Revoluce, která nepřišla

Nedávno jsme v Computerworldu psali o novodobých pověrách a mýtech kolem informačních technologií. Do této kategorie ...


Nedávno jsme v Computerworldu psali o novodobých pověrách a mýtech kolem
informačních technologií. Do této kategorie patří i některá oblíbená novinářská
klišé. Vždyť kolikrát už jste někde četli o skvělém budoucím světě s ledničkami
připojenými na internet nebo s elektronickým daňovým přiznáním, které lze
jednoduše poslat po síti přímo k rukám konkrétního správce daně na příslušném
finančním úřadě?
Zatímco po internetových ledničkách není v prodejnách s bílým zbožím stále vidu
ani slechu, a dokonce se ani nezdá, že by po nich byla reálná poptávka,
formulář elektronického daňového přiznání z příjmu fyzických osob se znenadání
objevil na internetových stránkách České daňové správy (na adrese cds.mfcz.cz,
respektive přímo v rámci aplikace EPO Elektronické podání pro daňovou správu na
adrese adis.mfcr.cz/adis/jepo/ index.html).
Ačkoli tato daňová agenda není zdaleka první, jež se dočkala elektronické
podoby elektronickou formou lze už nějakou dobu komunikovat s finančními úřady
například o DPH, dani silniční nebo dani z nemovitosti považoval jsem vždy daň
z příjmu fyzických osob za jakýsi prubířský kámen elektronizace naší veřejné
správy. Proč tedy neznějí fanfáry a necinkají číše se šampaňským?
Neměl jsem zatím příležitost vyzkoušet reálnou komunikaci s finančním úřadem
touto cestou, samotná aplikace však nevypadá špatně. Problém s jejím praktickým
využitím ale bude jinde. Pes je zakopán v samotných principech fungování našeho
daňového systému. K daňovému přiznání je totiž potřeba přidat přílohy, tedy
různá potvrzení od zaměstnavatele, hypoteční banky nebo pojišťovny, jejichž
podstatnou součástí je otisk razítka příslušné instituce. Naopak razítko od
finančního úřadu potřebuje poplatník v souvislosti s podáním daňového přiznání
například pro zdravotní pojišťovnu. Zatímco převedení vlastního papírového
dokumentu do jeho elektronické podoby dnes už nepředstavuje větší problém,
náhrada podpisů a razítek jejich elektronickými ekvivalenty v celém procesním
řetězci už takovým problémem je. Vlastní zavedení elektronických daňových
přiznání je tak jen jedním z kroků ve složitém a zdlouhavém procesu
implementace e-governmentu. Nejefektivnějším řešením tohoto rébusu by byl asi
důkladný procesní reengineering, podmíněný zásadním zjednodušením a
zprůhledněním celé daňové soustavy, který by už od počátku bral ohled na
specifika elektronické komunikace.
Novou zkušenost s e-governmentem dělá v těchto dnech i významná část amerických
voličů, kteří poprvé hlasují v prezidentských volbách prostřednictvím
"bezpapírových" elektronických volebních uren. Systém má své odpůrce, kteří
poukazují na jeho nevěrohodnost, bojí se chyb i úmyslných manipulací. Pokud se
tyto obavy nepotvrdí, budou americké prezidentské volby významným impulzem pro
rozvoj e-governmentu i v ostatních částech světa.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.