Rostoucí potenciál IPTV

Televiznímu vysílání přes internet (IPTV) předpovídají analytici světlou budoucnost. Výnosy za využívání slu


Televiznímu vysílání přes internet (IPTV) předpovídají analytici světlou
budoucnost.

Výnosy za využívání služeb IPTV dosáhnou v roce 2009 hodnoty 44 miliard dolarů,
přičemž zaangažované telekomunikační společnosti budou v uvedeném roce
registrovat celosvětově 53,7 milionu zákazníků internetové televize. Tvrdí to
alespoň analytická firma Infonetics Research, která v budoucnu očekává obrovský
nárůst trhu televizního vysílání šířeného prostřednictvím internetu. Jedním z
nejvýznamnějších důvodů bude podle ní zvyšování investic do infrastruktury pro
služby IPTV jen v roce 2004 poskytovatelé služeb v celosvětovém měřítku údajně
utratili 304 milionů amerických dolarů. V roce 2009 má však podle analytiků
tato suma vzrůst až na 4,5 miliardy dolarů. Z evropských zemí se nejlépe vede
Francii, která je největším hráčem na trhu IPTV a v roce 2009 by měla napočítat
celkem 2,4 milionu zákazníků. Analytická společnost Gartner, která se ve svém
průzkumu soustředila pouze na státy západní Evropy, předpovídá, že počet
zákazníků IPTV služeb v tomto regionu letos dosáhne hodnoty 3,3 milionu. O
čtyři roky později by to však mělo být již 16,7 milionu zákazníků. Porostou i
výnosy, které se mají v následujících čtyřech letech pohybovat v rozmezí od 300
milionů do 3 miliard eur.

IPTV uživatele láká
Z nejnovější studie společnosti Accenture, která pro svůj průzkum oslovila
okolo šesti tisíc respondentů z USA a Evropy (Francie, Itálie, Německo,
Španělsko a Velká Británie), vyplynulo, že zhruba třetina respondentů (37 %)
pocházející převážně z USA vidí největší výhodu internetové televize především
v možnosti si vytvořit balíček TV programů "na míru". Okolo 30 % z oslovených
zákazníků (šlo zejména o Evropany) uvedla jako důvod využívání televizního
vysílání prostřednictvím internetu přístup k většímu množství filmů a naopak
jen nepatrné procento z nich (cca 10 %) považuje příležitost ovlivňovat
programovou nabídku za důležitou. Více než polovina z oslovených zákazníků (54
%) však důrazně vyslovila neochotu platit extra poplatky za možnost vyhledávání
libovolného televizního obsahu a zábavních služeb, jako jsou například TV a
rozhlasové show či hudební programy. Hojná část respondentů se pak shodla v
tom, že by jim předplatné takto šířeného televizního vysílání zajistilo
odblokování většiny reklamních prvků. Naopak s nedůvěrou ve větší míře
reagovali na otázku bezpečnosti (obavy z počítačových virů panovaly u 38 %) a
na kvalitu internetového vysílání spojenou s nízkou rychlostí připojení k
internetu (39 %).

Zmatek jménem IPTV
Z výše uvedené studie společnosti Accenture ještě vyplynulo, že i přesto, že je
o služby IPTV ve světě nebývalý zájem, do povědomí zákazníků se význam pojmu
IPTV příliš nedostal. "V telekomunikačním byznysu se v rámci marketingu až s
přílišnou lehkostí používají technologické termíny. Výsledky našeho výzkumu
však ukázaly, že v případě IPTV to může mít neblahý vliv na jeho následný
rozvoj," domnívá se Ray Dogra ze společnosti Accenture. Například v Itálii se
čtyři procenta tamních zákazníků domnívala, že výraz IPTV představuje novou
televizní show herního charakteru. Celková čísla výsledků popisovaného průzkumu
tomu jen nasvědčují 46 % ze všech oslovených vůbec nevědělo, k čemu se termín
IPTV vztahuje.

