Rok 2000 ve světě IT

Vývojáři aplikací, kteří pracují s vývojovými prostředími a databázovými systémy Apptivity, WebSpeed a PROGRESS,...


Vývojáři aplikací, kteří pracují s vývojovými prostředími a databázovými
systémy Apptivity, WebSpeed a PROGRESS, by neměli mít potíže s přechodem do
třetího tisíciletí. Podle společnosti Progress jsou aplikace napsané v těchto
prostředích připravené pro rok 2000, protože všechny jejich verze plně
podporují čtyřčíselné zadávání roku. Zadávání roku ve dvojciferném formátu je
přitom ošetřeno jednoduchým způsobem parametricky.
Navíc nizozemská společnost Vitalogic vyvinula nástroj PRO 2000, jehož pomocí
lze analyzovat již existující aplikace vyvinuté a provozované v progressovských
prostředích. Nástroj vyhledává úseky aplikačního kódu, které mohou zapříčinit
chybný provoz aplikace v příštím tisíciletí. Příčinou chyb v aplikacích přitom
není nepřipravenost samotných vývojových prostředí, ale spíše nevyužití všech
jejich možností a nedodržování pravidel vývoje bezpečné aplikace.
Parametrizovaná vývojová prostředí
V případech, kdy se letopočet zadává ve dvojčíselném formátu, se využije
startovací parametr -yy zavedený poprvé ve verzi PROGRESS V5. Parametr určuje
rozmezí sta let, počínající rokem, který byl tímto parametrem specifikován. Do
nedávné doby byla implicitní hodnota parametru -yy nastavena na 1900 a platnými
letopočty tak byly roky 1900 až 1999. V posledních verzích progressovských
produktů se implicitní hodnota parametru -yy změnila na 1950, takže dnes se
pracuje se stoletým oknem od roku 1950 do 2049.
Podezřelé vzory v aplikaci
Nástroj PRO2000 prohlíží aplikační kód a vyhledává podezřelé vzory jako názvy
proměnných (datum, rok, měsíc) nebo formáty zobrazení (např. "99-99--99").
Prohlížeč je schopen identifikovat ve zdrojovém kódu řádky bez "chyby", řádky s
jednou nebo více "chybami" a "podezřelé" řádky. Podezřelý řádek je přitom ten,
který obsahuje vzor, o kterém nelze s určitostí říci, zda obsahuje chybu, nebo
ne. Takové případy se řeší s využitím expertní analýzy. Jedno z testovacích
středisek na podporu přechodu aplikací do roku 2000 začíná pracovat v současné
době i v pražské pobočce Progressu.(ram)
8 1934 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.