Rozlišení 1 280 x 1 024 bodů v perfektní rovině

Přítomnost LCD panelů ve svém okolí již dnes jistě mnoho uživatelů považuje za samozřejmost. Prozatím většina z ...


Přítomnost LCD panelů ve svém okolí již dnes jistě mnoho uživatelů považuje za
samozřejmost. Prozatím většina z nich se s nimi setká především v podobě
zobrazovacích částí notebooků, ti bohatší pak i jako s moderní alternativou
klasických CRT monitorů.
Jejich nespornou předností je vysoce ostrý a stabilní obraz, daný především
maticovým systémem uspořádání a ovládání obrazovkových bodů. To dovoluje
libovolné z nich aktivovat v tomtéž okamžiku, což je proti klasickým monitorům
s katodovou obrazovkou, kde dochází k neustálému nažhavování a pohasínání bodů
v postupném sledu, diametrální rozdíl. Obraz je tak i při velmi nízkých
"obnovovacích" frekvencích prostý "blikání" a také nedochází ke zkreslení v
různých místech plochy.
Zcela nepřehlédnutelným kladem je i splnění všech zdravotních, ergonomických a
emisních nároků, díky absenci záření, vyvolávaného proudem elektronů,
existujícího u běžných monitorů. Na první pohled je patrná i výrazná úspora
prostoru či prakticky nulové tepelné záření (bez nároků na klimatizaci
uzavřených řídicích pultů). Některé z nich nabízejí i možnost alternativního
připevnění na stěny. Pro některé případy použití může být výhodná možnost
otočného uspořádání panelu, což bezesporu přináší další znásobení užitné
hodnoty LCD monitorů.
Co je ale do budoucna jednoznačnou předností LCD monitorů oproti klasickým CRT
verzím, je jejich plně digitální vnitřní uspořádání. Plnému využití této
vlastnosti ovšem v současnosti brání zpětná kompatibilita s VGA rozhraním, kdy
při kombinaci LCD panelu a grafické karty s běžným VGA výstupem dochází ke
dvojímu převodu z digitálního na analogový signál a zpět. Jako důsledek toho je
pak nutné i stolní LCD panely vybavovat nástroji pro přesné doladění obrazu. Ty
ovšem zcela postrádají např. notebooky, které mohou data nerušeně přenášet do
panelu v plně digitální podobě. Není proto divu, že i v oblasti klasických PC
se již začaly objevovat grafické karty, které kromě VGA výstupu disponují i
digitálním výstupem (DVI) pro LCD panely. Zajímavou alternativou se staly LCD
monitory, podporující jak analogový VGA, tak i digitální DVI vstup.
Nevýhody LCD
Z předchozích úvah by se mohlo zdát, že LCD monitory jsou ideálními nástupci
klasických CRT verzí. A i když v budoucnu lze s tímto vývojem reálně počítat,
dnes tomu prozatím tak není. Jistou nevýhodou pro některá využití (video, hry,
animace) totiž může být o něco horší dynamika při překreslování obrazu
(Response-Time) v porovnání s klasickým CRT monitorem. Pravdou však je, že jako
řešení pro takovéto situace jsou už dnes nabízeny modely LCD panelů s dynamikou
výrazně vylepšenou, která již dovoluje všestranné použití.
Dalším, a nutno přiznat, že prozatím nepříliš řešeným parametrem, je rozteč
obrazovkových bodů, která přece jen stále odpovídá spíše levnějším CRT modelům.
Naopak již velmi úspěšně se daří eliminovat donedávna dosti negativní vliv
pozorovacího úhlu, a to jak na podání barev, tak i na viditelnost obrazu
obecně, což je především pro LCD panely s většími úhlopříčkami podstatná
vlastnost. Do jisté míry problémem byla u některých starších modelů i
rovnoměrnost podsvícení obrazu. Fyzikální podstata práce LCD panelu totiž
spočívá v řízeném propouštění světla, generovaného podsvětlovacím tělesem, ve
správném místě a intenzitě. To pochopitelně vyžaduje nejen vhodnou konstrukci
tělesa a jeho dostatečný výkon, ale i rovnoměrnost světelného toku po celé
ploše.
