Rodina produktů ARCserve se rozrůstá

Rodina produktů ARCserve, které slouží pro zálohování sítí a jejichž výrobcem je firma Cheyenne, divize společnost...


Rodina produktů ARCserve, které slouží pro zálohování sítí a jejichž výrobcem
je firma Cheyenne, divize společnosti Computer Associates, se dočkala dalších
přírůstků. Od konce minulého roku je pro ni k dispozici podpora technologie
fibre channel včetně produktu firmy Compaq se stejným názvem. Možnost používání
této technologie znamená především dostupnost dalšího způsobu vysokokapacitního
zálohování vhodného pro rozsáhlé podnikové databáze. V souladu se záměry
sdružení společností Enterprise Storage Management Aliance, jehož členy jsou
jak Com-paq, tak Computer Associates, obě zmíněné firmy na implementaci podpory
této technologie velmi úzce spolupracovaly.
Dalším výsledkem jejich spolupráce je průmyslové řešení knihovny odolné proti
poruchám, složené z DLT (Digital Linear Tape). S využitím DLT Library Model
3570 firmy Compaq nabízí ARCserve 6.5 pro Windows NT a jeho nová Tape Library
Option schopnost automatizovaného procesu zálohování a obnovení tak, jak to
dosud bylo možné pouze u samostatných páskových jednotek.
ARCserve 6.5 spolu s dalšími produkty pro zálohování, komunikaci a antivirovou
kontrolu budou nyní součástí softwarového balíku SmartStart, který dodává firma
Compaq ke každému svému serveru.
Správci těchto serverů tak dostávají k dispozici systém, který jim umožňuje
upravit schémata ukládání přesně podle jejich představ a později případně
využít i další členy rodiny ARCserve, které mj. umožňují zálohovat i právě
otevřené soubory nebo rekonstruovat servery NetWare pomocí několika disket a
pásky se zálohou. Volba RAID Fault Tolerance zase zajistí nepřerušené
zálohování dokonce i v případě poruchy média nebo páskové jednotky.
Další novinkou je dostupnost produktů ARCserve, InocuLAN a FAXserve pro
platformu Microsoft Small Business Server, což znamená jejich dostupnost i pro
firmy s méně než 25 počítači.
ARCserve v oblasti zálohování a InocuLAN pro antivirovou ochranu těsně navazují
na produkt MS BackOffice nabízejí specifický způsob ochrany dat pro jednotlivé
složky Small Business Serveru, včetně serverů Windows NT, Internet Information
Serveru, Exchange i SQL Serveru.
ARCserve for Small Business Server využívá koncepci Microsoft SQL Serveru a
poskytuje tak správcům sítí možnost řízení zálohy a obnovování dat na úrovni
tabulek. Podobně poskytuje ARCserve též možnost zálohovat na Exchange Serveru
obsahy jednotlivých schránek elektronické pošty.
Pevné začlenění do BackOffice umožňuje správcům také nastavit požadavky na
automatizované zálohování a dostávat případná varování prostřednictvím
Management Console. Pokud jde o podporu zálohovacích zařízení, jsou nyní k
dispozici kromě všech běžně používaných páskových jednotek též výměnné disky
firmy Iomega Zip a Jaz.
Produkt InocuLAN je schopen kontrolovat z hlediska přítomnosti virů každý
vstupní bod do sítě. Samozřejmostí je bezobsluž-ná správa a schopnost "léčení"
napadených souborů. InocuLAN je pevně začleněn do ARCserve a provádí
antivirovou kontrolu též v reálném čase bez omezování výkonu zálohování.
FAXserve for Small Business pak, jak už název napovídá, umožňuje odesílání a
příjem faxů na pracovních stanicích. Příchozí faxy lze organizovat podobně jako
elektronickou poštu ve schránkách uživatelů. Produkt spolupracuje s klienty
elektronické pošty MS Exchange i MS Outlook, kde je možno faxy jak přijímat,
tak i vysílat.
Všechny tři zmíněné produkty jsou k dodání jak samostatně, tak v rámci balíku
nazvaného ServeSuite for BackOffice Small Business Server.
A konečně poslední zpráva od Cheyenne se týká dostupnosti produktu ARCserve pro
platformy Single Server Edition a IntranetWare for Small Business firmy Novell.
Zdá se tedy, že se firma rozhodla po velkých řešeních nabídnout své produkty
také menším podnikům, aby jim tak dala k dispozici spolehlivý systém pro
ochranu a zálohování dat.
7 3458 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.