Rozhraní PCI-X je pouze dočasným řešením

PCI-X (Peripheral Component Interconnect-X) je nová verze I/O rozhraní, jejímž úkolem není samozřejmě nic jiného než...


PCI-X (Peripheral Component Interconnect-X) je nová verze I/O rozhraní, jejímž
úkolem není samozřejmě nic jiného než zrychlení toku dat mezi mikroprocesorem a
k němu připojenými zařízeními.
To nám umožní plně využít možností nových rychlých procesorů pracujících na
vyšších frekvencích, jejichž výkon je zatím stále limitován rychlostí dnes
používaného standardu PCI. K uvedení systémů vybavených tímto rozhraním na trh
dojde ještě do konce letošního roku.
Technologie PCI-X je příslibem dalšího zvýšení výkonu serverů, a to zvětšením
objemu datového toku mezi procesorovou jednotkou a periferiemi (síťové karty,
tiskárny, paměťové disky apod.). Rychlost I/O rozhraní bude více než
dvojnásobná, což oceníme kupříkladu u podnikových systémů a aplikací.
Rozhraní PCI-X je výsledkem spolupráce společností Compaq Computer, IBM a
Hewlett-Packard, které jsou jinak konkurenty na poli PC serverů. Účelem
spolupráce byl vývoj takové technologie, která by byla schopna plně využít
výhod rychlejších čipů Intel. Nová verze je postavena na architektuře rozhraní
PCI používaném v současnosti, tedy obě architektury jsou plně kompatibilní, to
byl ostatně jeden ze základních požadavků při jejím vývoji. Je dokonce bez
problémů možné připojit kartu PCI-X na server vybavený PCI.
Rychlost rozhraní pak bude samozřejmě rovna rychlosti pomalejší karty.
Běžné 32bitové rozhraní PCI, vyvinuté v roce 1992 pod vedením společnosti Intel
pracuje na frekvenci 33 MHz se špičkovým přenosem 132 MB/s. Donedávna byl tento
výkon adekvátní většině požadavků serverů, nicméně s možnostmi nových rychlých
čipů vznikla mezera mezi výkonem rozhraní PCI a výkonem těchto čipů. Jinými
slovy velká rychlost procesoru je nám k ničemu, jestliže rychlost přenosu dat
zůstává na stejné úrovni.
Právě PCI-X je pokusem o vyřešení tohoto problému. Jedná se o 64bitové rozhraní
s možností práce na frekvenci 133 MHz. Teoreticky bude schopné přenášet data
rychlostí přesahující 1 GB/s. Nezanedbatelná jsou také zlepšení spolehlivosti,
časování a škálovatelnosti.
Není ovšem možné si dělat iluze o tom, že se jedná o zázrak, se kterým si
vystačíme příštích 20 let. Důležité je, že získáme alespoň kompatibilitu s
ostatním zařízením používaným v současnosti a v horizontu následujících 3 až 5
let. Po několik následujících let zůstanou v prodeji i systémy s rozhraním PCI.
Přes své rozšířené možnosti je PCI-X považováno spíše za prozatímní řešení do
doby, než se výše jmenovaným společnostem podaří vyvinout dlouhodobější řešení
architektury I/O rozhraní, nazývané Future I/O. Chmurná budoucnost PCI-X
úzce souvisí zejména s konkurenčním bojem mezi skupinou kolem PCI-X a skupinou
prodejců vedených společností Intel, která vyvíjí paralelní I/O technologii
označovanou Next Generation I/O (NGIO). V tomto boji jde o to, kdo získá
kontrolu nad budoucím vývojem I/O technologie serverů, tedy která technologie
se v budoucnu stane standardem.
Pro srovnání si můžeme uvést některé předpokládané údaje. Rozhraní s
architekturou Future I/O s objemem přenosu dat 2 GB/s by mělo být na trhu
dostupné v roce 2001 a bude podporováno ze strany společností Compaq, IBM,
Hewlett-Packard, 3Com a Adaptec.
Naproti tomu Intel se pokusí prosadit s architekturou NGIO s objemem přenosu
dat až 2,5 GB/s, která se na trhu objeví v průběhu let 2001 až 2002. Ani jedna
strana prozatím neuvádí, na jaké frekvenci bude příští generace rozhraní
pracovat.
Compaq, IBM a další, jejichž ostražitost se zvyšuje spolu s rostoucí dominancí
společnosti Intel na hardwarovém trhu, doufají, že se jim podaří získat alespoň
částečnou kontrolu trhu vývojem a definováním PCI-X a Future I/O jako příštích
I/O standardů, které by Intel mohl eventuelně také podpořit. Budeme si však
muset ještě nejméně 2 až 3 roky počkat, než bude nový standard I/O rozhraní
vytvořen.
9 2570 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.