Řešení, které se hodí nejen pro silné servery a slabé klienty

Čas od času se zdůrazňuje, že vývoj probíhá po spirále a tak se, jinými slovy, po nějaké době vše ocitne znovu n...


Čas od času se zdůrazňuje, že vývoj probíhá po spirále a tak se, jinými slovy,
po nějaké době vše ocitne znovu na stejném
místě jako předtím, jenom o trochu výš. Tomu by mohlo odpovídat i znovuzrození
výpočetního schématu server/terminál. Mohlo by se ovšem také jednat jen o jeho
prosté rozvinutí pokud připustíme, že tento model nikdy nezmizel. Mezi
software, který se dnes používá pro práci v tomto modelu spolu s Windows NT,
patří především WinFrame firmy Citrix, kterému je věnována převážná část
následujícího textu.
V nedávné době byly uvolněny 2 beta-verze produktů, které mají k dané
problematice co říci. Jednou z nich je druhá beta-verze Windows Terminal
Serveru (WTS) od Microsoftu (dříve známého pod kódovým označením Hydra),
speciální verze Windows NT 4.0 navržené právě pro umožnění přístupu k
centralizovaně provozovaným aplikacím.
Ve stejné době již výše uvedená firma Citrix uvolnila (také druhou) beta-verzi
svého softwaru MetaFrame (původní kódové označení bylo pICAsso), který běží nad
WTS, a umožňuje k němu přistupovat prostřednictvím univerzálního protokolu ICA,
o kterém bude ještě řeč na následujících řádkách. Produkt může být využit také
k vyvážení provozu mezi WTS servery a ke konfiguraci klientů ICA.
WinFrame
Vraťme se ale zpět k výše
uvedenému produktu WinFrame. Jedná se o víceuživatelský aplikační server
založený na Microsoft Windows NT Serveru verze 3.51, který byl Citrixu
poskytnut Microsoftem na základě licence. Firma Citrix pak vyvinula vlastní
technologii s názvem MultiWin, která dovoluje spouštět aplikace na jednom
serveru WinFrame více uživatelům současně. Každý uživatel přitom sedí u svého
"terminálu". K upřesnění pojmu terminál, kterým může být např. běžné PC nebo
NetPC, se ještě vrátíme.
Základem celého řešení je univerzální protokol ICA (Independent Computing
Architecture), který zajišťuje komunikaci serveru s klienty. Tento protokol je
svou koncepcí podobný unixovému protokolu X Windows; je navržen tak, aby
umožnil uživatelskému rozhraní fungovat s minimální nároky na hardware
terminálu. Výpočetně náročná aplikační logika tedy běží na multiuživatelském
serveru WinFrame a do terminálu uživatele se přenášejí pouze informace potřebné
ke korektnímu zobrazování uživatelského rozhraní, zatímco směrem opačným putují
zprávy o odezvách uživatele. Protokol ICA je aplikován na systémové úrovni,
takže je v tomto ohledu velmi efektivní.
Klient
Služby poskytované serverem jsou dostupné nejen prostřednictvím běžné lokální
sítě, ale také v rozsáhlých sítích linkami T1, T3 (resp. E1, E3 v Evropě), 56Kb
nebo X.25, prostřednictvím ISDN, přes Internet nebo vytáčenou linku. Vlastního
klienta je možno provozovat na řadě různých platforem, což je výhodné v
případě, kdy jsou k dispozici jiné počítače než běžná PC.
Podporovány jsou nejen operační systémy MS-DOS, Windows 3.1/3.11/95/NT, ale
také OS/2, UNIX nebo OS Macintoshe. Lze užít i málo výkonné terminály, např. PC
286 nebo i různé osobní organizéry. Podstatný je v tomto případě fakt, že
prostřednictvím klientského softwaru lze zpřístupnit aplikace, které mohou být
jak 32bitové nebo 16bitové aplikace pro Windows, tak i aplikace psané pro
MS-DOS. Tyto aplikace musí běžet na serveru WinFrame.
V tomto ohledu existují samozřejmě určitá omezení, nejsou např. podporovány
grafické režimy MS-DOSu. Záleží také na tom, jakým způsobem jsou jednotlivé
aplikace napsány je pochopitelně výhodnější, když co nejvíce používají API
Windows, výkonově také podstatně předstihují aplikace 32bitové aplikace
16bitové. Výhodou je i užití vektorové grafiky místo bitmapové.
V důsledku tedy vše výše uvedené znamená, že jsou na velmi málo výkonném
terminálu např. PC s procesorem 80286 dostupné i aplikace napsané pro Windows
NT.
Dva přístupy
Podle Citrixu existují 2 základní způsoby, jak lze ve firmě provozovat
WinFrame. První možností je mít jeden velmi výkonný server, který obslouží
všechny potřebné uživatele, jejichž počet může jít do stovek. Přesné hardwarové
požadavky kladené na tento server přitom záleží na typu aplikací, které na něm
budou uživatelé provozovat.
Uvádí se, že na každých 20 uživatelů by měl server disponovat jedním 100MHz
Pentiem a 8-12 MB RAM. Tak se např. pro standardní 100uživatelský systém
dostáváme k 5procesorovému serveru s cca 1 GB RAM.
Jak už ale bylo uvedeno, velmi záleží na typu provozovaných aplikací menší
požadavky mají samozřejmě ty aplikace, které pouze zajišťují vstup a výstup dat
z databázového serveru kdesi na síti, než aplikace, které provádějí zpracování
dat přímo na serveru WinFrame. Výše uvedená konfigurace odpovídá typickým
uživatelům tedy těm, kteří mají běžně spuštěnou jednu, nebo 2 aplikace MS
Office.
Druhým řešením je větší množství méně výkonných počítačů, ke kterým se
připojují jednotlivé skupiny uživatelů. Potom lze místo výše uvedeného serveru
použít např. 5 serverů jednoprocesorových s příslušně zmenšeným objemem paměti
i prostorem na disku. Každý takový systém potom může obsloužit kolem 20
uživatelů.
Závěr
Výhodou nasazení WinFramu je jednotné aplikační prostředí pro všechny uživatele
v určité skupině, snadnější správa aplikací včetně např. usnadnění upgradů a
také podstatně větší bezpečnost dat, než když jsou aplikace roztroušené.
WinFrame v sobě zahrnuje podporu bezpečnosti na úrovni C2 Windows NT, včetně
víceúrovňových hesel a přístupových oprávnění. Správci systému se mohou
odkudkoli připojit k serveru Windows NT s WinFramem a spravovat jej na dálku.
Jednou z nejdůležitějších vlastností tohoto produktu je absolutní
transparentnost přístupu k lokálním i vzdáleným zdrojům. Vzdálení uživatelé tak
mají k dispozici všechny lokální zdroje, např. disky v notebooku, vzdálené
tiskárny nebo clipboardy. Při běžné práci tak mohou např. prostřednictvím akcí
cut & paste nebo drag & drop přenášet data mezi lokálními a vzdálenými
aplikacemi.
8 1035 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.