Řešené úlohy z Visual Basicu

Visual Basic je jedním z nejpopulárnějších vývojových nástrojů. Pro svou jednoduchost se dnes již často používá ...


Visual Basic je jedním z nejpopulárnějších vývojových nástrojů. Pro svou
jednoduchost se dnes již často používá pro výuku programování, kde pomalu
vytlačuje Pascal. Ostatně není divu jde o velmi jednoduchý, vizuální, objektový
vývojový prostředek. Kniha reaguje právě na fakt, že Visual Basic je na mnoha
školách vyučován jako programovací jazyk. Může sloužit pro studenty, učitele i
samouky jako zdroj (řešených) příkladů pro procvičení základních funkcí VB.
Procvičováno je vývojové prostředí Visual Basicu, ladění programů, základní
práce s formuláři, přístup k databázím a tvorba MDI aplikací. Na titulní straně
knihy je uvedeno "Sbírka 1" a proto lze předpokládat, že budou následovat další
pokračování.
Kniha sama se ani nesnaží vysvětlovat Visual Basic, je tedy vhodné její četbu
kombinovat s informacemi z jiných publikací. Dále bych rád upozornil na to, že
tato kniha procvičuje především vizuální aspekty programování ve Visual Basicu.
Naopak, vůbec není určena k procvičování základních programových struktur anebo
algoritmizace.
Na dodávané disketě je elektronická verze příkladů z knihy. Co mi však dnes
připadá neuvěřitelné je, že disketa se dodává samostatně a navíc za poněkud
nepřiměřenou cenu.
Je též třeba upozornit na to, že popisován je Visual Basic ve verzi 5.0.
Jelikož jsou zde ale popisovány základní úkony, lze knihu bez problémů použít i
pro verze vyšší. Při pohledu na ukázky zdrojových kódů se mi ale nelíbilo, že
autor používá jako názvy identifikátorů (např. proměnných) české názvy včetně
háčků a čárek! To jistě není dobrý návyk pro začátečníky, neboť většina
programovacích jazyků podobné identifikátory nepovoluje.
(Jan Pokorný: Řešené úlohy z Visual Basicu, Kopp, 1998, 109 stran, 79 Kč +
disketa za 69 Kč)
8 2850 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.