Acer FP855
První z testovaných modelů se z hlediska většiny základních parametrů samotného
LCD panelu řadí ke standardu ve své třídě (detailní údaje jsou uvedeny v
tabulce).
Korekce nastavení obrazu je možné realizovat buď s využitím tzv. "i-Key"
tlačítka pro komplexní automatické nastavení, nebo ručně přes obrazovkové menu
a kombinovaný ovládací prvek (Fly Wheel). Ovlivnit lze řadu běžných parametrů
LCD obrazovek, mezi nimi např. kontrast a jas, polohu obrazu, fázování bodů
(Phase) a jejich frekvenci (Pixel Clock). Nechybí ani funkce pro nastavení
teploty barev včetně složek RGB, možnost zapnutí či vypnutí trvalého zvětšování
obrazu na celou plochu monitoru (Zoom) při nižších rozlišeních grafické karty,
nebo volba jazyka obrazovkového menu a jeho umístění.
Uvedené funkce související s obrazem doplňuje u tohoto monitoru i kompletní
podpora zvuku, a to v podobě dvojice reproduktorů, integrovaných do čelní stěny
nohy podstavce. V rámu nad LCD panelem je navíc umístěn mikrofon. Tomuto
vybavení samozřejmě odpovídá i osazení příslušnými konektory. Je zde také
možnost připojení externích sluchátek. Regulace hlasitosti zvuku je kupodivu
řešena otočným analogovým prvkem. Rozhodně užitečná je integrace USB hubu s
jedním vstupním a čtveřicí výstupních portů. Ten dovoluje připojit řadu dalších
periferií, je jen škoda, že pro řízení parametrů monitoru samotného USB
rozhraní není možné použít. Dell 1700FP
Svými rozměry i úhlopříčkou obrazu 17" se tento model na první pohled odlišuje
od ostatních účastníků, ale i přesto jej zařazujeme do stejné kategorie
produktů. Je především splněn základní sledovaný parametr, tedy fyzické
rozlišení 1 280 x 1 024 bodů. S velikostí úhlopříčky i s rozlišením pak souvisí
i menší rozteč obrazovkových bodů, a zajímavými budou i nižší pořizovací
náklady. Méně příjemnou odlišností už je přece jen trochu nižší hodnota
maximálního jasu. Ostatní technické parametry jsou již víceméně srovnatelné s
dalšími účastníky testu. Ovládání parametrů obrazu je opět řešeno pomocí
obrazovkového menu, které ale doplňuje řada ovládacích prvků. Nabídka
samozřejmě také zahrnuje funkci pro automatické nastavení základních parametrů
obrazu, ale i možnosti pro ruční korekce. Mezi volbami najdete nastavení jasu,
kontrastu, pozice obrazu, doladění fáze a frekvence, nastavení teploty barev
včetně RGB složek, volbu jazyka menu, polohy či času pro automatické skrytí
menu. Funkce pro volbu režimu zvětšování obrazu na celou plochu displeje má 3
stupně první nechává obraz v původní velikosti, druhý zvětšuje obraz tak, aby
byla využita pouze šířka panelu a výška úměrně tomu, a konečně třetí, který
zvětšuje obraz v obou osách na plnou plochu monitoru. Užitečné mohou být i
funkce spojené s optimalizací zobrazování podle používaného programového
vybavení. Patří sem funkce "Scaling", která dovoluje zlepšit pozorovatelnost
detailů, a funkce "Filtering" ta u textu přidává kontrastní ohraničení písmen
opět zlepšující čitelnost.
