Robot eTrium UIR pomáhá

Univerzální informační robot eTrium UIR, jenž byl vyvinut společností eTrium, začal sloužit veřejnosti jako bezplatn...


Univerzální informační robot eTrium UIR, jenž byl vyvinut společností eTrium,
začal sloužit veřejnosti jako bezplatná součást projektu Akademie věd ČR pro
léčbu rakoviny.
Nový projekt je zaměřen na vytvoření vysoce inteligentního analytického systému
v oblasti onkologie, přičemž robot eTrium UIR je naprojektován pro zpracování a
analýzu lékařských údajů shromážděných v oblasti onkologie za posledních 30
let. To umožní nalezení nových souvislostí mezi onkologickými onemocněními a
jejich léčbou.
Robot eTrium UIR je schopen tyto údaje inteligentně analyzovat, vyhodnotit a v
použitelné formě předložit klinickým lékařům. Robot také umožňuje práci s
archivními údaji různých etap onkologického výzkumu a podporuje proces
získávání a integrace údajů z různých zdrojů.
Výše zmiňovaný projekt je realizován Masarykovou univerzitou v Brně ve
spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.