Rozdělte si pohodlně svůj disk

Chcete-li změnit rozčlenění svého pevného disku, nevyhnete se jeho novému rozdělení na tzv. partitions neboli oddíly...


Chcete-li změnit rozčlenění svého pevného disku, nevyhnete se jeho novému
rozdělení na tzv. partitions neboli oddíly. Existující data by během této
operace pochopitelně měla zůstat zachována známý nástroj Fdisk tedy není ten
pravý.
Při nové instalaci počítače lze pohodlně a bez problémů vystačit s omezenými
funkcemi nástroje Fdisk, který má v rámci DOSu na starost dělení disku na
oddíly. Pevný disk je na samém začátku prázdný, a tudíž není třeba brát ohled
na žádná data. Věc se však začíná zamotávat teprve v okamžiku, kdy je zapotřebí
změnit rozdělení nainstalovaného a daty nabitého disku.
V takovém případě se ke slovu dostávají specialisté tzv. partition manažery
neboli software pro práci s diskovými oddíly. Testu se účastnily tři nástroje,
které minimálně nahrazují dosové programy Fdisk a Format, a jimiž jsou: GDisk
(od společnosti Symantec), Partition Commander (V Communications) a
PartitionMagic (PowerQuest). Na našich testovacích scénářích chceme dále
ukázat, nakolik jsou zmíněné programy použitelné také pro plnění náročnějších
úkolů. Metody jsou podrobněji popsány níže.

Závěrečné shrnutí
Ne všechny zde představené utility lze používat jako univerzální nástroj pro
práci s diskovými oddíly. Kdo si potrpí na uživatelský komfort, sotva si
neoblíbí software PartitionMagic. Jeho široká paleta funkcí dokáže splnit
prakticky každé přání a díky mnoha nápomocným pracovním oknům s ním nebude mít
problémy ani méně počítačově zběhlý uživatel.
Tak trochu fádním dojmem může na mnohé uživatele působit program GDisk ze
softwarového balíku Norton Ghost, neboť lze tento program spouštět pouze z
příkazové řádky. Funkce jako zvětšení nebo zmenšení diskového oddílu v něm však
budete hledat marně.
Program Partition Commander sice již není omezen pouze na příkazový řádek,
nicméně i on běží jen ve výhradním dosovém okně pod Windows.

Naše testovací metody
Za výchozí bod našeho testovacího scénáře jsme zvolili pevný disk, na němž byl
na primárním oddílu (o velikosti 14,4 GB) instalován operační systém Windows
98. Aniž bychom měli v úmyslu tuto instalaci mazat, chtěli jsme disk znovu
rozčlenit tak, abychom na něm získali místo pro další operační systémy a jeden
separátní oddíl určený speciálně pro data:
l1. primární oddíl: Windows 98 (2 GB, FAT32)
l2. primární oddíl: Windows 2000 (4 GB, NTFS)
l3. primární oddíl: Windows XP (4 GB, NTFS)
l4. rozšířený oddíl s logickými disky: SuSE Linux 1 132 MB ve 3 logických
discích Linux Boot (23 MB), Linux Swap (133 MB), Linux Ext2fs (976 MB)
- Bootmanager (XOSL), (FAT, 16 MB)
- Datový oddíl (FAT, 1 GB), který měl být později rozšířen na celkovou kapacitu
3 GB (FAT32).
Ještě předtím, než jsme přistoupili ke zvětšení datového oddílu, zkopírovali
jsme na něj asi 10 MB dat v podobě dokumentů vytvořených softwarem Microsoft
Office a image pevného disku o velikosti cca 600 MB. Pokud testovaný software
nabízel funkci Undo (zpět), datový oddíl jsme zformátovali a poté jsme se
pokusili tento krok vrátit zpět. Po novém rozčlenění disku na oddíly jsme na ně
instalovali dané operační systémy a s pomocí utility Bootmanager XOSL jsme se
je pokusili spustit.

