Revoluční čip zjednoduší nasazení Wi-Fi

Novou architekturu čipů, která by měla přinést mnohem levnější a jednodušší implementaci a provoz bezdrátových s...


Novou architekturu čipů, která by měla přinést mnohem levnější a jednodušší
implementaci a provoz bezdrátových sítí typu WLAN, představila společnost
Bandspeed. Jedná se o technologii AirMaestro Bandspeed BSP1000
(www.bandspeed.com/technology/bsp1000.phtml), která čipsetům umožňuje vykonávat
funkce, jež jsou obvykle spojeny s vyššími vrstvami WLAN přepínačů. Kromě
jiného jde například o management rádiových frekvencí, dále o bezpečnostní
správu, či dokonce i o prioritizaci paketů. Přístupové body, které jsou novou
technologií vybaveny, jsou přitom určeny především pro prostředí malých a
středních firem, kde výše uvedené činnosti mohou vykonávat automaticky, bez
nutnosti nasazovat složité podpůrné prostředky či řídicí systémy.
"V žádném případě netvrdíme, že kontroléry či přepínače pro sítě WLAN jsou
přežitkem. Avšak na trhu existují v oblasti správy WLAN značné mezery, neboť
mnozí uživatelé nejsou ochotni náklady, které jsou s nasazením kontrolérů či
přepínačů spojeny, akceptovat," zdůvodňuje vývoj nové architektury William
Eversole, výkonný ředitel společnosti Bandspeed.
Dodavatelé produktů WLAN, jako je například Aruba, Trapeze nebo Cisco Systems,
v současnosti nabízejí levnější a funkčně odlehčené verze svých přepínačů WLAN.
Eversole je však přesvědčen, že i tyto varianty vycházejí mnohem dráž než jimi
vyvinutá technologie. Signálový procesor BSP1000 zahrnuje mimo jiné
tříkanálovou vrstvu MAC, což znamená, že je možné na každém přístupovém bodu
vytvořit až tři rádiová spojení standardu IEEE 802.11a/b/g. Software běží přímo
v čipu výrobce, přičemž pro případné administrátory je dostupná i správní
konzole. Klíčovou částí celého řešení je přitom třetí rádiová část, která
slouží jako monitor soustavně sledující aktivitu na obou ostatních radiových
částech a tak identifikující protější komunikující body. Současné systémy
řízení rádiových frekvencí přitom počítají buď se separátním monitorem, anebo s
cyklickou záměnou provozu přístupového bodu mezi normálním a sledovacím módem.
Novinka také, co se týče bezpečnosti, podporuje WEP (Wired Equivalent Privacy),
WPA (Wi-Fi Protected Access) a WPA 2.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.