Za oceánem mají přehled
Jiná situace o povědomí o IPTV panuje ve Spojených státech. Analytická
společnost Harris Interactive, která provedla on-line průzkum mezi tisíci
dospělými Američany v průběhu šesti měsíců, zjistila, že více než polovina
respondentů (56 %) o termínu IPTV již slyšela a podstatná většina z nich o
novou technologii pro televizní vysílání projevila zájem. 42 procent z
dotazovaných se domnívá, že díky IPTV ušetří peníze s postupem času by totiž
mohlo být televizní vysílání přes internet levnější než například vysílání po
kabelu nebo přes satelit. 33 % respondentů spatřuje největší výhodu IPTV v
možnosti zvolit si čas pro sledování vybraného programu, 20 % vyzdvihuje vysoce
kvalitní obraz a pro 15 % z oslovených uživatelů hraje prim interaktivní
programový průvodce a vyhledávací funkce. Z uživatelů, kteří projevili zájem o
osvojení IPTV, by zhruba čtvrtina (26 %) ráda sledovala tento druh vysílání na
svých televizorech, 19 % z nich pak na počítačích. Pouhá čtyři procenta by pro
internetové televizní vysílání využila svých mobilních telefonů.

Aktuální stav IPTV v ČR
Televizní vysílání šířené prostřednictvím internetu u nás běží prozatím v
pilotním provozu, kterého se účastní celkem 200 lidí (zaměstnanci Českého
Telecomu). "Předpokládáme, že IPTV začneme komerčně nabízet na konci prvního
pololetí letošního roku s tím, že v první fázi nabídneme zhruba 30 programů,"
uvedl Vlastimil Sršeň z tiskového oddělení výše zmíněné společnosti. Podle něj
by se zákazníci Českého Telecomu, popřípadě Eurotelu, mohli zkraje dočkat také
služby video on demand (video na přání). Ve Španělsku (španělská Telefónica je
vlastníkem Českého Telecomu) si IPTV získalo značnou popularitu. Přede dvěma
roky mělo službu s příhodným názvem Imagenio (zahrnuje přístup k 22 digitálním
TV kanálům, 15 rádiím, filmů a hudbě na přání a k různým interaktivním TV
aplikacím) 2 500 uživatelů, o rok později jich bylo již 45 tisíc. Dnes IPTV
využívá kolem 300 tisíc zákazníků a Telefónica očekává do budoucna další růst
do konce roku 2008 jich chce registrovat rovný milion. Český Telecom věří v
podobný úspěch, i když přiznává, že na masivnější dostupnost IPTV si budeme
muset ještě nějaký čas počkat. Nyní je pokryto zhruba 90 % sítě.Co se skrývá pod pojmem IPTV?
Jako IPTV (Internet Protocol TeleVision) bývá označována jakákoli distribuce
televizního signálu prostřednictvím internetu. Někteří odborníci však poukazují
na to, že pod označením IPTV lze chápat pouze takový systém, který pro šíření
uvedeného audiovizuálního signálu využívá sítě se zaručenou kvalitou přenosu,
přičemž poslední míle je vždy realizována přes IP spojení. Uživatel je vybaven
pouze modemem a tzv. set-top-boxem připojeným k televiznímu přijímači. Pomocí
dálkového ovladače pak může přistupovat k nabídce TV programů včetně prémiové
nabídky (např. filmové a s obsahem pro dospělé) a ke službě video na přání.

Možnosti sledování ČT přes internet
Přestože živému vysílání všech programů přes IPTV v České republice brání
autorský zákon a televizní společnosti proto mohou plnohodnotně vysílat pouze
pořady z vlastní tvorby, nabídka je dnes, tedy v době, kdy je u nás internetová
televize teprve v plenkách, dosti široká. Například na webových stránkách České
televize si můžete pustit záznam některých pořadů, zejména z oblasti
publicistiky a zábavy. Internetové vysílání nabízí také televize Nova i Prima,
přičemž programová nabídka posledně jmenované je v porovnání s ostatními
tuzemskými televizními poskytovateli velmi chudá. Česká hudební stanice Óčko
rovněž na svých webových stránkách nabízí hudební programy nonstop. Mezi další
poskytovatele, kteří vysílají přes internet, patří brněnská televize TVB 1,
Meteo TV, respektive Meteopress vysílající zprávy o počasí, dále pak
zpravodajský kanál České televize ČT24 či 24CZ, který vysílá zasedání
poslanecké sněmovny a senátu Parlamentu ČR. Z rádií, která přes internet
vysílají, můžeme jmenovat například ČRO 1, Frekvence 1 či Impuls.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.