Rozpačité nadšení

S koncem školního roku dokončil Český Telecom digitalizaci své sítě a se začátkem prázdnin mají i koncoví uživat...


S koncem školního roku dokončil Český Telecom digitalizaci své sítě a se
začátkem prázdnin mají i koncoví uživatelé možnost zvolit svého operátora.
Důležitý krok k omezení monopolu v telekomunikacích však zatím vyzněl poněkud
naprázdno.
Dojemné loučení s poslední analogovou ústřednou značky Tesla symbolicky
ukončilo digitalizaci sítě našeho dominantního operátora, čímž se otevřela
cesta k další etapě liberalizace českého telekomunikačního trhu.
Mezi oběma akcemi je však jeden podstatný rozdíl: zatímco digitalizace je
naprosto reálným a uživateli ověřitelným faktem, výhody nejnovějšího kroku
liberalizace jsou poněkud éteričtější povahy.
Ano máme právo volit svého operátora a jeden z devíti konkurentů Českého
Telecomu nám to při splnění stanovených podmínek umožní. V televizi byla
veřejnost na svá práva upozorněna a redaktoři si zároveň odchytli pár náhodných
kolemjdoucích pro obligátní anketu. Odpovědi byly vesměs logické: pokud se to
tázanému vyplatí, určitě tuto službu využije. A jsme opět u známého bolavého
zubu tedy u stanovení cen.
Český telekomunikační úřad rozhodl, že dominantní operátor bude v případě
předání hovoru svému konkurentovi účtovat za minutu hovoru vedle propojovacích
poplatků ještě 6 haléřů za originaci hovoru. Je to hodně, nebo málo?
Jak pro koho. Většina operátorů nyní usilovně čaruje nad výstavbou ceníků. Není
to žádná legrace navzdory daným podmínkám musejí být levnější než Telecom a
ještě by měli trumfnout další konkurenci. Takže jako spotřebitelé můžeme být
rádi, že k 1. červenci zahájil provoz alespoň jeden z nich společnost Aliatel.
Smlouvy parafovaly ještě i Contactel a Tele2, ty však kvůli nedotaženým
jednáním o cenách zahájí provoz později. Český Telecom dále jedná se
společnostmi KPNQwest/GTS, eTel, Czech On Line, British Telecom, Pragonet a
Kiwwi. Opět se však vrátím k možnostem, které tyto kroky znamenají pro koncové
uživatele. Pokud tedy hodlám využívat služeb jiného operátora (dnes rozuměj
Aliatelu), musím i nadále platit paušál Českému Telecomu (nesmím však mít tarif
Home Mini) a musím uzavřít s alternativním operátorem smlouvu, aby mi mohl
chodit ještě druhý účet. Za to si určitě nepolepším u místních hovorů a při
platbách za internet v prvním případě to nedovolí náklady a v druhém opět
nejsou dohodnuty ceny. Pokud telefonuji často meziměstsky, tak si polepším, ale
můj současný měsíční účet za telefon by měl přesáhnout 1 000 korun. Řekněte:
Stojí to za současných podmínek vůbec za to?
Přesto si opět dovolím podlehnout mírnému optimismu. Nabídky se určitě s
plynoucím létem rozmnoží a třeba dojde i k dohodě o platbách za internet. Než
se nadějeme, máme v září přečíslování. To umožní zavedení přenositelnosti čísel.
To by v tom byl čert, abychom jednou na těch poplatcích neušetřili! Nesmíme se
při tom však příliš ohlížet na pocity předsedy ČTÚ Davida Stádníka, který si
pln pochybností ztotožňuje plnou liberalizaci telekomunikačního trhu v ČR až s
rokem 2004.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.