Rozhodne uživatel?

Historie FireWire začíná rokem 1986, kdy se v IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) začalo uvažovat o ...


Historie FireWire začíná rokem 1986, kdy se v IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) začalo uvažovat o sjednocení několika vznikajících
standardů pro sériové sběrnice. Konkrétně šlo o IEEE 1014 VME, IEEE 1296
Multibus II, a IEEE 896 FutureBus+. Tato aktivita následně přilákala pozornost
výrobců, kteří pro svá zařízení požadovali výkonnou sběrnici schopnou přenosu
velkých objemů dat.
Výsledkem bylo v roce 1995 schválení první specifikace IEEE 1394 (označuje se
též jako IEEE 1394-1995). O cca 5 let později, v březnu loňského roku, pak
došlo k jejímu rozšíření a změně označení na IEEE 1394a. V rámci standardu jsou
definovány přenosové rychlosti do 100 Mb/s, do 200 Mb/s, a až 400 Mb/s
(přesněji je to 98,304 Mb/s, 196,608 Mb/s a 393,216 Mb/s), které vyhovují
požadavkům na šířku pásma potřebnou pro domácí sítě, videokonferencing, přenos
dat z digitálních videokamer, výkonné systémy ukládání dat i pro řadu dalších
náročnějších aplikací. Na jedné sběrnici spolu přitom mohou koexistovat
zařízení zvládající různé přenosové rychlosti.
V rámci IEEE jsou také definovány 2 konektory: 6pinový s rozměry 10 mm x 5 mm,
který bývá v počítačích a v zařízeních vyžadujících napájení, a 4pinový (chybí
napájení) o rozměrech 5 mm x 3 mm, se kterým je možno se běžně setkat např. na
koncových videozařízeních. USB
V roce 1995 vznikla shodou okolností i druhá v současnosti nejpoužívanější
sériová sběrnice, totiž USB (Universal Serial Bus). Na rozdíl od FireWire se od
začátku profilovala jako technologie určená pro širokou masu běžných uživatelů,
a její podpora (zpravidla ve verzi 1.1) je tak již po několik let součástí
většiny nových počítačů.
Její nevýhodou oproti FireWire byla až dosud nízká přenosová rychlost
(low-speed: 1,5 Mb/s, full-speed: 12 Mb/s). Uvedené maximální rychlosti bylo
navíc možné dosahovat jen teoreticky, reálná propustnost je o cca 10 i více
procent nižší. Proto byla v minulém roce schválena specifikace USB 2.0, která
je až 40x rychlejší než její předchůdce (nabízí teoretické maximum 480 Mb/s) a
přitom je s ním plně kompatibilní (včetně kabelů).

Kdo s koho
Sběrnice USB má jednoznačnou výhodu ve svém rozšíření: Každý alespoň trochu
znalý uživatel počítačů ví, co ona 3písmenná značka znamená, a pokud mu někdo
nabídne přechod na USB 2.0, přijme jej patrně jako další nezbytný krok evoluce.
Naproti tomu IEEE 1394 není až na čestné výjimky součástí běžných PC, a tak se
s ním patrně setkali hlavně odborníci a uživatelé digitálních kamer (u kterých
je FireWire nazýván iLink). Nový standard IEEE 1394b, který by měl být schválen
do konce tohoto roku, má nabízet rychlosti 800 až 1 600 Mb/s, počítá se dokonce
i s rozšířením až na 3 200 Mb/s. Dojde rovněž k prodloužení maximální délky
spoje ze současných 4,5 metru až na 100 metrů (plastická optika nebo kabely
kategorie 5 při rychlosti 100 Mb/s) nebo několik kilometrů (optika). Otázkou
ovšem je, zda jej i přesto nerozdrtí daleko masověji propagovaná sběrnice USB
2.0.
1 1566 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.