Ropovodem na Internet?

V posledních měsících se na našem trhu objevilo několik nových subjektů, které chtějí primárně působit jako velk...


V posledních měsících se na našem trhu objevilo několik nových subjektů, které
chtějí primárně působit jako velký dodavatel Internetu se silnou zahraniční
linkou. Konektivitu pak hodlají nabízet lokálním poskytovatelům. Jak vlastně
vypadá technické řešení zahraniční konektivity? V Computerworldu se pokusíme
zmapovat několik případů...
Proč právě ropovod?
Název tohoto článku není tak nesmyslný, jak na první pohled vypadá. Vezměme to
ale popořádku. Technické řešení zahraniční konektivity si totiž dnes ukážeme na
příkladu firmy InWay, která hodlá působit na našem internetovém trhu nejen v
oblasti připojení dalších poskytovatelů, ale také koncových zákazníků.
Jeden z vlastníků firmy InWay (společnost Mero) spravuje (mimo jiné) optický
kabel vedoucí podél ropovodu Ingolstadt-Kralupy. Další z vlastníků (TMP) zase
dodal budovu a řadu technických zařízení pro stavbu datového uzlu.
Vlastní řešení
Optický kabel je na německé straně zakončen ve městě Vohburg nedaleko
Ingolstadtu. Data přenášená kabelem pak přes síť Deutsche Telekom putují do
světové internetové sítě UUnet společnosti WorldCom. Současná internetová
konektivita do této sítě činí 2 Mb/s. Vlastní optické spojení je řešeno na bázi
technologie STM 16 s přenosovou kapacitou 2,5 Gb/s.
Na české straně je zatím spoj ukončen v Kralupech a dále je IP spojení řešeno
rádiovým pojítkem o kapacitě 2 Mb/s.
V současné době probíhá výstavba, resp. prodloužení optického kabelu z Kralup
do Prahy právě do zmíněného objektu, kde firma InWay dokončuje velký datový
uzel, jehož technologická část je již téměř hotova.
Firma je samozřejmě členem sdružení NIX a je do uzlu připojena zatím také
linkou 2 Mb/s. InWay hodlá vybudovat celorepublikovou datovou síť zahrnující
kolem 50 uzlů, které se budou dělit na hlavní a podružné. Podružné uzly by měly
být propojeny převážně rádiovými spoji kapacitami 2 Mb/s a hlavní uzly násobky
této kapacity.
Je jasné, že pro IP přenosy dat z a na Internetu nebude využívána celková
kapacita optického kabelu a zřejmě ani celková kapacita zmíněné připravované
sítě, firma tedy hodlá svoji síť využívat i pro další datové přenosy.
Z obrázků je patrné, že stavba uzlu ještě zdaleka není ukončena a řada
technologických pro-stor, přestože jsou již v provozu, čeká ještě náročné
dovybavování. Dobrým dojmem například působil vyčkávající záložní zdroj v
podobě motorgenerátoru o výkonu 120 kW. Podle slov zástupce firmy tento zdroj
čeká v případě výpadku síťového napájení 3 s, neobnoví-li se napájení, za 6 s
pak "naběhne" na plný výkon. Tuto dobu pokrývá UPS.
Místo na trhu
Je pravděpodobné, že v případě firmy InWay na náš trh nastupuje další subjekt s
potenciálně velkou konektivitou a smělými plány. I pokud nevyjde vše tak, jak
si společnost naplánovala, bude jistě zajímavé sledovat, jak InWay zamíchá
kartami v současném rozložení sil velkých poskytovatelů a partnerských firem
nabízejících lokální připojení v jednotlivých regionech ČR.
8 2116 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.