Release číslo 2.1

Jsou knihy, které prodává spíše jméno autora než obsah. Po Billu Gatesovi či Michaelu Dellovi přichází nyní dalš


Jsou knihy, které prodává spíše jméno autora než obsah. Po Billu Gatesovi či
Michaelu Dellovi přichází nyní další dílo této kategorie Release 2.1 od Esther
Dysonové.
Autorka ve své knize popisuje vliv, který vykazuje nástup Internetu na lidskou
společnost. Dle její koncepce Síť nijak bezprostředně neovlivňuje lidskou
povahu ani mezilidské vztahy, ale má klíčovou roli pro nové fungování státních
institucí, komerčního sektoru či pro novou definici legislativy.
Esther Dysonová se podrobně zabývá takovými otázkami, jako je soukromí a
anonymita, filtrování obsahu Internetu, ochrana duševního vlastnictví,
nevyžádaná pošta či role vlád v procesu nastupujícího elektronického
obchodování. Stále zdůrazňuje, jak jsou si kladné a záporné efekty Internetu
navzájem blízké a jak tenká dělící čára vede např. mezi (žádoucí)
decentralizací a (nežádoucí) fragmentací. Rozsáhlé kapitoly jsou věnovány
fungování on-line komunit či internetovému vzdělávání.
Zatímco Michael Dell či Bill Gates hovořili v podobných publikacích především o
osobních zkušenostech, Esther Dysonová sice popisuje své podnikatelské
aktivity, ale současně se v jejím textu objevuje více abstraktních vizí. Není
jim příliš co vytknout, ale ve chvíli, kdy u nás vycházejí, se již do značné
míry staly skutečností. Proto obsah místy působí bohužel poněkud banálně.
Text je navíc do značné míry zatížen americkou politickou korektností a snahou
prezentovat názory jaksi za každou cenu nekontroverzní a v širším publiku
přijatelné. Důsledkem je tedy i jistá sterilita textu.
A konečně, v knize jsou popisovány jako aktuální akvizice, které na Internetu
proběhly v polovině roku 1998. Faktická situace je dnes úplně odlišná. Myšlenka
vydat Release 2.1 v tuto chvíli na našem trhu je tedy sama o sobě sporná. Stálo
alespoň za to doplnit publikaci nějakým doprovodným komentářem, který by
vytvořil most mezi původním textem, dnešní dobou a tuzemskými podmínkami.
(Esther Dyson: Release 2.1 vize života v digitálním věku, Management Press,
Praha, 2001, 288 stran, 350 Kč)
1 1137 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.