Rok 1998 v telekomunikacích byl ve znamení mobilů a rostoucí konkurence

Ohlédneme-li se na český telekomunikační trh v roce 1998, není pochyb, že nejdynamičtěji se rozvíjejícím segmentem...


Ohlédneme-li se na český telekomunikační trh v roce 1998, není pochyb, že
nejdynamičtěji se rozvíjejícím segmentem byla mobilní telefonie. Statistiky to
dokládají výmluvně: během loňského roku bylo zapojeno asi 434 tisíc nových
mobilních telefonů (o 25 tisíc méně než pevných linek), takže ke konci roku
jich byl v provozu téměř milion.
V porovnání s rokem 1997 to znamená nárůst o 82 %, tedy o něco více, než o
kolik vzrostl světový trh. Celkově jde zhruba o 10% penetraci. Za zmínku rovněž
stojí obrovský nárůst předplacených služeb (Paegas Twist a EuroTel Go), na něž
připadají téměř dvě třetiny nových aktivací. Rok 1998 byl také prvním rokem,
kdy oba GSM operátoři vykázali zisk.
RadioMobil dosáhl v loňském roce jednoznačného posílení pozice na trhu. Na
začátku roku tvořily Paegasy asi 32 % mobilů, na konci roku to již bylo 38 %.
Přesto měl v počtu aktivovaných zákazníků ještě navrch EuroTel i když zdaleka
ne tolik, jako v předchozích letech. V roce 1998 mu přibylo 234 tisíc klientů
(proti 200 tisícům RadioMobilu), takže ke konci roku jich bylo zapojeno asi 590
tisíc. Ostrý konkurenční boj vedl ke sblížení tarifů obou společností a zároveň
k podstatnému rozšíření nabídky, kterou sítě obou provozovatelů poskytují
zákazníkům. Technologické závody mezi oběma operátory a snaha přesvědčit
českého spotřebitele o kvalitě služeb vyústily v ohodnocení RadioMobilu jako
technicky nejprogresivnějšího operátora GSM na světě. Toto ohodnocení není
důležité jen pro RadioMobil. Charakterizuje zároveň úroveň služeb, které jsou
poskytovány na českém trhu a podtrhují důležitost otevřené konkurence.
Nové technologie v mobilních sítích
Zavedení některých technologií, jako je např. SIM Toolkit a implementace IP
telefonie, jsou světově unikátní a představují zajímavou výzvu pro celý světový
telekomunikační trh. Zároveň ukazují dosud nevídaný rozsah využívání některých
služeb technologie GSM rozhodně mezi ně patří 112% nárůst využití služeb
krátkých zpráv (SMS) v průběhu pouhého půl roku u společnosti RadioMobil.
Zavádění nových technologií však vyžaduje dostatečně připravené prostředí. Musí
mít vyspělé zákazníky, kteří dané technologie dokáží využívat, a zároveň
dostatek technických i finančních zdrojů pro realizaci. Pro oba provozovatele
sítí GSM byl tedy loňský rok i dalším rokem masivních investic i nových půjček
dosahujících řádově stovek milionů dolarů.
Pevné sítě
Dynamika růstu uživatelů pevné sítě se naopak výrazně snížila. SPT Telecom
zapojil 459 tisíc nových stanic tedy přesně tolik, jako za rok 1997. V letošním
roce lze očekávat spíše pokles. K 1. lednu 1999 totiž SPT Telecom registroval
141 tisíc žádostí o zřízení nové stanice, takže i kdyby letos vyhověl všem,
nepřekročí to třetinu loňského čísla. Zdá se, že při současné úrovni 36 fixních
stanic na 100 obyvatel se trh blíží nasycení.
Tím tvrdší boj o zákazníka ovšem bude znamenat liberalizace trhu. SPT Telecom
se na ni připravuje především zvyšováním vlastní výkonnosti (ta během roku 1998
vzrostla ze 143 na 171 stanic na jednoho uživatele), rozšiřováním rejstříku
nabízených služeb (příkladem mohou být např. CzechMATE, TelecomBox a rozšíření
euroISDN) a zároveň masivními investicemi do infrastruktury. Týká se to
především postupující digitalizace sítě a rostoucího používání optických
kabelů. Cenová konkurence je již realitou a poslední úpravy cen SPT Telecom
vytvořily z mobilních telefonů velice zajímavou alternativu k pevným sítím.
V tomto případě je velice důležité myslet v souvislostech a neposuzovat nárůsty
nových účastníků mobilních a pevných sítí odtrženě. Je zde vidět jasný trend,
který je předvídán po celém světě a tím je větší tempo růstu uživatelů
mobilních sítí a technologické i marketingové prorůstání služeb pevných a
mobilních sítí (konvergence). Takže pokud se podíváme na celkové číslo nárůstu
účastníků v loňském roce, je vidět, že polovinu z nich tvoří mobilní uživatelé.
Konkurence nespí
Nespí SPT, nespí ani jeho konkurenti. Aliatel pokračoval v masivní inzertní
kampani, spojil se se silným zahraničním investorem (RWE Telliance) a dál
budoval infrastrukturu na konci roku spojoval pevnými digitálními okruhy na
optických kabelech 14 největších měst, do konce příštího roku chce propojit
téměř 40 dalších. Jeho konkurenci už SPT pocítil ve Frame Relay. Zatím zde
Aliatel nabízí pouze datové služby, ale už ohlásil, že je připraven i na služby
hlasové jakmile mu to zákon dovolí. A konkrétnější obrysy už dostal další
konkurenční projekt, který připravují České radiokomunikace společně se svým
minoritním vlastníkem TeleDanmarkem.
Tam, kde to vládní nařízení dovolilo, zahájili činnost místní telefonní
operátoři. Telecom 21 zahájil činnost ve Voticích od června 1999, po něm
následoval FactCom (oba ze skupiny RANN International Corporation), v Praze
Dattel a další se připravují. Jak se dalo očekávat, cenami konkurují SPT
Telecomu. Je již celkem hezké sledovat Atlas českého Internetu a pozvolna se
zaplňující mapku přípojných míst. Loňský rok byl v oblasti Internetu ve znamení
dvou událostí: Bojkotu a IP telefonie. Zatímco první událost byla více o
médiích a splasklé bublině, druhá byla o filištínství a Donu Quijotovi.
Každopádně Paegas Internet Call odstartoval závod, který bude dobíhat tento rok
a je opět o tématu prorůstání. Nyní o prorůstání internetovských technologií a
komunikací. Kdo uspěje, ten bude mít velký náskok pro další léta.
9 1392 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.