Rosetta Stone PowerPac

[Rosettská deska: archeologická památka; nalezená r. 1799 francouzským důstojníkem u Rosette (dnešní Rašís) v Doln


[Rosettská deska: archeologická památka; nalezená r. 1799 francouzským
důstojníkem u Rosette (dnešní Rašís) v Dolním Egyptě. Byly na ní vytesány dva
shodné nápisy z r. 196 př. n. l. v hieroglyfickém a démotickém písmu spolu s
řeckým překladem. S pomocí Rosettské desky rozluštil J. F. Champollion egyptské
hieroglyfy.]
Česká multimediální
encyklopedie
Program Rosetta Stone je výukový systém orientovaný na získávání základní
slovní zásoby při těch nejmenších nárocích na studujícího. K tomuto cíli přitom
jde čistě vizuální cestou, ne nejvhodnější, ale jedinou možnou pro ty nejmladší
aspiranty na jazykové génie.
Produktů k výuce jazyků jsou samozřejmě k dispozici tisíce přinejmenším pokud
vezmeme v úvahu i shareware/freeware. Přitom právě tuto oblast bychom
neměli přehlížet, protože právě u softwaru vytvářeného skupinkami nadšenců se
můžeme velmi často setkat s originálními prvky, které se jen pomalu a mnohem
později infiltrují (dobrá, jsou ukradeny) do komerčních produktů firem s mnohem
zvučnějším jménem. Důvod k vytvoření jednoduchého prográmku přitom právě bývá
existence té "ideje", která nedá autorovi, často v dotyčném oboru profesionálně
pracujícím, spát.
Velmi typickým příkladem je opět SuperMemo (viz informace v jiných částech
tématu), které navíc charakterizuje i druhá možná fáze ve vývoji sharewaru v
případě jeho úspěšnosti zrození komerční varianty. V této recenzi se však
budeme podobat jinému prográmku Rosetta Stone firmy Fairfield Language
Technologies, který prošel touto cestou a dnes se v podstatě vyskytuje v
neúplných (demo) variantách dostupných na nejrůznějších ftp archivech na
Internetu a dále v těch plných, které jsou díky množství dat distribuovány na
CD-ROMech.
Jakkoli Rosetta Stone na první pohled asi nikoho nezaujme "estetičností" svého
vzhledu, liší se svým přístupem k výuce jazyků. Je to mnohem spíše
multimediální a multiplatformní jazyková výuková báze. Tady si připomeňme původ
názvu Rosettská deska (viz také v úvodu uvedenou charakteristiku převzatou z
České multimediální encyklopedie) obsahovala tentýž text v doslovném
tříjazyčném překladu, a právě pro nás čitelná řecká varianta posunula
egyptologii o století kupředu.
Stejně tak základní snahou CD--ROMu Rosetta Stone byla jeho
"multiplatformnost". Zaprvé, CD-ROM můžeme provozovat na Macích i PC, při
minimalistických nárocích, které odpovídají spustitelnosti alespoň nějakého
toho "okenního systému". Lepší zvuková karta s možností připojení mikrofonu či
lepší grafika je již nepovinné plus. Zadruhé, způsob ovládání je plně ikonizován
a nevyžaduje tedy chápání názvů funkcí, což bývá problémem většiny programů
pocházejících z anglofonních zemí. Zatřetí, Rosetta Stone je dostupný v
několika jazykových orientacích tedy pro zájemce o španělštinu, francouzštinu,
němčinu, ruštinu a samozřejmě angličtinu, což není až zase tak běžné, jak by se
z recenzí (typicky lepších produktů) mohlo zdát.
Z platnosti bodu 3 se poněkud vymyká speciální varianta CD-ROMu Rosetta Stone
PowerPac, která je určena pro začátečníky a je vlastně čtyřjazyková obsah je k
dispozici ve španělštině, francouzštině, němčině a angličtině. Díky tomu je v
každém jazyce k dispozici jedna čtvrtina kapitol "specializované" verze RS.
Ale dosti škatulkovacích charakteristik. Hlavním plusem produktu Rosetta Stone
je jeho přístup k výuce. Snahou bylo eliminovat memorování, nepříjemné studium
pravidel a překládání textů, jinými slovy snahou bylo postupovat tak, jak se
"domorodci" učí rodný jazyk spojováním si vět či slovních spojení s daným
objektem či životní situací.
V praxi Rosetta Stone to funguje tak, že žákovi jsou předkládány obrázky
předmětů či scéna a různými způsoby jsou vytvářena asociační spojení s
adekvátním popisem nebo reakcí. U obrázku s modrým autíčkem se postupně setká s
pojmy jako auto, modré, malé či jedoucí (v písemném či zvukovém podání). Slovní
zásoba daných lekcí je pevně stanovena a tudíž spadá do téže tematické oblasti.
(Možná si všimnete jisté podoby s obsahem článečku o mnemotechnikách.)
Každá jazyková mutace Rosetta Stone tak obsahuje 92 kapitol s nějakými 3 600
obrázky a odpovídajícími frázemi namluvenými rodilými mluvčími. Spolu s
papírovou cvičebnicí to podle autorů představuje asi jednoroční kurs na
univerzitě nebo dvouletý na úrovni střední školy. Celkový čas pro průměrného
univerzitního "zelenáče" je potom cca 250 hodin práce.
Musíme si ovšem uvědomit, že předcházející odstavec pouze shrnuje doporučení
autorů pocházejících z USA (to by nemělo vyznět snad nějak hanlivě, nicméně
taková Pythagorova věta se bere v posledním ročníku "high school", tedy střední
školy) a realita úrovně či nasazení studentů bývá přece jen různé.
RS je do té míry originální, že by mohl vyhovovat lidem, kteří k smrti nenávidí
učení ze zarovnaných bloků cizích slovíček, nemajících naprosto žádnou
souvislost (vzpomínka na gymnázium blahé to paměti). Žádné univerzálně úspěšné
řešení výuky jazyků (kromě hodit-topit) ovšem neexistuje a pro technicky
orientovanější typy může být práce s občas nekonkrétními či nudnými obrázky
utrpením.
Rozhodně však platí, že pokud to myslíte s učením jazyků vážně a ještě jste tu
svou metodu nenalezli a to si nikdy nemůžete být jisti, dokud je neprojdete
všechny určitě neuškodí pár hodin strávit s nějakou demo-verzí RS a ujistit se
o svém vztahu k této metodě učení. Obrovský počet jazykových výukových titulů
se totiž dělí na 2 skupiny, na prakticky identická vícevaječná dvojčata a na
ty, co jdou vlastní originální cestou. Těch druhých je zatraceně málo a RS k
nim určitě patří.
8 2082 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.