GDisk 7.0
Program GDisk má sloužit jako náhrada za dosové nástroje Fdisk a Format. GDisk
je součástí balíku Norton Ghost, jinak "klonovacího" softwaru z dílny
společnosti .
GDisk existuje ve dvou variantách, v jedné pro práci pod DOSem a ve druhé jako
32bitová verze spustitelná z příkazového řádku pod Windows. Program nemá
vlastní uživatelské grafické rozhraní a ovládá se výhradně pomocí parametrů
zadávaných do příkazového řádku. Tato vlastnost sice působí poněkud tajuplným
dojmem, nicméně umožňuje úplné ovládání prostřednictvím dávkových souborů.
S pomocí GDisku lze vytvářet pouze dosové oddíly (FAT a FAT32, základní i
rozšířené), naproti tomu mazat lze všechny typy oddílů. Zadáním parametrů /
del/all lze z disku jedním tahem smazat všechny nadefinované oddíly včetně
všech logických diskových jednotek. Kdo chce být ještě důkladnější, může
sáhnout po parametru /diskwipe:. Jeho aplikací dojde k dokonalému vyčištění
celého pevného disku včetně tabulek s oddíly, MBR a všech zaplněných i
prázdných oblastí disku.
Přerozdělení již existujících oddílů program GDisk nezvládá. V rámci našich
testů jsme tedy disk rozčleňovali rovnou do jeho konečné podoby, což program
umí. Poté, co jsme přes Image soubory nainstalovali operační systémy, bylo je
možné okamžitě a bez problémů spustit.
Kdo nehledá více než náhražku za dosové programy Fdisk a Format, bude s
nástrojem GDisk spokojený. Ovšem téměř 1 650 Kč za nástroj použitelný pouze z
příkazového řádku nám připadá poněkud moc. Kdo si chce pořídit balík Ghost 2002
pouze kvůli nástroji GDisk, jistě by pro své peníze našel lepší využití.

