Řešení rébusu webových služeb

Přes neúplné standardy a nejistou cestu k jejich implementaci stále neopadá optimismus ohledně dopadu webových služe...


Přes neúplné standardy a nejistou cestu k jejich implementaci stále neopadá
optimismus ohledně dopadu webových služeb na budoucnost celého IT. Nicméně i
samotný koncept pojmu webových služeb a toho, jakým způsobem tato technologie
zajistí ony "úžasné výhody" pro podnikání, doprovází mnohá nedorozumění a
zmatky.

Stručně řečeno, webové služby jsou prostředkem k integraci aplikací
prostřednictvím Internetu. S použitím XML pro výměnu dat dovolují webové
služby spojit různé aplikace a provozovat e-business bez ohledu na počítačovou
platformu a použité programovací jazyky.
Webové služby činí integraci aplikací snazší ve srovnání s jinými způsoby
distribuovaných výpočtů, jako je DCOM (Distributed Component Object Model),
RMI (Remote Method Invocation) či CORBA, které vyžadují k úspěšnému využití
kompatibilitu platforem. Proto webové služby umožňují firmám rozšířit
stávající systémy i pro další obchodní partnery a zákazníky bez nutnosti znovu
navrhovat existující back-end infrastrukturu. Vedle toho skýtají i další
přínosy, neboť existují univerzálně přístupné webové adresáře, s jejichž
pomocí se poskytovatelé webových služeb a potenciální zákazníci mohou snadno
najít. Webové služby mohou mít mnoho forem, od jednoduchého poskytování
obsahu, jako jsou třeba kurzy akcií nebo ověřování platnosti kreditních karet
až po mnohem komplexnější procesy, jako je například interakce v rámci řetězce
dodavatelů. I společnosti se skromnými požadavky na své obchodní partnery
shledávají v použití webových služeb podstatné zjednodušení interních
aplikačně-programových záležitostí.

Zpět k základům
Navzdory přehršli vznikajících standardů se stále snadnější pochopit alespoň
základní rysy architektury orientované na služby, protože normy postupně
dospívají. Nejzákladnější webové služby lze chápat jako pay-per-view využití
aplikací. Potřebujete poskytovat na svém Webu kurzy akcií? Projděte si seznam
dostupných služeb, najděte tu, která vám cenově vyhovuje, a zabudujte
příslušný kód do vaší webové stránky nebo aplikace.
Z výše uvedeného příkladu je patrné, že webové služby mohou být registrovány v
jakémsi centrálním depozitáři, kde si je jejich potenciální uživatelé mohou
vyhledat. Takový adresář může obsahovat názvy firem, které tu či onu službu
poskytují, rozsah služeb a příslušné odkazy na danou službu. Firmě, která chce
své služby prodávat, pak postačí popsat vlastní rozhraní (třeba API založené
na XML) a poté publikovat údaje v jedné z těchto databází či registrů.
A konečně, webové služby jsou typicky přístupné při použití společného
mechanismu přenosu dat, konkrétně protokolu SOAP (Simple Object Access
Protocol), jehož prostřednictvím lze službu univerzálně realizovat.

Zaplnění mezer
Webové služby se dosud ocitaly v palbě kritiky, neboť ignorovaly mnoho z nutně
komplexních otázek obchodních transakcí typu B2B včetně bezpečnosti,
obchodních smluv a interakcí mezi mnoha partnery navzájem. Nicméně
jednoduchost webových služeb byla klíčová pro to, aby bylo možno získat
odpovídající podporu průmyslových odvětví, která je nezbytná pro jejich
případný úspěch.
Zbývá udělat mnoho práce, ale nově se vynořující standardy ulehčují řešení
některých spletitých problémů. Firma IBM navrhla WSFL (Web Service Flow
Language), normu pro vytváření komplexních interakcí webových služeb k
dosažení specifických cílů. Kromě toho e-business specifikace XML staví na
webových službách a rozšiřuje jejich schopnosti v oblasti zabezpečení a
složitějších partnerských smluv, než které umožňovaly standardy stávající.
Jsme teprve na počátku hry a hovořit o vítězi je tudíž předčasné, ale
Microsoft, IBM, Hewlett-Packard a Sun Microsystems, ti všichni udělali
významný pokrok v oblasti trhu webových služeb při vývoji standardů pro
univerzální využití a poskytování podpory webových služeb ve svých vlastních
nabídkách. Řídící pracovníci v oblasti IT by měli počínání těchto lídrů na
trhu bedlivě sledovat, protože normy pro webové služby počínají konečně
krystalizovat. Během příštího roku, tak jak budou standardizační skupiny
postupně normy vylaďovat pro jejich pokud možno bezproblémové využití, by
měly jednotlivé firmy postupně zabudovávat příslušné konstrukce do své
vývojářské činnosti.
Odpovídající nástroje také rychle dospívají, a to včetně automatizovaných
nástrojů pro tvorbu WSDL rozhraní a generování příslušného kódu pro aplikace.
Další metody zjednodušování integrace služeb se také objevují v hojné míře,
jako kupříkladu javové portlety balíky opětovně využitelných komponent,
jejichž implementace je relativně snadná.
V situacích, kde bezpečnost a komplexní interakce mezi službami nejsou
klíčové, mohou firmy začít s nasazením webových služeb již nyní za
předpokladu, že se jim podaří najít odpovídajícího poskytovatele, který
jejich požadavkům bude schopen vyhovět. Přinejmenším lze začít s
experimentálním využitím interních webových služeb v rámci společnosti, a to
včetně soukromých adresářů těchto služeb tak, aby bylo možno odstranit některé
problematické body interoperability uvnitř firmy. Opravdu není příliš brzy na
to, abychom začali výhod webových služeb využívat.
1 2040 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.