Rok 1999 bude rokem ekonomických turbulencí

V prosinci 1998 navštívil Prahu Roberto Masiero, evropský prezident společnosti International Data Corporation. Vzhledem k...


V prosinci 1998 navštívil Prahu Roberto Masiero, evropský prezident společnosti
International Data Corporation. Vzhledem k tomu, že analýzy a čísla od
společnosti IDC nás pravidelně seznamují s nejnovějšími trendy a událostmi na
trhu IT, ráda jsem využila příležitost popovídat si s panem Masierem o situaci
na evropském trhu IT. Jelikož právě skončil rok 1998, nezůstali jsme jen u
hodnocení událostí minulých, ale stejnou měrou jsme hovořili o výhledech do
roku následujícího.
Evropa nyní prochází velkými změnami, od začátku letošního roku začíná fungovat
pro země Evropského společenství monetární unie. Tyto změny se samozřejmě
dotknou i trhu IT. Mohl byste při této příležitosti charakterizovat evropský
trh IT?
Po dlouho připravovaném sjednocení a zmíněné monetární unii vzniká v Evropě
obrovský sjednocený trh, který nicméně má svá specifika. Ta spočívají hlavně v
přetrvávajících monopolech telekomunikačních, energetických a finančních, které
bude nutné překonávat. Očekávané změny budou mít na rozvoj trhu IT záporné i
kladné dopady. Velký trh s sebou přinese další nárůst konkurence, což povede
podniky k nutnosti snižovat náklady. Snižování nákladů znamená samozřejmě i
snižování rozpočtů na IT. Větší konkurenční tlaky postihnou pochopitelně i IT
firmy. Specifické potíže může způsobit i fakt, že projekty reagující na
zavedení eura a problém roku 2000 zaberou kapacity, které by jinak náležely
novým projektům. S novým trhem jsou však spojena i kladná očekávání. Jde
především o rozvoj IT služeb, především outsourcingu, a budování nových IT
infrastruktur, reagujících na rozvoj např. elektronického obchodování.
Můžete srovnat uplynulý rok 1998 s očekáváními, vážícími se k roku 1999?
Rok 1998 byl rokem diskontinuity a jak to tak vypadá, rok 1999 bude rokem
nestability turbulencí. V roce 1998 se celosvětová ekonomická nestabilita
západní Evropy dotkla méně než jiných trhů, což je dáno právě probíhající
snahou o celoevropskou integraci. Rok 1999 bude důležitý právě s ohledem na
rozbíjení monopolů ve výše uvedených oblastech, tedy telekomunikací, energetiky
a financí. Tyto a další faktory vytvářejí přece jen jakousi rovnováhu mezi
očekáváním možných finančních krizí na jedné straně a očekávanými výhodami
jednotného trhu na straně druhé. Ostatně analytici IDC předpokládají, že
evropský trh IT by do roku 2001 měl dosáhnout 9% meziročního růstu.
Který segment trhu IT má podle vás v západní Evropě největší šance na úspěch?
Rozhodně je to segment služeb. I zde však lze říct, že u firem nepůjde o tzv.
"easy money", snadno vydělané peníze, jelikož se zvyšující se spolehlivostí
prodávaných zařízení se na trhu uplatní především firmy, nabízející služby s
přidanou hodnotou namísto jednoduché podpory. Stále větší konkurence na tomto
poli znamená, že masivní rozvoj služeb může být hřbitovem pro firmy, zabývající
se pouze prostým prodejem. Naopak pro firmy, schopné dodávat služby s vysokou
přidanou hodnotou, to znamená velkou příležitost. Těžiště rozvoje spočívá
především v oblastech, které mají přímý vliv na konkurenceschopnost podniků
vzhledem k obecně klesajícím rozpočtům na IT budou firmy investovat především v
oblastech, kde tyto investice mohou přinést nejrychlejší zisk. IT firmy se tedy
musí soustředit především na rozvoj infrastruktury pro elektronický obchod,
telekomunikace, nabídku softwaru a outsourcing. V Evropě se pohybuje nárůst
segmentu služeb mezi 30 a 40 %.
Evropský trh se oficiálně sjednocuje. Dá se něco podobného říci i o chování a
požadavcích spotřebitelů v jednotlivých evropských zemích?
Navzdory podobným potřebám se chování spotřebitelů v jednotlivých zemích liší.
Např. severské země mají velmi dobrou telekomunikační infrastrukturu, která
usnadňuje nástup nejrůznějších moderních technologií. Vůbec lze říct, že lidé
zde jsou příznivě nakloněni inovacím. Německo je jiný případ. Zde jsou
spotřebitelé jakoby rozpolceni na jedné straně dobře přijímají nové
technologie, na druhé straně jsou oblasti, kde jsou vysloveně konzervativní.
Poněkud jiný případ je Francie. Zde mají spotřebitelé postoje dost
nejednoznačné, což je dáno jejich zkušeností s Minitelem (jednoduchý
komunikační terminál). Spotřebitelé tuto technologii rychle akceptovali což
paradoxně znamená, že se stala brzdou v pojímání jiných, modernějších
technologií. Ačkoliv jsou faktory, ovlivňující chování spotřebitelů, v různých
zemích Evropy různé, vycházejí především z vlastních přání a zkušeností
spotřebitelů. I toto pravidlo má ale výjimku a tou je dnes Rusko. Na základě
výzkumu IDC je zřejmé, že vzhledem k ekonomické krizi ovlivňují ruský trh zcela
jiné faktory, než jsou přání zákazníků, která jsou nepodstatná ve srovnání s
reálnou koupěschopností.
Hovořil jste o očekávané demonopolizaci v Evropě, hlavně v oblasti
telekomunikací. Jaký to bude mít podle vás vliv na rozvoj evropského trhu a
jeho konkurenceschopnost?
Monopoly v oblasti telekomunikací a související vysoké poplatky za
telekomunikační služby jsou jednou z brzd rozvoje evropské ekonomiky je to
např. velká konkurenční nevýhoda Evropy vůči Americe. Existuje pevná vazba mezi
demonopolizací a výkonností ekonomiky. Stupeň demonopolizace souvisí samozřejmě
i se stupněm ochrany toho kterého trhu. Například v 80. letech proběhla ve
Velké Británii velká demonopolizace, která měla za následek mimo jiné prudký
vzrůst nezaměstnanosti. Nicméně takto získané úspory umožnily investice, které
přispěly k oživení trhu, což znamenalo opět tvorbu nových pracovních míst.
Jestliže k tomuto kroku nedojde, dopadne to tak, že desítky tisíc lidí jsou
sice zaměstnány, ale pracují neefektivně. Jedním z důsledků jsou chybějící
prostředky na investice a inovace, bez kterých není možné dospět k vyšší
efektivitě. Demonopolizace je tedy nanejvýš žádoucí.
Myslíte, že v oblasti IT vzniknou nějaké nové monopoly?
V nových inovačních cyklech může vždy vzniknout prostor pro nějaký monopol.
Jenom obvykle dopředu nevíme, jaký to bude.
Děkuji za rozhovor.
8 3097 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.