Rodinné problémy

Jména společností dnes již jen v několika případech přímo evokují osoby jejich zakladatelů. Tisíce uživatelů tis...


Jména společností dnes již jen v několika případech přímo evokují osoby jejich
zakladatelů. Tisíce uživatelů tiskáren, kopírek a počítačů značky
Hewlett-Packard nejspíš nijak nemyslí na to, že zkratka HP vlastně reprezentuje
mimo jiné též jména původních zakladatelů této světové společnosti. Tento fakt
však rozhodně v poslední době neunikl jak akcionářům této firmy, tak analytikům
sledujícím technologické trhy. Postavení charismatické šéfky společnosti HP
Carly Fiorinové je tak ohroženo důvodem jsou protesty Davida Packarda a Waltera
B. Hewletta, kterým se nelíbí představa, že firma, kterou založili jejich
otcové, by se měla pustit do akce s tak nejistými výsledky, jako je chystaná
akvizice. Walter B. Hewlett dokonce prohlásil, že Bill (Hewlett) a Dave
(Packard) by nikdy nepromýšleli a nerozvíjeli takovou podnikatelskou strategii,
která by jednala se zaměstnanci společnosti, jako by byli zbyteční či
postradatelní. Podle něj tento přístup podkope důvěru a loajalitu zbývajících
zaměstnanců. Slovo zbývajících má své opodstatnění firma totiž ke konci října
(svého fiskálního roku) propustila již 4 000 z plánovaných 6 000 zaměstnanců.
Zbývající 2 000 lidí opustí HP v průběhu následujících 6 měsíců.
Dalším důvodem nelibosti potomků zakladatelů je fakt, že chystaná akvizice
ještě více odpoutá firmu od jejího původního zaměření na výrobu zobrazovacích
zařízení tedy především tiskáren. Právě tam totiž vidí možnosti dalšího růstu.
Je to opačný názor, než jaký v posledních letech zastává výkonné vedení, které
naopak posiluje pozici HP v oblastech výroby PC a IT služeb. Za nesouhlasem
rodiny Packardů stojí 1,3 % akcií společnosti (25,76 milionu kusů) vlastněných
Davidovým Packard Humanities Institute a 10 % akcií v držení David and Lucile
Packard Foundation.
1 1979 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.