Řiditelnost snižuje náklady na údržbu IS

Dnešní podniky řeší při budování informační infrastruktury dilema, jak zajistit zaměstnancům kvalitní PC a obchod...


Dnešní podniky řeší při budování informační infrastruktury dilema, jak zajistit
zaměstnancům kvalitní PC a obchodní aplikace tedy nástroje, zvyšující jejich
produktivitu a zároveň vyvíjet tlak na snižování nákladů na informační
technologie a zvyšování návratnosti investic do nich.
Nákup PC znamená utratit okolo 2 000 dolarů, v našich podmínkách pak něco mezi
40 až 60 tisíci Kč. Je zřejmé, že touto počáteční investicí výdaje do počítače
nekončí. Je nutné nakoupit software, minimálně operační systém a základní
aplikace. Správce IS se tedy musí starat nejen o případnou výměnu vadného dílu,
ale i o veškerý provozovaný software. Správce podnikového IS musí být dobře
kvalifikovaný člověk, kterého je samozřejmě nutné dobře zaplatit. Je-li podnik
větší, je i jeho systém rozsáhlejší, a podobných správců musí být více.
Některé prameny uvádějí, že v podobných případech dochází k nárůstu investic na
každý instalovaný osobní počítač až o 10 000 dolarů během jeho 5leté
životnosti. Do této částky se nepočítá pořizovací cena samotného PC, ale cena
za údržbu hardwaru a softwaru.
Řiditelnost snižuje náklady
Jedním z klíčových prvků ovlivňujících celkové náklady na vlastnictví počítačů
je čas, který správce systému stráví konfigurováním systémů, přeinstalováním
softwaru apod. Jde však také o čas, který stráví zaměstnanec nečinností v
případě, že systém je mimo provoz. Tyto problémy je možné řešit na úrovni
systému nebo i celé sítě pomocí nástrojů řiditelnosti.
Co musí umět řiditelný systém:
sbírat a posílat informace o instalovaném systémovém hardwaru, operačním
systému a aplikacích,
odpovídat na požadavky na překonfigurování softwaru,
automaticky diagnostikovat problémy s hardwarem, softwarem a připojení k sítím.
Stejně důležité je, aby správce systému mohl ovládat tyto funkce i na dálku po
síti.
Řešení řiditelnosti od Compaqu se nazývá Insight Manager a umí nejen sledovat
nejrůznější stavy na straně serveru, ale rovněž zvládá takové funkce, jako
např. zjistit, kolik PC je zapojeno v síti nebo jejich konfiguraci až po typ a
výrobní číslo monitoru.
Jak vlastní Insight Manager, tak všechny stolní systémy Compaq, jsou
kompatibilní s průmyslovým standardem DMI 2.0 (Desktop Management Initiative).
To znamená, že správce systému není nutně vázán při správě systému na Insight
Manager a může použít i jiné, čistě softwarové řešení. Intelligent
Manageability je technologie, zdarma implementovaná do všech stolních počítačů
Compaq, zajišťující inteligentní správu počítačů v lokální síti. Obsahuje řadu
prvků, které zabraňují ztrátě dat z disku, chrání důležité informace, vede
"inventář" počítače a podporuje správu softwaru.
Kolik tedy můžete ušetřit?
Nezávislé studie IDC ukazují, že implementací výše popsaného řešení pro dálkové
řízení systémů Compaq lze dosáhnout průměrné roční úspory až 410 000 dolarů na
100 uživatelů. Jedná se především o úspory spojené s pokročilou automatizací a
administrací systému a o úspory spojené se zvýšením dostupnosti aplikací.
Dodatečná investice do nástrojů řiditelnosti navíc podle uvedené studie vrátí
za neuvěřitelně krátkou dobu pouhých 77 dní práce celého informačního systému.
Jak v našich podmínkách
Výhoda řešení pro dálkové sledování a řízení PC a serverů proto nespočívá jen v
tom, že lze vše zvládnout s minimem personálu. S těmito nástroji je možné
zvládnout řízení až 500 serveru a jejich sítí s řádově desetinou personálu, než
by bylo nutné bez jejich použití. Možná, že návratnost investic v našich
podmínkách nedosáhne 77 dní. I kdyby tyto investice dosáhly návratnosti pouze
3x nižší, je to stále méně než rok. A životnost systému se počítá na 3 až 5
let. Proto 2 až 4 roky budou tyto investice podle jednoduché aritmetiky
vydělávat.
8 1832 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.