Řízení dodavatelského řetězce

DEFINICE Řízení dodavatelského řetězce (SCM Supply Chain Management) je postup, kdy jsou koordinovány toky výrobků...


DEFINICE
Řízení dodavatelského řetězce (SCM Supply Chain Management) je postup, kdy
jsou koordinovány toky výrobků, služeb, informací a financí, které postupují
od dodavatele surovin přes zpracovatele, výrobce, velkoobchodníka a
maloobchodníka až ke spotřebiteli.
Jednoduše řečeno, řízení dodavatelského řetězce (SCM, Supply Chain
Management) umožňuje firmě dostat žádané zboží a služby na určené místo, ve
správný čas, v požadovaném množství a za přijatelnou cenu. Efektivní řízení
celého procesu zahrnuje dohled nad vztahy s dodavateli a zákazníky, sledování
zásob, prognózy poptávky a trvalé získávání zpětných informací o tom, co se
děje v každém článku celého řetězce.
Struktura dodavatelského řetězce obsahuje několik důležitých skupin prvků:

Místo
Je důležité znát umístění výrobních zařízení, skladových prostor a
surovinových zdrojů, neboť tyto body určují trasy, kterými bude procházet
zboží.

Výroba
Firma se musí rozhodnout, jaké produkty bude vyrábět a ve kterých výrobních
firmách, kteří dodavatelé budou zajišťovat dodávky pro tyto výrobní firmy, ze
kterých výrobních center se bude distribuovat zboží do stanovených
distribučních center a také jakým způsobem se bude zboží dodávat koncovému
zákazníkovi. Rozhodování o zmíněných aspektech má značný vliv na výnosy,
náklady a služby zákazníkům. lZásoby: Každý článek v dodavatelském řetězci
musí mít k dispozici určitou zásobu surovin, náhradních součástí, podsestav a
jiného zboží, aby jim tato pojistná zásoba umožnila překonat nepředvídané
události a různé prodlevy. Uzavřít montážní linku proto, že včas nedorazila
dodávka náhradních dílů, je velmi drahé řešení. Ale udržování zásob také
představuje určité výlohy, proto je důležité najít správný způsob, jak řídit
rozmístění zásob, stanovit efektivní objednávkové množství, stav minimální
zásoby a pojistnou zásobu.

Doprava
Jakým způsobem se přepraví materiál, součásti a produkty z jednoho článku do
dalšího článku v řetězci? Volba výhodného způsobu dopravy zboží obvykle
zahrnuje porovnání nákladů na dopravu s nepřímými náklady na skladování zásob.
Například letecká doprava platí obecně za nejrychlejší a nejspolehlivější
způsob přepravy. Námořní nebo železniční přeprava bude pravděpodobněji
levnější, zato pomalejší a méně spolehlivá. Na rozdíl od letecké přepravy,
zvolíte-li přepravu lodí nebo po železnici, musíte tyto dodávky plánovat s
delším časovým předstihem a musíte mít větší zásoby ve skladu.

Řízení řetězce
Jakmile stanovíte všechny potřebné články ve vašem dodavatelském řetězci,
vyvstane otázka jak budete celý řetězec řídit? Uvedený proces sestává ze tří
hlavních toků:
Tok výrobků zahrnuje přepravu výrobku od dodavatele k zákazníkovi a případně
vrácení dodávky.
Tok informací zahrnuje zpracování objednávek a aktualizaci stavu dodávek.
Tok financí zahrnuje úvěrové podmínky, platby a splátkové kalendáře, stejně
jako dodávky zboží a náklady plynoucí z vlastnictví. Manipulace s uvedenými
prvky řetězce zahrnuje evidenci záznamů, sledování a rozbory podle řady
středisek. Software pro řízení dodavatelských řetězců, zejména ve formě
objemných, integrovaných balíků, kombinuje mnoho různých technologií s cílem
poskytnout jediný ucelený pohled na data v dodavatelském řetězci a umožnit
jejich sdílení.
Aplikace SCM se řadí do dvou kategorií: aplikace pro plánování a aplikace pro
realizaci. Aplikace pro plánování pomáhají stanovit optimální způsob pro
směrování materiálu a množství zboží potřebného v určitých cílových místech.
Za předpokladu, že tyto aplikace pracují dobře, umožňují firmě zajišťovat
dodávky zboží "just-in-time." Aplikace pro realizaci činností slouží ke
sledování finančních dat, fyzických zásob, obrátky zboží, objednávek a dodávek
materiálu.
Relativně nová varianta SCM obsahuje software na bázi internetu s rozhraním
určeným pro internetové prohlížeče. Řada významných webových stránek v dnešní
době nabízí aukce a jiné typy elektronických tržišť pro nákup a prodej výrobků
a surovin. Stojí za zmínku, že poskytovatelé aplikačních služeb (ASP)
založených na webu slibují poskytovat služby SCM firmám, které o to projeví
zájem. Problematika SCM je natolik obsáhlá, že se plánování zavedení systému
SCM může změnit v nesmírně obtížný úkol. Připomeňme si, že řetěz se tvoří
připojováním jednoho článku za druhým a implementace systému SCM představuje
podobný postup. Každý článek, který do řetězu přidáme, přináší nové možnosti a
zvyšuje účinnost. Ve chvíli, kdy jsou všechny články na svých místech a
všechny toky informací, zboží a financí proudí správnými směry, můžeme mít z
našeho systému obrovský užitek. Toto je skutečný příklad systému, kdy celek
dává větší výsledek než součet jeho částí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.