Partition Commander 6.04
V podobě instalace stažené z internetu stojí software Partition Commander od
firmy V Communications necelých 34 eur, tedy 1 100 Kč. Kdo upřednostňuje
instalaci na CD a k ní tištěný manuál, zaplatí o 10 eur více. Profesionální
verze za přibližně 336 eur (11 000 Kč) se od své jednodušší varianty liší
především možností psaní skriptů, což ji činí přitažlivou zejména pro správce
systémů. Obě varianty obsahují bootmanager "System Commander Personal Edition".
Software lze instalovat pod DOSem i pod Windows 95/
/98/ME. Avšak i v případě instalace na Windows běží instalační program ve
zvláštním dosovém okně, a nemůže tedy pracovat s dlouhými názvy adresářů. V
našem testu používal program instalační adresář, který jsme předtím vytvořili
ve Windows. To však s sebou přineslo jisté problémy.
Po spuštění programu dojde k ukončení Windows a ke spuštění DOSu. V tomto
prostředí je k dispozici řada pomocných utilit, které jsou při novém členění
pevného disku velmi užitečné. Kdo se chce bez této opory obejít, může zvolit
manuální variantu. Nástroj BackStep Wizard zaznamenává na pozadí jednotlivé
kroky, takže uživatel může své případné chyby vzít zpět a opravit. Naším
"nedopatřením" zformátovanou partition se nám podařilo obnovit včetně dat.
Přesto však je nanejvýš vhodné data pro všechny případy zálohovat.
Partition Commander si dokáže poradit se souborovými systémy typu FAT(32),
NTFS, HPFS a Linux-Ext2/Swap. Žádné potíže jsme neměli ani s konverzí mezi
jednotlivými variantami FAT. Na souborový systém FAT lze převést dokonce i
oddíly typu NTFS.
Když jsme v rámci testování chtěli vytvořit oddíly typu NTFS, program Partition
Commander si nejdříve postěžoval, že nemůže nalézt soubor Z850.cpi. Ten se však
standardně nachází v adresáři, pro který jsme v prvním kroku zvolili jméno o
více než osmi znacích. Problém však zmizel v okamžiku, kdy jsme se začali
přidržovat dávné tradice pojmenovávání adresářů, která praví osm znaků a dost.
Potíže nastaly také při vytváření linuxového oddílu o velikosti 976 MB. Tuto
velikost Partition Commander nemilosrdně ignoroval a nutil nás do velikosti 972
MB. Software akceptoval naši hodnotu teprve poté, co jsme ji zvýšili na 980 MB.
Zřízení zbývajících logických diskových jednotek v rámci rozšířeného oddílu
nepřineslo žádné další problémy. Stejně tak se bez potíží obešlo také dodatečné
zvětšení oddílu pro ukládání dat z 1 GB na 3 GB včetně konverze ze souborového
systému FAT16 na FAT32.
Omezení Partition Commanderu na výlučně dosovské prostředí pod Windows je
zastaralé. K tomu se přidává chybějící podpora dlouhých názvů adresářů. Avšak
odhlédneme-li od zmíněných nedostatků, pracuje testovaný software stabilně a
bezpečně provádí požadované úkoly. PartitionMagic 7.0
Výrobce PowerQuest vybavil verzi 7.0 svého produktu PartitionMagic několika
novinkami. Tou první je podpora sběrnice USB, dokáže si také poradit s oddíly
NTFS pod Windows NT 4.0, 2000 nebo XP. Příslušné oddíly musejí však používat
stejnou verzi NTFS a vyznačovat se stejnou velikostí clusterů.
Profesionální verze programu PartitionMagic 7.0 Pro (ceny jsou odstupňovány v
závislosti na počtu zakoupených licencí) disponuje kromě jiného možnostmi psaní
skriptů, díky nimž lze celý proces dělení disku na oddíly pohodlně
automatizovat. Tímto způsobem mohou pracovníci poskytující v rámci firmy
uživatelskou podporu vytvořit standardní skript a s jeho pomocí rozčlenit
všechny disky v rámci firemního systému na stejným způsobem. Profesionální
verze dále obsahuje možnosti pro vzdálený přístup, díky čemuž mohou systémoví
správci měnit velikosti a rozdělení oddílů, aniž by museli být u daného
počítače fyzicky přítomni.
Základní funkčnost produktu PartitionMagic doplňují četné pomocné programy:
DriveMapper slouží k uzpůsobení programových cest, které odkazují na určité
pevné disky. Poté, co dojde ke změně jména oddílu pevného disku, lze s pomocí
zmíněného nástroje pohodlně změnit také cesty v konfiguračních souborech a
registrech.
PartitionInfo je anglicky komunikující diagnostický nástroj, který dokáže
zjistit a zobrazit všechny informace o pevných discích a jejich oddílech. Údaje
o bootsektorech, případných chybách, datech z MBR a mnoho dalších informací lze
uložit do souboru, ten vytisknout a tisk následně použít pro diagnózu chyb.
Program s názvem "partinfo.exe" (uložen na první záchranné disketě) nabízí
stejné možnosti jako nástroj PartitionInfo, tentokrát ovšem v prostředí DOSu
bez jinak obvyklého grafického uživatelského rozhraní.
Díky programu PQBoot lze rychle a snadno přeskakovat mezi bootovacími
primárními oddíly. Program byl vytvořen se zvláštním zřetelem na uživatele,
kteří mění aktivní oddíl jen zřídka, a proto nepotřebují bootmanager BootMagic.
Základním kamenem tohoto softwarového balíku je samozřejmě PartitionMagic, za
jehož uživatelským rozhraním se ukrývají četné užitečné funkce. Řada po sobě
jdoucích pracovních oken provede uživatele celým procesem členění disku na
oddíly. Díky tomu dokáží oddíly pohodlně vytvářet, nově rozdělovat, slučovat,
kopírovat nebo měnit jejich velikost i méně počítačově zdatní uživatelé.
Jestliže si není uživatel zcela jist, je-li oddíl správně vytyčen,
PartitionMagic na jeho přání zobrazí zadanou konfiguraci ještě předtím, než
jsou změny provedeny. PartitionMagic ukládá veškeré požadované změny do seznamu
úkolů (Joblist) a všechny naplánované akce jsou provedeny až v samém závěru,
jakmile k nim dá uživatel konečný souhlas.
Jádro programu je obklopeno množstvím dalších utilit, které slouží pro
profesionální práci s pevným diskem. S jejich pomocí lze například oddíly dále
dělit, tj. z jednoho oddílu systémů FAT nebo FAT32 vytvořit oddíly dva.
Uživatel má dále možnost obnovit omylem zrušené oddíly nebo vzít zpět naposled
provedené změny. Kdo si potrpí na bezpečnost, toho jistě potěší položka menu s
názvem ve smyslu "Smazat a bezpečně zlikvidovat". Po zvolení této funkce dojde
k natolik důslednému smazání dat z oddílu, že je už nebude možné nikdy obnovit.
V neposlední řadě lze provádět přímou konverzi oddílů ve formátu FAT a FAT32 do
formátu NTFS a naopak.
PartitionMagic si s našimi testovacími úkoly poradil na výbornou, bez ohledu na
to, o jaký typ vytvářeného oddílu šlo (primární nebo sekundární), zda byla
požadována změna velikosti oddílu či konverze jejich formátů.
PartitionMagic dokáže uživatele pohostit značnou porcí funkcí pro práci s
oddíly, dokáže si bez potíží poradit se všemi běžnými souborovými systémy
včetně formátů FAT, NTFS a Linux-Ext2 a umožňuje rozsáhlé změny konfigurace
oddílů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.