Rozpoznávání ručně psaných znaků praktické využití

Na stranách 11 a 12 tohoto Computerworldu jsme se teoreticky věnovali problematice rozpoznávání ručně psaných znaků. ...


Na stranách 11 a 12 tohoto Computerworldu jsme se teoreticky věnovali
problematice rozpoznávání ručně psaných znaků. v následujících odstavcích pak
najdete její praktické použití.
V zásadě existují dva velcí uživatelé systémů na rozpoznávání ručně psaných
znaků. Jedná se o sektory bankovních a poštovních služeb. Finanční instituce
využívají těchto systémů zejména v souvislosti se šeky, jelikož šek obsahuje
značné množství položek, které je třeba řádně ověřit, aby byla zajištěna
bezpečnost bankovních operací. Systém by například mohl kontrolovat, zdali
souhlasí částka uvedená číslicemi a částka uvedená slovy, dále by mohl
kontrolovat, jestli jméno plátce souhlasí s účtem, ze kterého má být částka
odečtena, avšak první věcí, která by nás v souvislosti s šeky napadla, by bylo
ověřování podpisu. Když vezmeme v úvahu množství šeků, které projde každý den
bankovním systémem, a i kdyby takový systém rozpoznával pouze polovinu z nich,
znamenal by značnou úsporu mravenčí práce. Francouzská pošta zavedla počátkem
devadesátých let podobný systém, který měl mít 0,01% chybovost a umožňoval, aby
až 50 % šeků prošlo bez nutnosti předání k ručnímu zpracování.
Již mnoho poštovních úřadů zavedlo systémy OCR (Optical Character Recognition),
které rozeznávají samostatné číslice, tím napomáhají k automatickému třídění
zásilek na základě poštovních směrovacích čísel. Mnoho výzkumů potvrdilo
obrovskou výhodu používání výlučně číslic v poštovních směrovacích číslech
(USA, Česká republika atd.), jelikož číslice lze relativně nejsnadněji
automatizovaně rozpoznávat. Systémy na poštách však mohou jít mnohem dál. Bylo
by je možné používat k rozpoznávání celých adres a třídění obálek jen na jejich
základě, tedy bez PSČ.
Vidíme, že poštovní systémy jsou asi nejlepší ukázkou aplikace systémů na
rozpoznávání ručně psaných znaků, a to i z toho důvodu, že nabízejí širokou
škálu obtížnosti. Nejjednodušším případem je rozpoznávání číslicových PSČ v
předtištěných rámečcích, na druhém konci pak stojí rozpoznávání adres bez PSČ.
S poštovními systémy se dá velice dobře experimentovat, jelikož dochází v
současné době k značným ztrátám poštovních zásilek (lépe řečeno k jejich
směrování na špatné místo), a proto je možné tolerovat počáteční chyby
počítačového systému.
Jinou oblastí, kde se využívá ručně psaného vstupu dat, je vyplňování
formulářů, psaní si poznámek, korektura dokumentů a udržování záznamů. Celkem
pěknou aplikací by se mohl stát systém, jež by přijímal data z digitálního
pera, např. při přejímaní dodávek zboží, kde by se pak data přenášela do
centrálního počítače. To by ale vyžadovalo, aby se ve větší míře rozšířily
elektronické podpisy. Když bychom se přenesly ze skladu do kanceláří, pak by
nás určitě potěšil systém, jenž by automaticky četl faxové zprávy. S tím
samozřejmě souvisí i podpora pro nevidomé, což je typická humanitární aplikace.
0 0765 / als

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.