidla nepřijdete
do styku příliš často, neboť vestavěné nástroje Windows pracující na pozadí
zajišťují, aby zůstával v perfektním stavu. Ovšem vzhledem k tomu, že je
registr tak rozsáhlý a komplikovaný, může občas dojít k nečekaným potížím,
které mohou působit podivné problémy nebo dokonce vyvolat nestabilitu systému.
Pro většinu uživatelů je registr Windows temným a mystickým místem, na nějž se
nikdy neodváží vstoupit. Nyní se podíváme na některé základní principy jeho
údržby, které můžete použít, a řekneme si několik tipů pro přímou editaci
registru. Jestliže rádi riskujete, nebo spíše experimentujete (a nezapomínáte
přitom na pravidelné zálohování), je editace registrů velmi dobrým způsobem,
jak přizpůsobit mnohá nastavení Windows svým vlastním preferencím.

Zálohování registru
Všechny verze Windows automaticky vytváří záložní kopii registru při každém
spuštění PC, avšak ještě jedno zazálohování přispěje ke zvýšení jistoty.
Samozřejmě není možné obnovit změny, které nejsou zálohovány což tedy znamená,
že časté zálohování je více než vhodné. Naštěstí existuje několik způsobů, jak
to bez problémů zvládnout.
Použijte System Restore (Obnovení systému): Uživatelé pracující ve Windows Me a
XP mají možnost vytvářet si body pro případnou obnovu systému, přičemž budou
zazálohována veškerá data (včetně registru), takže pak můžete provést obnovu či
návrat do přesně definovaného předchozího stavu systému. Funkci Obnovení
systému byste měli "manuálně" spustit vždy před tím, než provedete nějaké
významnější hardwarové nebo softwarové změny ve svém počítači a právě změny v
registrech mezi ně patří. Vstupte do menu Start/Programy (Všechny programy ve
verzi XP)/Příslušenství/Systémové nástroje/Obnovení systému a zde zvolte
Vytvořit bod obnovení, klikněte na Další a pokračujte podle instrukcí.
Použijte editor registru: Schopnost exportu v editoru registru Windows umožňuje
zálohovat části registru i vytvořit plnou zálohu. Zejména ve Windows 2000,
které zmíněnou funkci obnovy nemají, je to zřejmě nejlepší volba. V menu Start
zvolte Spustit a do pole Otevřít napište regedit a odešlete. Ve stromu složek
vyberte Tento počítač, poté zvolte Registr/Exportovat soubor registru a doplňte
název souboru a jeho cílové umístění. Pro klid duše můžete příslušný soubor
uložit navíc také na CD-R(W) nebo jiné výměnné médium.
Kopírujte soubory registru manuálně: Ve Windows 95/98 je registr umístěn v
System.dat a User.dat v adresáři Windows. Ve Windows Me si zkopírujte také
Classes.dat. Abyste viděli i skryté a systémové soubory, budete si muset
nastavit Windows Explorer tak, aby je zobrazoval. V Exploreru proto zvolte
Zobrazit (95, 98) nebo Nástroje (Me, 2000, XP), potom Možnosti složky a v okně
Zobrazit zaškrtněte Zbrazit všechny soubory (95, 98), resp. Zobrazit skryté
soubory a složky (Me, 2000, XP). Jakmile se všechny skryté soubory zobrazí,
můžete je zkopírovat.
Použijte zálohovací software: Zálohu registru můžete samozřejmě vytvořit také
pomocí jakékoliv zálohovací utility či aplikace, jestliže nějakou používáte.
Některé z nich tak činí automaticky, u jiných je třeba specifikovat, že jde o
zálohu registru.

Vestavěné nástroje
Windows ve verzích 98 a Me obsahují na pozadí běžící utilitu označovanou
Kontrola registru (Registry Checker). Při bootování počítače zjišťuje kontrolní
utilita informace o možných problémech jestliže je nedokáže opravit, použije
pro obnovu poslední dostupnou zálohu registru.
Jestliže necháte vaše PC běžet nepřetržitě, je vhodné, aby se vaším dobrým
zvykem stalo pravidelné denní rebootování počítače Registr Checker tak může
provést svůj úkol. Tuto utilitu ovšem můžete spustit také manuálně (a to
především před nebo po provedení systémových změn, které nevyžadují restart
počítače). Toho lze dosáhnout tak, že kliknete na menu
Start/Programy/Příslušenství/Systémové nástroje/Systémové informace, pak
otevřete menu Nástroje a kliknete na Kontrola registru.

