Reinkarnace P2P v oblasti byznysu

Zdálo se, že P2P technologie ustupují spolu s koncem soudního sporu mezi Napsterem a hudebními vydavatelstvími ze světe...


Zdálo se, že P2P technologie ustupují spolu s koncem soudního sporu mezi
Napsterem a hudebními vydavatelstvími ze světel reflektorů. Také nedávná smrt
Gene Kana, hlavního P2P evangelisty a původního tvůrce P2P protokolu
používaného v Gnutelle, znamenala pro celou komunitu jistou ránu. Ovšem vývoj
P2P technologie i nadále pokračuje.
P2P technologie může být definována mnoha způsoby, ale v zásadě se jedná o
skupinu aplikací, které dokáží vytěžit maximum ze zdrojů, jako je uchovávání
dat, výpočetní výkon, informační obsah a uživatelé. Tedy v podstatě vše, co je
dostupné na "okrajích" internetu. Princip umožňuje sdílení počítačových zdrojů
a služeb přímou výměnou mezi koncovými systémy. Patří sem výměna informací,
sdílení výpočetního výkonu, cachování a diskový prostor bez nutnosti použít
separátní server.
Hlavním problémem je, že přistupování k takovým decentralizovaným zdrojům může
znamenat nutnost operovat v prostředí s nestabilní konektivitou a
nepředvídatelnými IP adresami. Proto P2P uzly musejí často pracovat mimo DNS
systém a musejí také mít významnou nebo zcela úplnou autonomii od centrálního
serveru.
V P2P architektuře počítače, které byly tradičně používány jako klientské
stanice, komunikující se serverem, vystupují buď jako server, nebo jako klient
podle aktuální potřeby. P2P síť může být určena k propojení dvou počítačů,
které navzájem sdílejí tiskárnu či připojení k internetu, stejně tak jako ve
velkém projektu, kde se používají speciální protokoly a aplikace k nastavení
přímé komunikace přes internet.
Aplikace pro instant messaging, mezi řadou uživatelů velmi populární, lze také
zařadit pod P2P computing. Ovšem stejně jako v případě Napsteru nejsou čistě
P2P pro připojení k síti je třeba před vlastním zahájením komunikace s
ostatními klienty provést registraci na serveru.
Jednou z nejznámějším P2P technologií je protokol Gnutella, určený ke sdílení
souborů. Aplikace, kompatibilní s Gnutellou, se po instalaci ohlašují jiným
počítačům a umožňují jim prohledávat soubory sdílené na lokálním disku.
Výsledky vyhledávání jsou prezentovány vzdálenému uživateli přes internet, ten
si vybere požadované soubory a následně je začne stahovat přímo z hostitelského
PC.

Nejen MP3 a video
V současnosti si mnoho lidí představuje pod termínem P2P sdílení souborů,
problémy s dodržováním autorských práv a plýtvání kapacitou linek. Ovšem P2P je
víc než jen to, jedná se o jinou formu distribuované počítačové architektury.
Podle Dana Kuznetskyho z IDC se dostáváme ke čtvrté generaci distribuovaného
computingu. Technologie je vkládána mezi jednu či více aplikačních komponent,
jako jsou interface, data management, aplikační logika či storage management.
P2P computing také poskytuje nové možnosti spolupráce v řadě oblastí zvýšení
produktivity díky on-line spolupráci na dokumentech a projektech a zároveň
snížení provozu na síti eliminováním množství e-mailů, spolu se snížením nároků
na datový prostor, kde by byl projekt lokálně uložen.
Pro lepší pochopení P2P konceptu, vedle sdílení souborů, se lze podívat také na
oblast distribuovaného výpočetního výkonu a zdrojů, což zpopularizoval projekt
SETI@home. Ten používá distribuovaný výpočetní výkon k analýze rádiových dat,
která by potenciálně mohla obsahovat důkaz o existenci mimozemského života.
Projekt přitáhl více než 2,6 milionu uživatelů, kteří jej dotovali přes 500 000
lety procesorového času.
Kombinovaná síla do té doby nijak nevyužívaného výpočetního výkonu může
jednoduše překonat normálně dostupné zdroje samostatných enterprise systémů.
Výsledkem je rychlejší dokončení projektu při nižších nákladech.

