Renesance sdílených výpočetních středisek?

Vysoce výkonné počítače kladou specifické nároky na své uživatele. Kromě odborného zaměření souvisejícího s ř...


Vysoce výkonné počítače kladou specifické nároky na své uživatele. Kromě
odborného zaměření souvisejícího s řešenou úlohou je nutno věnovat síly také
správě systému a optimálnímu využití drahé techniky. U počítačů s pokročilou
(často paralelní) architekturou je potřeba mít dostatek informací a zkušeností,
jejichž získávání je dlouhodobou a náročnou záležitostí. Uživatelé mají dvě
možnosti: buď si pořídí vlastní drahou, rychle zastarávající techniku a pokusí
se o její co nejlepší využití, nebo výpočty provedou ve spolupráci se
specializovaným výpočetním střediskem.
Podobné centrum provozuje v ČR společnost I. C. C. C., která začínala své
působení v oblasti IT vývojem softwaru na zakázku a poskytováním podpory
uživatelů menších systémů a počítačových sítí.
Výpočetní středisko I. C. C. C. nabízí 2 přístupy k službám vysoce výkonných
systémů:
1.Je možné využít zkušeností specialistů střediska pro řešení úloh na vysoce
výkonných počítačích (HPC).
2.Středisko poskytne přístup k profesionálně spravovaným HPC počítačům. Protože
jednotliví uživatelé v řadě případů nepotřebují plný výkon systémů HPC, mohou
využít výpočetní výkon střediska a vyhnout se tak vysokým počátečním
investicím.
Spolupráce s uživateli může být zahájena zpracováním úvodní studie, kdy se
analyzují potřeby zákazníka a ve spolupráci s externími specialisty se navrhnou
možnosti uplatnění systémů HPC na daném pracovišti. Studie může mít rozsah od
nejjednoduššího popisu až po podrobné rozpracování jednotlivých doporučených
kroků. Důležitá je i pomoc při vlastní formulaci úlohy a specifikaci kritérií,
kterým by hledané řešení mělo vyhovovat.
Asistenční funkce střediska
Specifickou formou využívání střediska je asistence při používání hardwaru a
softwaru HPC. Specialisté střediska znají děje probíhající uvnitř
specializovaných programových balíků, které jsou používany na paralelních
výpočetních soustavách. Jsou schopni podle zadání zákazníka předvídat a
regulovat chování použitých kódů za různých provozních podmínek. Pomáhají také
stanovit požadavky na přesnost vstupních dat a při interpretaci získaných
výsledků. Na tom, zda úlohy jsou zpracovávány na půdě střediska, přitom vůbec
nezáleží.
Matematičtí specialisté řeší zejména optimalizační úlohy a implementují
současné algoritmické techniky s využitím moderních matematických postupů (je
jich celá řada, jednou z nejznámějších je např. metoda konečných prvků). Ve
spolupráci s profesionálními programátory jsou schopni vypracovat řešení na
míru. V tomto případě se maximum práce přesouvá na pracovníky společnosti I. C.
C. C. a uživatelé se vůbec nemusí specializovat na problematiku HPC.
V opačném případě dává středisko k dispozici jen svoje technické prostředky a
umožňuje uživatelům samostatnou práci. Mezi těmito dvěma krajními polohami
existuje samozřejmě řada alternativ pro nalezení optimální formy využívání
služeb střediska.
Důležité maličkosti
Pouhý hardware, byť odpovědně obsluhovaný, není k ničemu, když není doplněn o
specializovaný software pro řešení konkrétních typů technických a obchodních
úloh. Při využití služeb střediska je možné platit jen za propočítaný
softwarový čas a není nutné nakupovat kompletní software.
Citlivou otázkou při tomto
způsobu využívání informačních technologií je otázka utajení dat zákazníka a
ochrana jeho zájmů. Bezpečnosti se zde věnuje mimořádná pozornost, což je
zřejmé např. z toho, že středisko nikdy neposkytuje služby zákazníkům, kteří si
vzájemně konkurují.
8 2180 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.