Ovládací panel dále obsahuje tlačítko a dvojici indikačních LED diod pro
přepínání mezi dvěma dostupnými variantami vstupu signálu. Můžete tak použít
buď klasický VGA konektor (typický pro PC), nebo vstup přes rozhraní 13W3
(používané u Workstation). EIZO FlexScan L661
I tento monitor se svými technickými parametry řadí ke standardu. Výrazně z
nich ale vyčnívá vyšší hodnota kontrastu 300 : 1. Parametry a vlastnosti obrazu
jsou však výrazně ovlivňovány systémem D3 (D-cubed), zahrnujícím funkce
"Digital Signal Processing", "Digital Image Control" a "Digital FleXScan".
První z nich řídí automaticky kontrast obrazu podle úrovně videosignálu a
zároveň zvyšuje maximální počet zobrazovaných barev až na obvyklých 16,7
milionu. Druhá funkce zajišťuje automatické hlídání stabilní úrovně jasu na
hodnotě 200 cd/m2 (zavírání/otvírání oken Windows) a interpolační zvětšování
obrazu na celou plochu displeje. A konečně třetí funkce má na starost
automatické nastavení velikosti a polohy obrazu, stejně jako přizpůsobení
monitoru parametrům signálu. Z toho je patrné, že i tento model je vybaven
funkcí pro automatické nastavení parametrů obrazu včetně synchronizace a
frekvence bodů. Obrazovkové menu spolu s tlačítkovým křížem dovoluje ruční
nastavení nebo pouze doladění automaticky nastavených parametrů. V nabídce jsou
zahrnuty nástroje pro korekci kontrastu, jasu, umístění a velikosti obrazu,
nastavení teploty barev včetně složek RGB, jazyka obrazovkového menu, aktivaci
úsporných režimů, či nastavení intenzity rámečku, pokud není využito zvětšování
obrazu. Samozřejmě je zde také funkce pro zmíněné zvětšování obrazu, která
rovněž disponuje třemi režimy jako u předcházejícího účastníka testu. Při práci
v nižších rozlišeních a zvětšování obrazu lze použít funkce pro vyhlazování
hran textu, a tím zvýšení čitelnosti.
Obrazovkové menu dále nabízí i funkci pro přepínání mezi dvojicí VGA vstupů,
kterými je vybaven. Dalším rozhraním je tzv. "Maintenance Port", který ovšem
slouží výhradně pro servisní účely. Daleko zajímavější bude pro uživatele
integrovaný USB hub, který opět nabízí 4 výstupní porty. Osa kloubu je
mimochodem umístěna přesně v úrovni spodní hrany obrazu, což při sklápění
panelu ve "stolním" režimu eliminuje i jeho současné zdvihání.
iiyama TSA4633JT
Tento displej sice opět patří zdánlivě ke standardu, ovšem díky využití LCD
panelu Hitachi IPS je schopen nabídnout uživateli dobu odezvy panelu 40 ms. To
znamená, že tento monitor se hodí i pro dynamický obraz typu videa, her apod.
Také hodnota kontrastu na úrovni 300 : 1 je velmi slušná a zorné úhly v obou
hlavních osách dosahují až 170 ?. Nejvýraznější odlišností však je možnost
natočení LCD panelu o 90 ?, tj. práce v režimech Landscape i Portrait. To by
mohli ocenit uživatelé z DTP či uměleckých profesí takto lze na předlohách do
odpovídající velikosti pracovat i v měřítku 1 : 1. Samozřejmě ani v tomto
případě není ovládání parametrů řešeno jiným způsobem než obrazovkovým menu.
Možné je jak automatické nastavení hodnot obrazu, tak i ruční obsluha menu a
parametrů. To zahrnuje možnosti nastavení, kontrastu, jasu, polohy obrazu na
panelu, synchronizace a frekvence bodů, nastavení teploty barev včetně
jednotlivých složek RGB, polohy menu na monitoru a volby jazyka. Vyjmenované
parametry dávají tušit, že zapnutí expandování obrazu i při práci v menších
rozlišeních je trvalé.
