Řešení IP telefonie v segmentu SMB

Malé a střední podniky (SMB), zaměstnávající 35 procent pracovní síly a vykazující 45 procent celkového obchodníh...


Malé a střední podniky (SMB), zaměstnávající 35 procent pracovní síly a
vykazující 45 procent celkového obchodního obratu, tvoří důležitou součást
obchodního ekosystému v oblasti Asie a Tichomoří. Očekává se, že počet SMB bude
v příštích letech nadále růst, takže skrývají vpravdě obrovský potenciál a
nelze je prostě přehlížet. Současná penetrace IP telefonie v oblasti SMB je
relativně nízká, ale s rostoucí informovaností bude v důsledku touhy po
zefektivnění a po lepší produktivitě stále důležitější. Jsou zde však určitá
úskalí, která bude nutné při zavádění IP řešení překonat. Ta mnohdy pramení z
nedostatečného porozumění SMB segmentu.
Nevhodné umístění určitých řešení: Prodejci se snaží dodat IP řešení určená
pro velké společnosti do SMB.
Nedostatek vhodných IP aplikací: Většina ze tří set vývojářů IP aplikací v
oblasti Asie a Tichomoří se soustředí na velké podniky. n Užití nevhodných
postupů: Prodejci se neefektivně snaží užít současných přístupů i k prodeji do
SMB segmentu.
Neadekvátní finanční podpora: Financování a rozmanité leasingové služby by pro
SMB zjednodušily provedení nezbytné kapitálové investice a "technologického
oživení".
Vyhodnocení návratnosti a celkových nákladů na vlastnění: Kupní rozhodnutí SMB
jsou převážně založena na úsporách pramenících z investic do IP řešení. Dále
uvádím šest oblastí, na něž by se dodavatelé měli soustředit, chtějí-li v tomto
segmentu dosáhnout úspěchu:
Přijetí SIP (Session Initiation Protocol): I když odvětví začalo s H 323,
ukázal se SIP (pro svou rozšiřitelnost a pružnost) nejupřednostňovanějším
standardem pro implementaci VoIP. n Poskytnutí integrovaného řešení: Integrace
WLAN řešení a telefonního systému.
Specifická řešení: Dodavatelé musejí přijít s nabídkami pro specifické případy,
jako například s IP systémem, který bude spolehlivě zaznamenávat hlasové
finanční transakce a zároveň přinese zvýšenou produktivitu. n Strategické
myšlení při vstupu na trh: Technologičtí prodejci zaměření na domácí trh se
mohou stát odrazovou plošinou pro prodej řešení SMB, skrze zformované OEM pakty.
Spojení s poskytovateli služeb: Telekomunikační poskytovatelé služeb jsou
schopni spojit sadu služeb do celku (například broadband s IP řešením). Klíčem
k vítězství v SMB prostoru je tedy tlumočení současných a potenciálních výhod
pramenících z přechodu k IP telefonii. IP služby kombinované s dalšími cestami
užití konvergentních sítí budou jedním z hlavních faktorů umožňujících přechod
k novému paradigmatu obchodních procesů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.