Jxta
Velmi slibnou P2P technologií je projekt Jxta, na kterém také pracoval zmíněný
Gene Kan. Projekt byl odstartován ve výzkumných laboratořích Sun Microsystems
pod dohledem Billa Joye a Mika Claryho.
Jxta poskytuje sadu otevřených protokolů a funkcí pro P2P sítě, jako jsou
vytváření, vyhledávání, připojování a monitorování klientů a jejich vzájemná
komunikace spolu se sdílením obsahu a služeb, k čemuž se využívá XML protokol.
Technologie Jxta (zkratka vznikla ze slova juxtapose) může v principu pracovat
s jakýmkoliv zařízením, jež lze připojit k síti mimo jiné díky tomu, že
komunikační protokol není postaven na TCP/IP. Nezáleží tedy ani na operačním
systému, přenosovém protokolu či typu hardwaru.
Cílem projektu Jxta je vyvinutí distribuovaného síťového prostředí postaveného
na P2P topologii a vybudování základních stavebních bloků a služeb, které
následně umožní příchod inovativních aplikací a služeb pro uživatele.

P2P bezpečnost
Jednou z posledních aplikací, která se nechala inspirovat myšlenkou P2P
technologie, je nástroj SecurityCenter od společnosti McAfee. SecurityCenter je
aplikace zdarma dostupná na portálu McAfee.com, který poskytuje uživatelům
on-line informace o případných bezpečnostních ohroženích. Nabízí mimo jiné
upozorňovací mechanismus, testování bezpečnostních děr či mapu výskytu
počítačových virů McAfee World Virus Map. Každá instalace SecurityCenter je
designována jako uzel v síti, který si vyměňuje data s centrální databází, jež
v reálném čase sleduje přicházející útoky a počítačové viry.
SecurityCenter bude zahrnuto jako volitelná komponenta v aplikacích typu
Morpheus či Blubster. McAfee očekává, že jen ve 3. čtvrtletí tohoto roku by měl
projekt získat milion nových členů.
S rozrůstáním P2P aplikací, hlavně těch určených ke sdílení souborů, také
přicházejí nová bezpečnostní rizika, jako je například internetový červ
Gspot.exe, který je navržen tak, aby se dokázal šířit právě prostřednictvím P2P
sítě. Gspot se totiž dokáže vydávat za jakýkoliv soubor, který uživatel hledá
na síti Gnutella.
I když v tomto případě chybí centrální autorita, existují metody, kde P2P
technologie mohou zaručovat vysokou bezpečnost jako příklad může posloužit PGP
(Pretty Good Privacy), která funguje bez nutnosti jediné centrální autority.

Sneakware
Dalším problémem v distribuovaném computingu je možný výskyt tzv. sneakwaru,
tedy vpašované aplikace přibalené například k P2P klientovi. Populární síť
Kazaa, určená ke sdílení souborů, umožňuje partnerům za poplatek "přibalit" k
softwaru vlastní program. Potenciálně tedy mohou miliony uživatelů zjistit, že
někdo zneužívá jejich výpočetní zdroje jen kvůli tomu, že si z internetu stáhli
a nainstalovali program pro sdílení multimediálních souborů.
Stížnosti uživatelů se objevily v dubnu poté, co bylo zjištěno, že uživatelé
sítě Kazaa spolu s klientem nevědomky instalují "spící" program od společnosti
Altnet, obchodního partnera Sharman Networks, která v současnosti síť Kazaa
provozuje.
V okamžiku, kdy se uživatel připojí do sítě Kazaa, je aktivován program
SecureInstall, který se dodává s programem B3D Projector firmy Brilliant
Digital. B3D je reklamní systém, jenž je připojen ke Kazaa klientovi.
SecureInstall pak spustí stahování programu pro přístup k síti Altnet.
Altnet je aktuálně program i přístupový bod k P2P síti alternativní se sítí
Kazaa. Kazaa používá síť Altnet jako další nezávislý zdroj pro případ, že by
síť Kazaa nebyla dostupná.
Schéma zahrnuje příležitost, jak se podílet na distribuované výpočetní
platformě Altnet. Brilliant Digital bude provozovat distribuované aplikace v
rámci sítě Altnet, kde bude pracovat s nevyužitým výpočetním výkonem.

Spojená síla
V tuto chvíli je v běhu také řada jiných a více altruistických nasazení P2P
technologie. Projekt na výzkum antraxu byl spuštěn oxfordskou univerzitou za
pomoci Intelu, Microsoftu a United Devices a ukazuje, jak lze kumulovanou
výpočetní sílu využít v rámci výzkumného projektu.
Antrax projekt vytváří virtuální superpočítač tvořený výpočetním výkonem
poskytovaným dobrovolníky připojenými k internetu. Cílem je vyhodnotit 3,5
miliardy molekul a identifikovat ty, jenž jsou spojeny s proteiny odpovědnými
za toxicitu antraxu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.