Reklama na webu

V ČR proinzerováno čtvrt miliardy Celkový obrat internetové reklamy v ČR v roce 2001 odhadla Sekce vydavatelů internet...


V ČR proinzerováno čtvrt miliardy
Celkový obrat internetové reklamy v ČR v roce 2001 odhadla Sekce vydavatelů
internetových titulů (SVIT) při UVDT na více než 240 milionů korun.
Odhad vychází z údajů, které poskytlo 18 významných provozovatelů internetových
médií včetně společnosti IDG Czech. Reklamní příjmy zúčastněných firem dosáhly
v loňském roce 182 milionů korun, což představovalo přibližně 75% celkového
objemu. V porovnání s předcházejícím rokem se jedná o 100% nárůst na českém
internetu se v roce 2000 proinzerovalo kolem 120 milionů korun. Pro letošní rok
očekává SVIT opět růst obratu na řádově 330 milionů korun.
V loňském roce také podle údajů SVITu drželi reklamní agentury a přímí klienti
47 % trhu, zatímco mediální agentury ovládaly 29% a mediální zastupitelství 24%
tržní podíl.
Svůj odhad zveřejnila i společnost Arbomedia. Ta dospěla k sumě 160 milionů
korun za rok 2001 a pro letošní rok očekává růst na 190 milionů korun.
Rozdíl v odhadech velikosti trhu je dán způsobem získávání údajů. Zatímco SVIT
provedl průzkum mezi zúčastněnými servery, společnost Arbomedia vychází z
kvalifikovaných odhadů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.