Řízení projektů v JE Temelín

Údržba velkých technologických celků je problémem, jehož efektivní řešení si dnes bez využití počítačů doká


Údržba velkých technologických celků je problémem, jehož efektivní řešení si
dnes bez využití počítačů dokážeme jen stěží představit. Naplánovat opravy a
údržbářské práce, které zahrnují stovky až tisíce činností, ve správném časovém
sledu a s omezeným počtem zdrojů není jednoduché. Matematika zná několik metod,
které se používají pro časovou a zdrojovou optimalizaci projektů. Avšak pokud
se pohybujeme ve stovkách a více činností, je téměř nemyslitelné provádět ji
bez využití počítačů.
Určitě nejznámějším sotwarovým produktem v této oblasti je MS Project, který je
ale vhodný spíše pro menší a střední projekty. Pokud už se pohybujeme v
tisících činnostech a v oblasti multiprojektů, které zahrnují více současných
projektů, přicházejí na řadu produkty Artemis nebo Primavera. Jaderná
elektrárna Temelín je typickým příkladem pro použití těchto produktů. V
současnosti zde běží množství projektů souvisejících s výstavbou a po zahájení
provozu přijde na řadu běžná údržba a pravidelné odstávky bloků.
ProjectView
Historie používání systému Artemis v JE Temelín sahá ještě před rok 1989, kdy
se zde využívala verze 2000, která byla časem povýšena na Artemis 7000. V roce
1992 byla jako standard ČEZu zvolena databáze Oracle a začal se hledat systém
pro řízení budoucích odstávek a údržby. Odborní pracovníci absolvovali stáže na
JE v zahraničí, kde fungoval systém Artemis Prestige (předchůdce Artemis
ProjectView). Dívali se i po konkurenčních produktech, ale Primavera jako
největší konkurent nepracuje nad databází Oracle. Nakonec byla zakoupena 3
uživatelská verze ProjectView, později rozšířená na 10 uživatelů. Systém
Artemis americké firmy Artemis Management Systems, který v ČR distribuuje IT
Systems, obsahuje moduly ProjectView (časové a zdrojové plánování), TrackView
(plánování lidských zdrojů), ResourceView (plánování zdrojů), CostView
(finanční plánování), GlobalView (manažerský informační systém).
ProjectView je víceuživatelská aplikace, která poskytuje komplexní pohled na
vedení projektů. V systému je možné vytvářet několik multiprojektů, které
zahrnují více projektů a vzájemné vazby mohou být nejen na úrovni projektů, ale
i u multiprojektů. Zajímavou vlastností je rovněž možnost současného využití až
99 verzí plánu pro srovnávací sestavy a analýzy typu "Co když?".
V současnosti se v Temelíně používá ProjectView na plánování projektů
souvisejících s výstavbou a připravují se projekty na běžnou údržbu a odstávky,
které budou prováděny po zahájení provozu. Aby mohli do systému vstupovat i
další zaměstnanci správci jednotlivých zařízení, vyvinula společnost IT Systems
aplikaci APVX, neoficiálně nazvanou "Kukátko". Tato aplikace pracuje nad
stejnou databází jako ProjectView a umožňuje zadávat činnosti, které mají být v
rámci údržby (odstávky) provedeny, se specifikací potřebných zdrojů a návrhem
termínu provedení. Druhý modul této aplikace umožňuje koordinátorovi přidělovat
jednotlivé projekty zodpovědným pracovníkům a sledovat stav projektu. Pro
výpočet optimalizace, porovnávání změn vývoje a tisk grafických výstupů používá
koordinátor ProjectView.
V současnosti běží v JE Temelín asi 30 dílčích projektů na výstavbu, spouštění
a přípravu provozu elektrárny. Tento multiprojekt obsahuje okolo 10 000
činností. Projekty na odstávky, které se v současnosti připravují mapují se
jednotlivé činnosti, vycházejí ze zkušenností z produktivních elektráren v
jiných zemích. Kromě 10 uživatelů ProjectView může do systému přistupovat ještě
několik desítek uživatelů aplikace "Kukátko".
PassPort
S aplikací ProjectView je v Temelíně úzce svázána aplikace PassPort, která
slouží pro řízení prací vytváření pracovních příkazů, technologické návody,
seznam použitého materiálu apod. Systém PassPort plánuje pracovní činnosti při
údržbě a ProjectView určuje logickou posloupnost těchto úkolů. Časový rozvrh
jednotlivých činností je následně importován zpět do PassPortu, kde se tyto
údaje doplní na jednotlivé pracovní příkazy. Artemis současně provádí rozvržení
zdrojů ať už lidí nebo zařízení.
Pokud to shrneme, PassPort je určitý předpis, jaká práce se má provést a co k
tomu bude potřeba a ProjectView tomu dodá časové mantinely a vrací tyto údaje
do PassPortu, který generuje pracovní příkazy. Součástí pracovního příkazu je
specifikace práce, pracovní postupy, seznam potřebného vybavení (rukavice,
náhradní díly apod.) a samozřejmě čas zahájení a ukončení práce. Ve chvíli, kdy
se zahájí provoz JE Temelín, stane se ProjectView jedním ze strategických
systémů, protože odstávky bloků je nutné přesně naplánovat, aby nedocházelo k
časovým skluzům. Každý den, kdy je elektrárna mimo provoz, ji stojí obrovské
peníze. Když skončí jedna odstávka, která trvá asi 3 měsíce, začíná se už s
přípravou další.
Systém Artemis je vhodný všude tam, kde je potřeba plánovat větší množství
projektů s ohledem na zdroje a navíc jsme limitováni určitým časem. Je zřejmé,
že volba systému na vedení projektů musí záviset na jejich rozsahu. V některých
případech jistě postačí MS Project a jinde je naopak nutné volit aplikaci
velikosti Artemis ProjectView.
8 1960 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.