Vyčistěte si registr
Čím déle používáte PC s operačním systémem Windows, tím větší nepořádek může v
registru vzniknout, a to zvláště v případě, že častěji instalujete a
odinstalujete software. K tomu dochází proto, že některé aplikace po sobě při
odinstalování nezametou stopy úplně dokonale. "Osiřelé" záznamy v registrech
pak mohou působit např. problémy s výkonem nebo se stabilitou systému,
každopádně je však běžným důsledkem příliš rozsáhlý registr, který se déle
natahuje. Kontrola registru (viz výše) přitom vyčištění neplatných záznamů
nezajišťuje.
Jestliže ještě stále používáte jako operační systém Windows 95, máte k
dispozici i vestavěný nástroj pro čištění registru. Pro přístup k němu klikněte
na Start/Spustit, napište regclean a stiskněte [Enter].
Do verzí novějších než 95 už Microsoft RegClean nezahrnul, takže se neobejdete
bez použití utilit třetích stran. Existují také některé volně dostupné, např.
EasyCleaner a RegClean (find.pcworld.com/21381, resp. find.pcworld.com/21382).
Ani jeden z nich nepracuje pod Windows XP, nicméně struktura registru ve
Windows XP nevede k tolika problémům jako u předešlých verzí.
Pro komplexnější kontrolu, vyčištění a optimalizaci registru bude nicméně
nejlépe koupit sadu utilit, jako jsou Norton SystemWorks (cca 109 eur,
www.symantec.cz) nebo Ontrack SystemSuite (60 dolarů, www.on track. com). Obě
sady nástrojů nabízejí širokou paletu funkcí pro úplnou kontrolu, optimalizaci
i údržbu registru a jdou ve svých možnostech mnohem dále než nástroje pro
správu registru zabudované ve Windows nebo volně dostupné utility. Obě komerční
sady mohou pracovat v prostředí Windows od verze 98 až po XP.
Vylepšete si nastavení

Při surfování na webu narazíte na bezpočet tipů a návodů
pro úpravu chování Windows editací registrů. Jedna z největ-ších sbírek
takových tipů se nachází na serveru Windows Registry Guide
(www.winguides.com/regis try).
Jestliže máte vysokorychlostní internetové připojení, (kabel, DSL), záhy např.
zjistíte, že změny v registru jsou téměř vždy nezbytné pro dosažení maximální
rychlosti přenosu dat. Pomoc ohledně příslušného nastavení registru ve Windows
můžete hledat na dvou webech DSL Reports (www.dslreports.com/tweaks; zvolte
RWIN v rozbalovacím menu Jump to topic) a Speed Guide
(www.speedguide.net/Cable_modems/cable_registry.shtml).
Nejjednodušším způsobem, jak provádět změny v registru, je práce se soubory
.reg. Takové soubory jsou dostupné ke stažení i z některých výše zmíněných
internetových zdrojů. Dvojitým kliknutím na soubor .reg jsou změny ihned
zavedeny do existujícího registru (ještě jednou připomeňme, abyste se ujistili,
že jste si pořídili jeho záložní kopii).
Pro provedení dalších změn už se neobejdete bez utility RegEdit, která je
dostupná ve všech verzích Windows. Zde si uvedeme příklad, který zablokuje
funkci AutoRun pro vaši CD-ROM mechaniku. Jestliže preferujete, aby např. po
vložení hudebního CD do ní nedošlo k automatickému startu přehrávání nebo nebyl
ihned spuštěn CD-ROM, můžete toho dosáhnout následující úpravou v registru.
Za pozornost stojí, že některé verze Windows dovolují provést stejnou změnu
přímo z okna Vlastnosti CD-ROMu. Především ve Windows XP můžete mnohé (i když
ne všechny) systémové změny provádět z menu bez potřeby editace registru.

Příklad úpravy v registru
Upozornění: Editace registru může způsobit problémy nesprávný postup může vést
k narušení některých funkcí PC. Následujte pozorně uvedené instrukce a ujistěte
se, že jste si vytvořili zálohu současné podoby registru před tím, než začnete.
Spusťte utilitu RegEdit: V menu Start/Spustit napište regedit a stiskněte
[Enter] pro s puštění programu.
Najděte klíč: Klíč pro změnu funkce AutoRun mechaniky CD-ROM pod Windows je v
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServices cdbcdrom.
Pro nalezení klíče procházejte hierarchickou strukturou menu nebo stiskněte
[Ctrl]+[F], vepište cdbcdrom a stiskněte [Enter] RegEdit se zastaví na
požadovaném klíči. Jméno klíče se může lehce lišit jestliže registr vašeho PC
neobsahuje cdbcdrom, zkuste vyhledat cdrom ve složce Services zvýrazněné ve
stromu položek.
Změňte hodnotu klíče: Dvakrát klikněte na položku AutoRun v pravém okně a v
boxu Upravit hodnotu DWORD Value, který se objeví, změňte 1 v okně Value data
na 0 a klikněte na OK.
Aby se změna projevila, budete muset vystoupit z programu RegEdit a rebootovat
počítač.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.