Role Internetu v podnikání

Jaroslava Wintera není v souvislosti s problematikou podnikání na Internetu třeba příliš představovat. Stejně jako v ...


Jaroslava Wintera není v souvislosti s problematikou podnikání na Internetu
třeba příliš představovat. Stejně jako v případě dřívějšího čtyřdílného cyklu o
on--line podnikání je i nyní spoluautorem publikace Vladimír Vrabec. Co nového
přináší kniha Internet Podnikatelská příležitost, nebo hrozba? Autorům se
podařilo shromáždit opravdu úctyhodné množství informací. Najdete zde případové
studie (Proč je start jednoho internetového projektu úspěšný, zatímco jiný
server se nepovede? Jak se lišila koncepce úspěšného lesnického serveru od
ideje neúspěšného on-line projektu z oblasti zahradnictví?), stejně jako
podrobný popis toho, jak vlastně probíhá vstup rizikového kapitálu do
začínajícího projektu. Podrobně jsou rozebrány on-line platební mechanismy i
rozdíl mezi placením kreditními kartami na americkém a na českém Internetu.
Zájemce se dozví, jaký způsobem se může kontaktovat s investory třeba na First
Tuesday. Autoři na příkladech ukazují, co Internet znamená pro jednotlivá
podnikatelská odvětví. Jak si mají hudební vydavatelství poradit s nelegálním
šířením skladeb ve formátu MP3? Jak mění Internet vydavatelský byznys? Co si s
Internetem mohou počít cestovní kanceláře? A co třeba automobilový průmysl?

Velmi užitečný je důkladný rozbor termínů, o nichž se sice často píše, mnohdy
však není zcela jasné, co tyto pojmy přesně obnášejí. Příkladem jsou třeba
elektronická tržiště. Autoři také správně citují pana Della a zdůrazňují, že
špatný obchod je vždy špatný obchod a nic mu nepomůže, bude-li se provozovat
on-line. Stejně tak ukazují, že snadnost navázání kontaktu on-line by neměla
ukolébat. Opatrnost je na místě, protože právě tato snadnost láká současně
podvodníky...

Tato striktně "ekonomická" část publikace se mi také jeví jako nejužitečnější.
Naproti tomu popis kryptografie a hašovací funkce, digitální certifikáty,
analýza logů na webovém serveru či podstata WML a WMLScriptu jsou dosti
technické a do celkového rámce knihy se tak dle mého názoru příliš nehodí.
Lehce mimo rámec publikace pak jdou i politicko-fi lozofické úvahy o tom, že se
vláda přemění na e-government a všichni se staneme e-občany v budoucí znalostní
společnosti. Jednak mně osobně tón těchto úvah příliš neseděl, především však
mají úvahy o státní informační politice a záměrech Evropské unie v oblasti
Internetu ke zbylé části knihy spíše vágní vztah.

Shrnuto: Samozřejmě těžko očekávat, že v knize dostanete jednoznačný recept,
jak na tom Internetu nejrychleji zbohatnout a publikace to poctivě ani
nepředstírá. Kdo takový recept má, pokusí se ho samozřejmě v první řadě
realizovat sám.
Obsah knihy je lehce nevyrovnaný a některé kapitoly se mi zdály spíše zbytečné.
V publikaci ale každopádně najdete řadu informací, které je těžko získat někde
jinde a pokud zájemce pravidelně nesleduje odborný tisk, je to vlastně
prakticky nemožné. To je nesporná hodnota celé knihy a třebaže oněch
"ekonomických" informací mohlo být podle mého názoru ještě více, jiného podobně
obsáhlého průvodce světem nové ekonomiky stejně seženete jen stěží.
(Vladimír Vrabec, Jaroslav Winter: Internet: Podnikatelská příležitost, nebo
hrozba? Management Press, Praha, 2000, 212 stran, 230 Kč)
0 3157 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.