Vstup videosignálu je umožněn jen standardním VGA konektorem, ten navíc
doplňuje konektor pro vstup audiosignálu, který je využíván dvojicí
reproduktorů integrovaných do nohy podstavce. Na spodní hraně LCD panelu se
dále nachází konektor pro použití sluchátek a rovněž analogový regulační prvek
hlasitosti. Ve výbavě nechybí ani integrovaný USB hub s 1 vstupním a čtveřicí
výstupních portů. A ani v tomto případě neslouží k obsluze parametrů monitoru,
ale pouze jako rozbočovač pro příslušné typy periferií. Veškeré USB porty jsou
umístěny na boku podstavce, a jsou tedy dobře přístupné.
NEC MultiSync LCD1810
Předposlední z uváděných modelů se, jak je vidět z tabulky, svými parametry
opět řadí ke standardu své kategorie. LCD panel pochází tentokrát z vlastní
produkce společnosti NEC a zároveň je použita i firemní technologie ExtraView
ta zajišťuje hodnoty zorného úhlu v obou osách na 160 ?. Podobně jako u
předchozího účastníka testu doplňuje základní vlastnosti LCD panelu možnost
natáčení o 90 ? (režim Landscape a Portrait). Oproti ostatním monitorům nabízí
poněkud menší hodnotu kontrastu, která je pouhých 150 : 1. Stejně jako dosud ve
všech případech je i zde nastavení parametrů obrazu řešeno obrazovkovým menu a
sadou ovládacích prvků. V nabídkách menu ani tentokráte nechybí funkce pro
automatické nastavení obrazu. Jinak lze opět ručně měnit jas, kontrast, polohu
a velikost obrazu, nastavit synchronizaci a frekvenci bodů, teplotu barev
včetně RGB složek, a polohu obrazovkového menu. Stejně jako v minulém případě i
zde je funkce pro expandování obrazu s menším rozlišením trvale zapnuta.
Vstup videosignálu je u tohoto modelu řešen dvojím způsobem, přičemž první z
nich tvoří klasický VGA konektor, zatímco druhý je řešen pěticí BNC konektorů.
Mezi nimi lze libovolně přepínat pomocí jednoho z ovládacích prvků na monitoru.
Jako u jednoho z mála je možné kromě úhlu naklopení panelu nastavit i jeho
výšku nad rovinou stolu.
SONY CPD-L181A
A konečně poslední z představovaných monitorů je svými základními i
frekvenčními parametry taktéž srovnatelný s většinou ostatních modelů.
Standardní úroveň jasu doplňuje v tomto případě znovu vysoká hodnota kontrastu
300 : 1. Parametry pozorovacích úhlů se stejně jako u předchozího modelu drží
na hodnotě 160 ? v obou hlavních osách. Ovládání parametrů obrazu je i v tomto
případě řešeno prostřednictvím obrazovkového menu a skupiny ovládacích prvků.
Nabídka zahrnuje jednak automatické nastavení parametrů a také jako ve všech
předchozích případech ruční ovlivnění úrovně jasu a kontrastu, pozice obrazu,
synchronizaci i frekvenci bodů, teploty barev, jejich složek, či polohy a
jazyka menu. Podobně jako u prvního popisovaného monitoru je funkce expandování
obrazu (Zoom) rozčleněna do tří kroků (originální rozlišení, využití šířky
panelu, plné expandování). S režimy expandování obrazu a nejčastějšími
používanými programy souvisí i položka pro optimalizaci digitálního vyhlazování
obrazu, které zahrnuje celkem tři režimy (Normal, Text, Graphic). Celkem
ojedinělá je u tohoto monitoru i funkce pro nastavení intenzity podsvětlení.
Vstup videosignálu je zajištěn dvojicí nezávislých VGA portů, mezi nimiž lze
jednoduše přepínat jedním z tlačítek na ovládacím panelu. Této funkce lze
využít např. pro připojení PC a notebooku současně.


0 1812 / wepn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.