Rozbalené smyčky

Poslanecká sněmovna schválila 28. 5. dle vzoru evropského regulačního nařízení ES 2887/2000 novelu českého zákona ...


Poslanecká sněmovna schválila 28. 5. dle vzoru evropského regulačního nařízení
ES 2887/2000 novelu českého zákona o telekomunikacích (tisk 213), kterou se
rozbalují místní telefonní smyčky.
Dominantní operátoři (jehož definici v ČR vyhovuje asi pouze Český Telecom)
budou po nabytí účinnosti zákona povin-ni pronajmout libovolnou místní smyčku
(v termínech zákona účastnické vedení, laicky dráty telefonní linky), vedoucí
od existujícího nebo potenciálního zákazníka na ústřednu, jakémukoliv jinému
alternativnímu operátorovi za podmínek tzv. referenční nabídky. Rovněž jim
musejí poskytnout kolokaci, tj. fyzický prostor na umístění jejich zařízení a
zakončení místní smyčky v místní ústředně.
Při odloučení pouze nadhovorového kmitočtového pásma (např. pro xDSL) může být
rozbalení částečné, při přepojení celé smyčky úplné a po takto uvolněných
drátech bude možné nabízet v podstatě jakékoliv telekomunikační služby
jakoukoliv technologií pracující po kovových párech.
Oficiálním důvodem (i v EU) je, že místní smyčky byly vytvořeny a financovány
během dlouhodobého telefonního monopolu a alternativní operátoři by nyní za
běžných tržních podmínek neměli v dohledné době šanci, a proto ani zájem,
zřídit paralelní metalické sítě.
Pokud zákon projde přes senát i podpis prezidenta republiky do sbírky zákonů za
obvyklou dobu cca 2 měsíců, pak při lhůtách v zákonu uvedených lze první
alternativní obchodní nabídky pro koncové zákazníky očekávat v listopadu až
prosinci 2003. To je ovšem teoretická lhůta. Prakticky se mohou vyskytnout jak
obstrukce ze strany dominantního operátora, tak především potíže s investiční
či lidsko-kapacitní schopností alternativních operátorů.
Protože místní ústředny Telecomu prošly v devadesátých letech modernizací,
která nahradila analogové a někdy snad i relátkové ústředny digitálními, nemělo
by být v budovách ústředen obtížné vytvořit dostatek místa pro zařízení
alternativních operátorů. Přesto jejich počet (přes 4 000 MÚ) znamená pro
případné alternativní operátory značné investiční i organizačně-pracovní
vypětí. Alternativní pokrytí a nabídky služeb proto nebudou pravděpodobně
plošné, ale započnou od center s lukrativními zákazníky.
Klíčovou záležitostí je pochopitelně cena pronájmů. Novela stanoví, že má
pokrývat oprávněné náklady na zpřístupnění (tj. pořízení a údržbu smyčky),
poskytnutí prostor a vybavení a přiměřený zisk. Český telekomunikační úřad je
novelou též zmocněn k vypracování metodiky oceňování, pro předpokládaný stav,
že se operátoři sami nedohodnou na způsobu stanovení této ceny. Selský rozum
říká, že cena "holého drátu" by měla být rozhodně menší, než je současný tarif
Telecomu Home Mini (nyní 190 Kč měsíčně, donedávna 175 Kč), nechme se však,
doufejme příjemně, překvapit.
V novele jsou oproti ES 2887/2000 některé mírné distorze v liteře, oba předpisy
poměrně opomíjejí i problematiku "odchodu" konektivity z ústředen. Novela
rozhodně též nestačí pro dokonalé oddělení trhu místních smyček od dalších
telekomunikačních služeb se vzájemně dokonalou frikcí.
Ze všech uvedených důvodů nelze od novely očekávat ihned faktický zázrak,
přesto se jedná o zdaleka nejradikálnější pro-konkurenční opatření v českém
telekomunikačním sektoru od roku 1989 vůbec.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.