Role PC při počítačem podporované výrobě (1)

Nabídka programů pro počítačové konstruování (CAD) je v poslední době velmi široká. Méně už se hovoří o syst


Nabídka programů pro počítačové konstruování (CAD) je v poslední době velmi
široká. Méně už se hovoří o systémech, které jsou orientovány na výrobu, ať již
jenom o modelu konstruované součástky nebo např. její formy, tedy o systémech
CAM. A ještě méně o systémech CAM použitelných na PC. Takové systémy ale
existují. Patří mezi ně například produkty
firem Baystate Technologies a SURFWARE představené nedávno na setkání pořádaném
společností 3E Praha Engineering.
Produkty pro PC jsou levnější
Zástupci společnosti předváděli programové produkty orientované na PC techniku,
tedy široce dostupná řešení jak s ohledem na cenu za nutné technické vybavení
pracoviště, tak i na cenu vlastních programových balíků.
Tyto programové balíky dokáží optimálně využít procesory Pentium Pro či Pentium
II a grafické karty podporující standard OPEN GL. K provozování i v náročných
podmínkách však stačí běžné Pentium s 32 MB RAM. Přesto jsou dosahované
parametry a časy nutné pro konstrukci a generaci kódu pro řízení technologie
velmi přijatelné. Navíc jsou k programům dostupné i české nadstavby (např. od
pražské firmy TDS).
Předváděné systémy společností Baystate Technologies a SURFWare jsou systémy
ověnčené cenami (např. Product of the Year 1997, NASA). Na těchto systémech
např. vznikal velmi známý tvar myši IntelliMouse (Microsoft) a inkoustových
náplní do několika typů tiskáren Hewlett-Packard.
Všechno se zdá snadné
Jako nepříliš zasvěcenému divákovi se mi zdálo všechno, co jsem na setkání
viděl, velice snadné. Od myšlenky (byla předváděna např. konstrukce předního
panelu fotografického přístroje), přes návrh, až ke generování kódu pro
číslicově řízené obráběcí stroje uplynulo jen pár minut.
Pokročilé konstrukční systémy umožňují uživatelsky velice přívětivou práci
konstruktéra s minimem úmorné práce a tápání v nabídkách programu. Dostupné
jsou knihovny normalizovaných, nebo již dříve vytvořených částí, které se dají
snadno použít při návrhu. Na některých CAD systémech je vidět, že od počátku
byly koncipovány jako plně 3D (třídimenzionální) systémy. Proto se v nich daří
vymodelovat naprosto obecné plochy jakéhokoliv tvaru. Tomu napomáhá k
dokonalosti dovedená práce s drátovými modely, velmi snadno pomocí přídavných
modulů přiřaditelnými k vlastnostem skutečného tělesa (můžeme spočítat objem,
povrch, těžiště nebo dokonce kinetickou energii). Samozřejmostí je stínování a
skrývání hran. Drátové modely je velice snadné převést na objemové a zpět.
Ale podívejme se už na konkrétní softwarové balíky. Tentokrát se zaměříme na
software firmy Baystate Technologies a příště zaostříme na software firmy
SURFWARE.
CADKEY nyní běží i pod Windows
Na setkání byl představen program CADKEY 97, což je nová 32bitová verze známého
programu CADKEY firmy Baystate Technologies, který běží pod WINDOWS 95 a
WINDOWS NT. Jeho ovládání je plně intuitivní a velmi podobné všem programům pro
Windows. Program plně podporuje OLE 2 možnost vkládání a provázání objektů z
aplikací pro Windows (tabulka MS Excel atd.) použitelné např. jako výstup
rastrové a vektorové grafiky pro zpracování v jiných dokumentech.
Svou filozofií směřuje k co nejrychlejšímu a nejsnadnějšímu 2D/3D návrhu
výrobku či sestavy, který je možno detailně rozpracovat ve 2D nebo 3D a
následně převést do formy výkresů, prototypů nebo předat do CAM systému typu
SurfCAM k obrobení.
Již základní modul nabízí silné modelovací funkce
CADKEY 97 je již v základním modulu vybaven silnými 2D a 3D modelovacími
funkcemi a inteligentními nástroji pro tvorbu asociativní výkresové dokumentace.
K modelování je určen modelový mod se širokou škálou možností pro tvorbu a
úpravu čar, oblouků, kružnic, bodů, elips, spline křivek, obecných ploch a
solid těles, ze kterých sestavíte váš model 2D nebo 3D.
Pro tvorbu výkresové dokumentace lze využít asociativity mezi modelem v
modelovém modu a výkresy vytvořenými ve výkresovém modu. Tak se automaticky
promítají změny na modelu do vytvořené výkresové dokumentace.
K dispozici jsou funkce pro dynamickou editaci polohy kót, automatické
centrování, natáčení textu kóty a asociativní kótování.
CADKEY 97 může pochopitelně přímo číst a zapisovat soubory AutoCADu verze 10,
11, 12 a 13 ve formátech DWG a DXF. Samozřejmostí je export a import ve formátu
IGES a objemových těles ve formátu SAT.
Programovací jazyk CADL umožňuje snadnou tvorbu vlastních aplikací.
Inteligentní makra a předdefinované horké klávesy dále zlepšují komfort i
produktivitu.
Technologie Display List 3D od firmy SoftEngine Vibrant Graphics umožňuje
rychlou grafickou odezvu při překreslování i 3D rotaci. Součástí je funkce
"Sokolí oko" a "Lupa".
CADKEY nabízí i řadu zajímavých modulů
Podívejme se alespoň na 4 zajímavé moduly.
Prvním z nich je Advanced Drafting Modul, který je určen pro dokončení
dokumentace. Zahrnuje např. tvorbu kót s duálním textem, zadávání tolerancí
tvaru a polohy, značek svarů a značek drsností povrchů s výběrem z ikonových
menu, a dále také grafickou knihovnu symbolů a značek pro hydraulická,
pneumatická, elektro, potrubní a další schémata. Knihovnu značek je možné
libovolně třídit a zvětšovat. Funkce tohoto modulu jsou podstatně rozšířeny v
nadstavbě.
Další modul, PICTURE-IT, umožňuje rozpoznávání tvarů a vytváření realistického
zobrazení drátového modelu. Možné je zobrazování drátěných modelů se skrytými
hranami, hranami nahrazenými čárkovaně, vybarvenými polygony nebo jako hladce
vystínovaný model na barevném pozadí. Samozřejmostí je okamžitý výpočet
hmotových vlastností modelu. Možný je výstup do souboru pro stereolitografii,
polygonů pro vizualizační programy a také převod drátového modelu na objemový.
Model lze uložit ve formátu VRML.
Třetí zajímavý modul CK SOLIDS je vlastně objemový modelář na bázi ACIS 3.0.
Obsahuje funkce pro tvorbu primitiv, vysunutí profilu, tažení profilu po
křivce, umožňuje rotace profilu, booleovské operace či zaoblování a srážení
hran včetně proměnného rádiusu. Lze kombinovat práci v drátovém a solid
modeláři včetně přímého převodu drátového modelu na objem a naopak. Je tu
zabudována podpora OpenGL a lze tedy pracovat i s vystínovaným modelem. Ve
výkresovém modu umožňuje modul automatické skrytí hran. Funkce tohoto modulu
jsou podstatně rozšířeny v nadstavbě .
A konečně, podívejme se ještě na modul FASTLITE zmenšenou verzi povrchového
modeláře. Tento modul přináší možnost tvorby a editace základních typů ploch a
spline křivek. Možné je i vyhledání průniků obecných ploch a křivek.
(Příště: software firmy Surfware)
8 1235 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.